Logo Search packages:      
Sourcecode: b2evolution version File versions  Download package

_global.php

<?php
/*
 * Global lang file
 * This file was generated automatically from messages.po
 */

$trans['sv_SE'] = array(
   '' => "Project-Id-Version: b2evolution 0.8.3-alpha1\nPOT-Creation-Date: 2004-05-18 03:09+0200\nPO-Revision-Date: 2004-05-30 01:21+0100\nLast-Translator: Christina Svensson <b2evo04@cs.se>\nLanguage-Team: \nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\n",
   'Selected' => "Valda",
   'Categories' => "Kategorier",
   'Permanent link to full entry' => "Permanent länk till hela inlägget",
   'Permalink' => "Permalänk",
   'Recently' => "Senaste",
   '(cached)' => "(cachad)",
   '(no cache)' => "(ej cachad)",
   'Last comments' => "Senaste kommentarerna",
   'Some viewing statistics' => "Visningsstatistik",
   'Search' => "Sök",
   'All Words' => "Alla ord",
   'Some Word' => "Några ord",
   'Entire phrase' => "Hel mening",
   'Reset form' => "Nollställ formulär",
   'Get selection' => "Hämta val",
   'Archives' => "Arkiv",
   'more...' => "mer...",
   'Recent Referers' => "Senaste referenser",
   'Top Referers' => "Flest referenser",
   'Misc' => "Diverse",
   'Syndicate this blog' => "Syndikera denna blogg",
   'Default page for b2evolution' => "Förvald startsida för b2evolution",
   'Multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Multiblogg för multianvändare på multipla språk",
   'Welcome to b2evolution' => "Välkommen till b2evolution",
   'This is the default homepage for b2evolution. It will be displayed as long as you don\'t select a default blog in the general settings.' => "Detta är b2evolutions startsida. Den visas så länge du inte valt en startblogg under de allmänna inställningarna.",
   'Individual blogs on this system' => "Bloggar i det här systemet",
   'Blog #%d' => "Blogg #%d",
   'Blog #1' => "Blogg #1",
   'This is a special blog that aggregates all messages from all other blogs!' => "Det här är en specialblogg där alla postningar från alla bloggar finns samlade.",
   'Please note: the above list (as well as the menu) is automatically generated and includes only the blogs that have a &quot;stub url name&quot;. You can set this in the blog configuration in the back-office.' => "OBS: Listan (och menyn) ovan genereras automatiskt, och innehåller bara de bloggar som har ett &quot;stub-namn&quot;. Du kan ändra detta i blogg-innställngarna på administrationssidan.",
   'More demos' => "Fler exempel",
   'Custom template' => "Anpassningsbar sidmall",
   'Multiple blogs displayed on the same page' => "Flera bloggar på samma sida",
   'Summary of last posts in all blogs' => "Summering med de senaste inläggen från alla bloggar",
   'The page you\'re looking at' => "Sidan du tittar på",
   'Please note: those demos do not make use of evoSkins, even if you enabled them during install. The only way to change their look and feel is to edit their PHP template. But once, again, rememner these are just demos destined to inspire you for your own templates ;)' => "OBS: Dessa bloggar använder inte evoSkins-teman även om du valt evoSkins när du installerade. Det enda sättet att ändra utseendet på dem är att ändra i deras PHP-mall. Men, återigen, glöm inte att dessa exempel bara är ämnade att inspirera dig till att göra egna mallar. ;)",
   'Administration' => "Administration",
   'Go to backoffice!' => "Gå till administrationsavdelningen",
   'Official website' => "Officiell hemsida",
   'GNU GPL license' => "GNU GPL-licens",
   'Multiblog demo' => "Multiblogg-demo",
   'This demo template displays 3 blogs at once (1 on the left, 2 on the right)' => "Denna mall visar tre bloggar på en gång (1 till vänster, två till höger)",
   'Summary demo' => "Summereringsexempel",
   'This demo template displays a summary of last posts in all blogs' => "Denna mall visar en sammanställning av de senaste inläggen i alla bloggar",
   'More posts...' => "Fler inlägg...",
   'Antispam' => "Antispam",
   'The keyword [%s] is too short, it has to be a minimum of 5 characters!' => "Ordet [%s] är för kort, det måste innehålla minst fem tecken.",
   'Deleting log-hits matching [%s]...' => "Tar bort log-träffar matchande [%s]...",
   'Deleting comments matching [%s]...' => "Tar bort kommentarer matchande [%s]...",
   'Blacklisting the keyword [%s]...' => "Svartlistar nyckelordet [%s]...",
   'Confirm ban &amp; delete' => "Bekräfta svartlistning och radering",
   'No log-hits match the keyword [%s].' => "Inga log-träffar matchar nyckelordet [%s].",
   'Delete the following %d referer hits:' => "Ta bort följande %d referenser:",
   'No comments match the keyword [%s].' => "Inga kommentarer matchar ordet [%s].",
   'Delete the following %d comments:' => "Ta bort följande %d kommentarer:",
   'The keyword [%s] is already handled by the blacklist.' => "Ordet [%s] finns redan med på svarta listan.",
   'Blacklist the keyword [%s] locally.' => "Svartlista nyckelordet [%s] lokalt.",
   'Report the keyword [%s] as abuse to b2evolution.net.' => "Rapportera ordet [%s] som missbruk till b2evolution.net.",
   'Terms of service' => "Villkor för tjänsten",
   'Perform selected operations' => "Utför valda operationer",
   'Removing entry #%d from the ban list...' => "Tar bort post #%d från den svarta listan...",
   'Add a banned keyword' => "Svartlista ett nyckelord",
   'Check &amp; ban...' => "Kontrollera och svartlista...",
   'Banned domains blacklist' => "Bannlysta domäner",
   'Any URL containing one of the following keywords will be banned from posts, comments and logs.' => "URL:er som innehåller följande ord kommer att bannlysas från inlägg, kommentarer och loggar.",
   'If a keyword restricts legitimate domains, click on the green tick to stop banning with this keyword.' => "Om ett ord stänger ute seriösa domäner, klicka på den gröna haken för att ta bort svartlistningen av detta ord.",
   'Request abuse update from centralized blacklist!' => "Begär uppdatering av listan från central svart lista",
   'Allow keyword back (Remove it from the blacklist)' => "Återta ord (Ta bort det från svarta listan)",
   'Allow Back' => "Återta",
   'Report abuse to centralized ban blacklist!' => "Rapportera missbruk till den centrala svara listan.",
   'Report' => "Rapportera",
   'Check hit-logs and comments for this keyword!' => "Kontrollera om detta ord finns i hit-loggar eller kommentarer.",
   'Re-check' => "Kontrollera igen",
   'Blogs' => "Bloggar",
   'New' => "Ny",
   'Creating blog...' => "Skapar blogg...",
   'You must provide an URL blog name / Stub name!' => "Du måste ge bloggen ett URL-namn / stubbfilsnamn.",
   'This URL blog name / Stub name is already in use by another blog. Choose another name.' => "Detta URL-bloggnamn / stubbfilsnamn är redan upptaget. Var snäll och välj ett annat namn.",
   'Cannot create, please correct these errors:' => "Kan inte skapa, var snäll och rätta till följande fel:",
   'You should <a %s>create categories</a> for this blog now!' => "Du bör <a %s>skapa kategorier</a> för den här bloggen nu!",
   'New weblog' => "Ny blogg",
   'New blog' => "Ny blogg",
   'General' => "Allmänt",
   'Permissions' => "Rättigheter",
   'Advanced' => "Avancerat",
   'Updating Blog [%s]...' => "Uppdaterar blogg [%s]...",
   'Cannot update, please correct these errors:' => "Kan inte uppdatera, var snäll och rätta till följande fel:",
   'Delete blog [%s]?' => "Ta bort blogg [%s]?",
   'Deleting this blog will also delete all its categories, posts and comments!' => "Tar du bort denna blogg kommer även dess kategorier, inlägg och kommentarer att tas bort.",
   'THIS CANNOT BE UNDONE!' => "DU KAN INTE ÅNGRA DETTA!",
   'Also try to delete stub file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "Försök att även ta bort stubbfilen [<strong><a %s>%s</a></strong>]",
   'Also try to delete static file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "Försök att även ta bort den statiska filen [<strong><a %s>%s</a></strong>]",
   'I am sure!' => "Jag är säker!",
   'CANCEL' => "AVBRYT",
   'Generating static page for blog [%s]' => "Genererar statisk sida för bloggen [%s]",
   'You haven\'t set a static filename for this blog!' => "Du har inte angett något statiskt filnamn för den här bloggen.",
   'File cannot be written!' => "Fil kan inte skrivas!",
   'You should check the file permissions for [%s]. See <a %s>online manual on file permissions</a>.' => "Du bör kontrollera rättigheterna för [%s]. Se <a %s>manualen om filrättigheter på webben</a>",
   'Writing to file [%s]...' => "Skriver till fil [%s]...",
   'Done.' => "Klart.",
   'Browse blog:' => "Bläddra i bloggen:",
   'Since you\'re a newcomer, you\'ll have to wait for an admin to authorize you to post. You can also <a %s>e-mail the admin</a> to ask for a promotion. When you\'re promoted, just reload this page and you\'ll be able to blog. :)' => "Eftersom du är nykomling måste du vänta på att en administratör ger dig behörighet att posta. Du kan också <a %s>e-posta administratören</a> och be om ökad behörighet. När du fått det kan du ladda om denna sida och börja skriva inlägg. :)",
   'Categories for blog:' => "Kategorier för blogg:",
   'New sub-category in category: %s' => "Ny underkategori i kategori: %s",
   'New category in blog: %s' => "Ny kategori i blogg: %s",
   'New category name' => "Nytt kategorinamn",
   'Create category' => "Skapa kategori",
   'Deleting category #%d : %s ...' => "Raderar kategori #%d : %s ...",
   'ERROR' => "FEL",
   'Category deleted.' => "Kategorin raderad.",
   'Properties for category:' => "Kategorins egenskaper:",
   'Name' => "Namn",
   'New parent category' => "Ny huvudkategori",
   'Old Parent' => "Gammal huvudkategori",
   'Root (No parent)' => "Huvudkategori (ingen ovanför)",
   'Edit category!' => "Ändra kategori",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any category\'s properties.' => "Tyvärr, du har inte rättigheter att ändra/granska några kategoriers egenskaper.",
   'Oops, no post with this ID.' => "Ojsan, inget inlägg med detta ID.",
   'Editing post' => "Redigera inlägg",
   '#%d in blog: %s' => "#%d i blogg: %s",
   'Oops, no comment with this ID!' => "Ojsan, ingen kommentar med detta ID.",
   'Editing comment' => "Redigera kommentar",
   'New post in blog:' => "Nytt inlägg i blogg:",
   'Since this blog has no categories, you cannot post to it. You must create categories first.' => "Eftersom denna blog inte har några kategorier kan du inte posta till den. Du måste skapa kategorier först.",
   'Switch to this blog (keeping your input if Javascript is active)' => "Växla över till denna blogg (om javascript är på kommer innehållet att bevaras)",
   'b2evo' => "b2evo",
   'Login...' => "Logga in...",
   'In b2evolution, you do not need to point to the b2login.php page to log in.' => "I b2evolution behöver du inte gå till sidan b2login.php för att logga in.",
   'Simply point directly to the backoffice page you need, for example: %s or %s. b2evo will prompt you to log in if needed.' => "Peka bara direkt på den administrationssida du beöver, till exempel %s eller %s. b2evo kommer att be dig logga in om det behövs.",
   'Settings' => "Inställningar",
   'Regional' => "Regionala inställningar",
   'Plug-ins' => "Insticksprogram",
   'Parameter %s required!' => "Parametern %s behövs!",
   'General settings updated.' => "Allmänna inställningar uppdaterade.",
   'Regional settings updated.' => "Regionala inställningar uppdaterade.",
   'You must provide a locale code!' => "Du måste ange en språk-kod.",
   'Inserted locale \'%s\' into database.' => "Lägg in språkfilen '%s' i databasen.",
   'Updated locale \'%s\'.' => "Uppdatera språkfilen '%s'.",
   'Created locale \'%s\'.' => "Skapa språkfilen '%s'.",
   'Locales table deleted, defaults from <code>/conf/_locales.php</code> loaded.' => "Språkfilstabellen borttagen, förinställningar från <code>/conf/_locales.php</code> laddade.",
   'File <code>%s</code> not found.' => "Hittar inte filen <code>%s</code>.",
   'Deleted locale \'%s\' from database.' => "Ta bort språkfilen '%s' från databasen",
   'Switched priorities.' => "Ändrade prioriteter.",
   'Spell Check' => "Stavningskontroll",
   'Loading Spell Checker. Please wait' => "Laddar stavningskontroll. Var god dröj.",
   'View Stats for Blog:' => "Se statistik för blogg:",
   'None' => "Ingen",
   'Changing hit #%d type to: %s' => "Ändra typ på träff #%d till: %s",
   'Deleting hit #%d...' => "Radera träff #%d...",
   'Pruning hits for %s...' => "Stryk träffar på %s...",
   'Summary' => "Summering",
   'Referers' => "Referenser",
   'Refering Searches' => "Refererande sökningar",
   'Syndication' => "Syndikering",
   'User Agents' => "Webbläsare",
   'Direct Accesses' => "Direktträffar",
   'Date' => "Datum",
   'Indexing Robots' => "Sökrobotar",
   'Total' => "Totalt",
   'Prune this date!' => "Stryk detta datum",
   'Prune' => "Stryk",
   'Prune hits for this date!' => "Stryk träffar för detta datum!",
   'Last referers' => "Senaste referenser",
   'These are hits from external web pages refering to this blog' => "Detta är träffar från externa webbsidor som refererar till denna blogg",
   'Delete this hit!' => "Radera denna träff",
   'Del' => "Stryk",
   'Log as a search instead' => "Logga som en sökning istället",
   '-&gt;S' => "-&gt;Sök",
   'Ban this domain!' => "Svartlista denna domän.",
   'Ban' => "Svartlista",
   'Top referers' => "Flest referenser",
   'Total referers' => "Totalt antal referenser",
   'Last refering searches' => "Senaste refererande sökningar",
   'These are hits from people who came to this blog system through a search engine. (Search engines must be listed in /conf/_stats.php)' => "Detta är träffar från besökare som kom till bloggen via en sökmotor. (Sökmotorer måste vara listade i /conf/b2evo_advanced.php)",
   'Top refering search engines' => "Sökmotor med flest referenser hit",
   'Top Indexing Robots' => "Sökrobotar med flest indexeringar",
   'These are hits from automated robots like search engines\' indexing robots. (Robots must be listed in /conf/_stats.php)' => "Detta är träffar från automatiska robotar som t ex sökmotorernas indexeringsrobotar. (Robotar måste vara listade i /conf/b2evo_advanced.php)",
   'Top Aggregators' => "Mest aktiva nyhetssamlare",
   'These are hits from RSS news aggregators. (Aggregators must be listed in /conf/_stats.php)' => "Detta är träffar från RSS nyhetsinsamlare. (Insamlarna måste vara listade i /conf/_stats.php)",
   'Total RSS hits' => "Totalt antal RSS-träffar",
   'Last direct accesses' => "Senaste direktträffar",
   'These are hits from people who came to this blog system by direct access (either by typing the URL directly, or using a bookmark. Invalid (too short) referers are also listed here.)' => "Detta är träffar från besökare som kom till denna blogg direkt (antingen genom att skriva in URL:en direkt, eller genom att använda ett bokmärke. Felaktiga (för korta) referenser listas också här.)",
   'Top User Agents' => "Mest använda webbläsare",
   'Custom skin template editing' => "Anpassa dina egna temamallar (skins)",
   'Listing:' => "Listning:",
   'Invalid filename!' => "Felaktigt filnamn!",
   'Oops, no such file !' => "Oops, finns ingen sådan fil.",
   'File edited!' => "Filen är ändrad.",
   'Be careful what you do, editing this file could break your template! Do not edit what\'s between <code>&lt;?php</code> and <code>?&gt;</code> if you don\'t know what you\'re doing!' => "Var försiktig med vad du gör, att ändra denna fil kan förstöra din mall! Ändra inte det som finns mellan <code>&lt;?php</code> och <code>?&gt;</code> om du inte vet exakt vad du håller på med.",
   'update template !' => "Updatera mall.",
   '(you cannot update that file/template: must make it writable, e.g. CHMOD 766)' => "(Du kan inte uppdatera den filen/mallen: du måste göra den skrivbar, genom att sätta CHMOD 766 på den)",
   'This screen allows you to edit the <strong>custom skin</strong> (located under /skins/custom). ' => "Denna sida låter dig ändra det <strong>anpassade temat</strong> (finns under /skins/custom).",
   'You can edit any of the following files (provided it\'s writable by the server, e.g. CHMOD 766)' => "Du kan ändra följande filer (förutsatt att de är skrivbara på servern, med CHMOD 766)",
   'Directory %s not found.' => "Kan inte hitta katalogen %s.",
   'This is the template that displays the links to the archives for a blog' => "Detta är mallen som visar länkarna till arkiven för en blogg",
   'This is the template that displays the (recursive) list of (sub)categories' => "Detta är mallen som visar den (rekursiva) listan av (under)kategorier",
   'This is the template that displays the feedback for a post' => "Detta är mallen som visar respons på ett inlägg.",
   'This is the template that displays the last comments for a blog' => "Detta är mallen som visar en bloggs senaste kommentarer",
   'This is the main template. It displays the blog.' => "Detta är huvudmallen. Den visar bloggen.",
   'This is the template that displays stats for a blog' => "Detta är mallen som visar statistik för en blogg",
   'This is the page displayed in the comment popup' => "Detta är sidan som visas kommentarspopupen",
   'This is the page displayed in the pingback popup' => "Detta är sidan som visas i pingbackpopupen",
   'This is the page displayed in the trackback popup' => "Detta är sidan som visas i trackbackpopupen",
   'Note: of course, you can also edit the files/templates in your text editor and upload them. This online editor is only meant to be used when you don\'t have access to a text editor...' => "OBS: Du kan givetvis ändra filerna/mallarna i en textredigerare och ladda upp dem på servern. Denna onlineredigerare är bara tänkt att användas när du inte har möjlighet att använda en textredigerare...",
   'upload images/files' => "ladda upp filer/bilder",
   'File upload' => "Ladda upp fil",
   'Allowed file types:' => "Tillåtna filtyper:",
   'Maximum allowed file size: %d KB' => "Maximalt tillåten filstorlek: %d KB",
   'Description' => "Beskrivning",
   'Upload !' => "Ladda upp.",
   'File %s: type %s is not allowed.' => "Fil %s: typ %s är inte tillåten.",
   'Couldn\'t upload your file to:' => "Kunde inte ladda upp din fil till:",
   'Duplicate File?' => "En dublett?",
   'The filename "%s" already exists!' => "Filnamnet \"%s\" existerar redan!",
   'Filename "%s" moved to "%s"' => "Filenamnet \"%s\" är flyttad till \"%s\"",
   'Confirm or rename:' => "Bekräfta eller byt namn:",
   'Alternate name' => "Alternativt namn",
   'Confirm !' => "Bekräfta!",
   'File uploaded !' => "Filen har laddats upp.",
   'Your file <strong>"%s"</strong> was uploaded successfully !' => "Din fil <strong>\"%s\"</strong> har laddats upp.",
   'Here\'s the code to display it:' => "Här är koden för att visa den:",
   'Add the code to your post !' => "Lägg till koden i ditt inlägg!",
   'Image Details' => "Bildinformation",
   'Size' => "Storlek",
   'Type' => "Typ",
   'Close this window' => "Stäng detta fönster",
   'User management' => "Administrera användare",
   'You cannot change the demouser profile in demo mode!' => "Du kan inte ändra demo-användarens profil när du är i demo-läge.",
   'You are only allowed to update your own profile!' => "Du kan bara uppdatera din egen profil!",
   'You must provide an unique login!' => "Du måste ange ett unikt inloggningsnamn!",
   'User level must be between %d and %d.' => "Användares nivå måste ligga mellan %d och %d.",
   'This login already exists. Do you want to <a %s>edit the existing user</a>?' => "Detta användarnamn finns redan. Vill du <a %s>redigera existerande användare</a>?",
   'You typed two different passwords.' => "Du skrev två olika lösenord.",
   'The mimimum password length is %d characters.' => "Minsta lösenordslängden är %d tecken.",
   'User updated.' => "Användare uppdaterad.",
   'New user created.' => "Ny användare skapad.",
   'Invalid promotion.' => "Felaktigt uppgradering.",
   'User level changed.' => "Användarnivå är ändrad.",
   'You can\'t delete yourself!' => "Du kan inte ta bort dig själv!",
   'You can\'t delete User #1!' => "Du kan inte ta bort användare #1.",
   'Delete User %s?' => "Ta bort användare %s?",
   'Warning' => "Varning",
   'deleting an user also deletes all posts made by this user.' => "tar du bort en användare raderas också alla inlägg som gjorts av denna användare.",
   'Deleting User...' => "Tar bort användare...",
   'You can\'t delete Group #1!' => "Du kan inte ta bort grupp #1!",
   'You can\'t delete the default group for new users!' => "Du kan inte ta bort den grupp som är förvald för nya användare.",
   'Delete group [%s]?' => "Ta bort grupp [%s]?",
   'Group deleted...' => "Gruppen borttagen...",
   'This group name already exists! Do you want to <a %s>edit the existing group</a>?' => "En grupp med detta namn existerar redan! Vill du <a %s>ändra den existerande gruppen</a>?",
   'Group updated.' => "Gruppen uppdaterad.",
   'The user was not created:' => "Användaren skapades inte:",
   'The user was not updated:' => "Användaren uppdaterades inte:",
   'The group was not created:' => "Gruppen skapades inte:",
   'The group was not updated:' => "Gruppen uppdaterades inte:",
   'You are not allowed to view other users.' => "Du har inte rättighet att se andra användare.",
   'Adding new post...' => "Lägger till nytt inlägg...",
   'Supplied URL is invalid: ' => "Denna URL är felaktig: ",
   'Cannot post, please correct these errors:' => "Kan inte posta inlägget, var snäll och rätta till följande fel:",
   'Back to post editing' => "Tillbaka till redigering av inlägg",
   'Recording post...' => "Sparar inlägg...",
   'Sleeping...' => "Sover...",
   'Post not publicly published: skipping trackback, pingback and blog pings...' => "Inlägget är inte postat offentligt: hoppar över trackback, pingback och bloggpings...",
   'Posting Done...' => "Postningen klar...",
   'Updating post...' => "Uppdaterar inlägg...",
   'Post had already pinged: skipping blog pings...' => "Inlägget har redan pingat: hoppar över bloggpings...",
   'Updating done...' => "Uppdatering klar...",
   'Updating post status...' => "Uppdaterar inläggets status...",
   'Deleting post...' => "Raderar inlägg...",
   'Oops, no post with this ID!' => "Oops, det finns inget inlägg med detta ID.",
   'Deleting Done...' => "Radering klar...",
   'Error' => "Fel",
   'Cannot update comment, please correct these errors:' => "Kan inte uppdatera kommentaren, var snäll och rätta till följande fel:",
   'Back to posts!' => "Tillbaka till inläggen.",
   'You may also want to generate static pages or view your blogs...' => "Du kanske också vill generera statiska sidor eller se dina bloggar...",
   'New post' => "Nytt inlägg",
   'Tools' => "Verktyg",
   'Bookmarklet' => "Bokmärke",
   'Add this link to your Favorites/Bookmarks:' => "Lägg denna länk till dina Favoriter/Bokmärken:",
   'b2evo bookmarklet' => "b2evo-bokmärke",
   'Post to b2evolution' => "Posta till b2evolution",
   'No Sidebar found! You must use Mozilla 0.9.4 or later!' => "Hittar ingen Sidebar! Du måste använda Mozilla 0.9.4 eller nyare!",
   'SideBar' => "SideBar",
   'Add the <a %s>b2evo sidebar</a> !' => "Lägg till <a %s>b2evo sidebar</a> !",
   'Add this link to your favorites:' => "Lägg denna länk till dina favoriter:",
   'b2evo sidebar' => "b2evo sidebar",
   'Static file generation' => "Skapande av statisk fil",
   'Static filename' => "Statiskt filnamn",
   'This is the .html file that will be created when you generate a static version of the blog homepage.' => "Det här är det filnamn som kommer att användas när du skapar en statisk (.html) version av bloggens hemsida.",
   'After each new post...' => "Efter varje nytt inlägg...",
   'Ping b2evolution.net' => "Pinga b2evolution.net",
   'to get listed on the "recently updated" list on b2evolution.net' => "för att bli listad i listan \"recently updated\" på b2evolution.net",
   'Ping technorati.com' => "Pinga technorati.com",
   'to give notice of new post.' => "för att annonsera nya inlägg.",
   'Ping weblogs.com' => "Pinga weblogs.com",
   'Ping blo.gs' => "Pinga blo.gs",
   'Advanced options' => "Avancerade inställningar",
   'Allow trackbacks' => "Tillåt trackbacks",
   'Allow other bloggers to send trackbacks to this blog, letting you know when they refer to it. This will also let you send trackbacks to other blogs.' => "Tillåt andra bloggare att skicka trackbacks till denna blogg, så att du får veta om de refererar till den. Detta innebär att du också kan skicka trackbacks till andra bloggar.",
   'Allow pingbacks' => "Tillåt pingbacks",
   'Allow other bloggers to send pingbacks to this blog, letting you know when they refer to it. This will also let you send pingbacks to other blogs.' => "Tillåt andra bloggare att skicka pingbacks till denna blogg, så att du får veta om de refererar till den. Detta innebär att du också kan skicka pingbacks till andra bloggar.",
   'Update blog!' => "Uppdatera blogg.",
   'Reset' => "Återställ",
   'General parameters' => "Allmänna parametrar",
   'Full Name' => "Fullständigt namn",
   'Will be displayed on top of the blog.' => "Detta visas överst i bloggen.",
   'Short Name' => "Kortnamn",
   'Will be used in selection menus and throughout the admin interface.' => "Används i menyval och på administrationssidorna.",
   'Main Locale' => "Huvudspråk",
   'Determines the language of the navigation links on the blog.' => "Bestäm på vilket språk bloggens navigering ska visas.",
   'Access parameters' => "Tillgänglighetsparametrar",
   'Default blog on index.php' => "Förvald blogg på index.php",
   'Current default is:' => "Förvald fil är:",
   'Other blog through index.php' => "Annan blogg på index.php",
   'Other blog through stub file' => "Annan blogg på stubbfilen",
   'Preferred access type' => "Önskat sätt för åtkomst",
   'Blog Folder URL' => "Bloggmappens URL",
   'No trailing slash. (If you don\'t know, leave this field empty.)' => "Inget avslutande snedstreck. (Om du inte vet, lämna fältet tomt.)",
   'URL blog name / Stub name' => "Bloggens URL-namn / stubbfilsnamn",
   'Used in URLs to identify this blog. This should be the stub filename if you use stub file access.' => "Används i URL:ar för att hitta denna blogg. Detta bör vara detsamma som stubbfilsnamnet om du använder stubbfilsåtkomst.",
   'Default display options' => "Förvalda visningsinställningar",
   'Default skin' => "Förvalt tema",
   'This is the default skin that will be used to display this blog.' => "Detta är det förvalda tema som används för att visa bloggen.",
   'Allow skin switching' => "Tillåt temaväxling",
   'Users will be able to select another skin to view the blog (and their prefered skin will be saved in a cookie).' => "Användarna kan välja ett annat tema för att visa bloggen (och deras val kommer att sparas i en kaka).",
   'Display public blog list' => "Visa blogglistan publikt",
   'Check this if you want to display the list of all blogs on your blog page (if your skin supports this).' => "Kryssa här om du vill visa listan på alla bloggar på din bloggsida (om ditt tema eller din mall stödjer detta).",
   'Include in public blog list' => "Inkludera i offentlig blogglista",
   'Check this if you want to this blog to be displayed in the list of all public blogs.' => "Kryssa i här om du vill att denna blogg ska visas i listan över alla offentliga bloggar.",
   'Default linkblog' => "Förvald länkblogg",
   'Will be displayed next to this blog (if your skin supports this).' => "Kommer att visas intill din blogg (om temat stödjer detta).",
   'Tagline' => "Undertitel",
   'This is diplayed under the blog name on the blog template.' => "Detta visas under bloggens namn i bloggmallen",
   'Long Description' => "Lång beskrivning",
   'This is displayed on the blog template.' => "Detta visas i bloggmallen",
   'Short Description' => "Kort beskrivning",
   'This is is used in meta tag description and RSS feeds. NO HTML!' => "Detta används för meta-taggens beskrivning och i RSS-matningen. INGEN HTML!",
   'Keywords' => "Nyckelord",
   'This is is used in meta tag keywords. NO HTML!' => "Detta används för meta-taggens nyckelord. INGEN HTML!",
   'Notes' => "Anteckningar",
   'Additional info.' => "Ytterligare information.",
   'Create new blog!' => "Skapa en ny blogg.",
   'Blog' => "Blogg",
   'Blog URL' => "Bloggens URL",
   'Static File' => "Statiskt filnamn",
   'Locale' => "Språk",
   'Properties' => "Egenskaper",
   'Default' => "Förval",
   'Gen!' => "Kör!",
   'Are you sure you want to delete blog #%d ?\\n\\nWARNING: This will delete ALL POST, COMMENTS,\\nCATEGORIES and other data related to that Blog!\\n\\nThis CANNOT be undone!' => "Är du säker på att du vill ta bort bloggen #%d ?\\n\\nVARNING: Detta tar bort ALLA INLÄGG,\\nKOMMENTARER, KATEGORIER och annan data\\nsom hör till denna blogg!\\n\\nDu KAN INTE ÅNGRA detta!",
   'Delete this blog!' => "Ta bort denna blogg!",
   'Copy this blog!' => "Kopiera denna blogg",
   'Copy' => "Kopiera",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any blog\'s properties.' => "Tyvärr, du har inte rättigheter att ändra/granska några bloggars egenskaper.",
   'New blog...' => "Ny blogg...",
   'User permissions' => "Användarrättigheter",
   'Login ' => "Användarnamn",
   'Is<br />member' => "Är<br />medlem",
   'Can post/edit with following statuses:' => "Kan posta/redigera med följande status:",
   'Delete<br />posts' => "Radera<br />inlägg",
   'Edit<br />comts' => "Ändra<br />komm.",
   'Edit<br />cats' => "Ändra<br />kat.",
   'Edit<br />blog' => "Ändra<br />blogg",
   'Published' => "Publicerad",
   'Protected' => "Skyddad",
   'Private' => "Privat",
   'Draft' => "Utkast",
   'Deprecated' => "Nedskriven",
   'Members' => "Medlemmar",
   'Permission to read protected posts' => "Tillåtelse att läsa skyddade inlägg",
   'Permission to post into this blog with private status' => "Befogenhet att posta i denna blogg med privat status",
   'Permission to post into this blog with protected status' => "Befogenhet att posta i denna blogg med skyddad status",
   'Permission to post into this blog with draft status' => "Befogenhet att posta i denna blogg med utkast som status",
   'Permission to post into this blog with deprecated status' => "Befogenhet att posta i denna blogg med nedskriven status",
   'Permission to delete posts in this blog' => "Befogenhet att radera inlägg i denna blogg",
   'Permission to edit comments in this blog' => "Befogenhet att redigera kommentarer i denna blogg",
   'Permission to edit categories for this blog' => "Befogenhet att redigera kategorier för denna blogg",
   'Permission to edit blog properties' => "Befogenhet att redigera bloggens egenskaper",
   'Non members' => "Icke medlemmar",
   'Warning! You are about to remove your own permission to edit this blog!\\nYou won\\\'t have access to its properties any longer if you do that!' => "Varning! Du är på väg att ta bort dina rättigheter att redigera denna blogg!\\nOm du gör detta kommer du inte längre ha tillgång till bloggens egenskaper!",
   'Edit category properties' => "Redigera kategori",
   'Are you sure you want to delete?' => "Är du säker på att du vill ta bort?",
   'New sub-category here' => "Ny underkategori här",
   'New category here' => "Ny kategori här",
   '<strong>Note:</strong> Deleting a category does not delete posts from that category. It will just assign them to the parent category. When deleting a root category, posts will be assigned to the oldest remaining category in the same blog (smallest category number).' => "<strong>Notera:</strong> Att ta bort en kategori raderar inte kategorins inlägg. De kommer bara att flyttas till kategorin ovanför. När du raderar en huvudkategori kommer inläggen att hamna under den äldsta kvarvarande kategorin i samma blogg (minsta kategorinumret).",
   'Title' => "Titel",
   'Language' => "Språk",
   'Link to url' => "Länk till URL",
   'Email' => "E-post",
   'URL' => "URL",
   'Auto-BR' => "Automatisk radbrytning",
   'This option is deprecated, you should avoid using it.' => "Denna inställning är nedskriven. Den bör ej användas.",
   'Preview' => "Förhandstitt",
   'Blog this !' => "Publicera",
   'Edit this !' => "Uppdatera",
   'Spellcheck' => "Stavningskontroll",
   'Upload a file/image' => "Ladda upp en fil/bild",
   'Advanced properties' => "Avancerade egenskaper",
   'Edit timestamp' => "Ändra tidsstämpel",
   'URL Title' => "Rubriklänk",
   '(to be used in permalinks)' => "(används för permanenta länkar)",
   'Additional actions' => "Ytterligare handlingar",
   'Pingback' => "Pingback",
   '(Send a pingback to all URLs in this post)' => "(Pinga alla URL:ar i detta inlägg)",
   'Trackback URLs' => "Trackback-URL:ar",
   '(Separate by space)' => "(Separera med mellanslag)",
   'Status' => "Status",
   'The post will be publicly published' => "Detta inlägg kommer att publiceras offentligt",
   'Published (Public)' => "Publicerad (offentlig)",
   'The post will be published but visible only by logged-in blog members' => "Detta inlägg kommer att publiceras, men är bara synlig för inloggade medlemmar",
   'Protected (Members only)' => "Skyddad (endast för medlemmar)",
   'The post will be published but visible only by yourself' => "Detta inlägg kommer att publiceras, men är bara synlig för dig själv",
   'Private (You only)' => "Privat (endast du)",
   'The post will appear only in the backoffice' => "Detta inlägg kommer enbart att visas här i administrationen",
   'Draft (Not published!)' => "Utkast (ej publicerat)",
   'Deprecated (Not published!)' => "Nedskrivet (ej publicerat)",
   'Select main category in target blog and optionally check additional categories' => "Ange huvudkategori i målbloggen och ange eventuellt också ytterligare kategorier",
   'Select as an additionnal category' => "Ange som ytterligare kategori",
   'Select as MAIN category' => "Välj som HUVUDkategori",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is enabled.' => "OBS: Funktionen för korspostning mellan olika bloggar är på.",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is currently disabled.' => "OBS: Funktionen för korspostning mellan olika bloggar är avstängd.",
   'Note: Cross posting among multiple categories is currently disabled.' => "OBS: Funktionen för korspostning mellan olika kategorier är för tillfället avstängd.",
   'Comments' => "Kommentarer",
   'Visitors can leave comments on this post.' => "Besökare kan kommentera detta inlägg.",
   'Open' => "Öppen",
   'Visitors can NOT leave comments on this post.' => "Besökare kan INTE kommentera detta inlägg.",
   'Closed' => "Stängd",
   'Visitors cannot see nor leave comments on this post.' => "Besökare kan varken se eller kommentera detta inlägg.",
   'Disabled' => "Inaktiverad",
   'Renderers' => "Renderare",
   'Comment info' => "Info om kommentar",
   'Author' => "Skribent",
   'IP address' => "IP-adress",
   'Previous %d' => "Föregående %d",
   'Next %d' => "Nästa %d",
   ' to ' => " till ",
   ' of ' => " av ",
   'from the end' => "från slutet",
   'from the start' => "från början",
   'OK' => "OK",
   ' Date range: ' => " Datumintervall: ",
   'by' => "av",
   'level:' => "nivå",
   'in' => "i",
   'Pages:' => "Sidor:",
   '&nbsp; Edit &nbsp;' => "&nbsp; Redigera &nbsp;",
   'Delete' => "Radera",
   'You are about to delete this post!\\n\\\'Cancel\\\' to stop, \\\'OK\\\' to delete.' => "Du håller på att radera detta inlägg!\\n\\'Avbryt\\' för att avbryta, \\'OK\\' för att radera.",
   'Publish NOW!' => "Publicera",
   'Publish now using current date and time.' => "Publicera nu, med nuvarande dag och tid.",
   'no comment' => "inga kommentarer",
   '1 comment' => "1 kommentar",
   '%d comments' => "%d kommentarer",
   'No feedback for this post yet...' => "Ingen respons till denna post ännu...",
   'Comment from:' => "Kommentar från:",
   'Trackback from:' => "Trackback från:",
   'Pingback from:' => "Pingback från:",
   'Permanent link to this comment' => "Permanent länk till detta inlägg",
   'You are about to delete this comment!\\n\\\'Cancel\\\' to stop, \\\'OK\\\' to delete.' => "Du håller på att radera denna kommentar!\\n\\'Avbryt\\' för att avbryta, \\'OK\\' to att radera.",
   'Leave a comment' => "Kommentera",
   'User' => "Användare",
   'Edit profile' => "Redigera profil",
   'Comment text' => "Kommentar",
   'Allowed XHTML tags' => "Tillåtna XHTML-taggar",
   'URLs, email, AIM and ICQs will be converted automatically.' => "URL:ar, e-post, AIM och ICQ-nummer kommer att konverteras automatiskt.",
   'Options' => "Inställningar",
   '(Line breaks become &lt;br&gt;)' => "(radbrytningar blir &lt;br&gt;)",
   'Send comment' => "Skicka kommentar",
   'Posts to show' => "Inlägg att visa",
   'Past' => "Tidigare",
   'Future' => "Framtida",
   'Title / Text contains' => "Titel / Text innehåller",
   'Words' => "Ord",
   'AND' => "OCH",
   'OR' => "ELLER",
   'GPL License' => "GPL Licens",
   'visit b2evolution\'s website' => "besök b2evolution:s webbplats",
   'Logout' => "Logga ut",
   'Exit to blogs' => "Till bloggarna",
   'Blog time:' => "Bloggtid:",
   'GMT:' => "GMT:",
   'Logged in as:' => "Inloggad som:",
   'New Post' => "Nytt inlägg",
   'Browse/Edit' => "Bläddra/Ändra",
   'Stats' => "Statistik",
   'Templates' => "Mallar",
   'Users' => "Användare",
   'User Profile' => "Användarprofil",
   'Default user rights' => "Förvalda användarrättigheter",
   'New users can register' => "Nya användare kan registrera sig",
   'Check to allow new users to register themselves.' => "Kryssa i för att tillåta nya användare att registrera sig.",
   'Group for new users' => "Grupp för nya användare",
   'Groups determine user roles and permissions.' => "Gruppen avgör vilka roller och rättigheter användarna har.",
   'Level for new users' => "Nivå för nya användare",
   'Levels determine hierarchy of users in blogs.' => "Nivån avgör vart användaren befinner sig i hierarkin.",
   'Display options' => "Inställningar för visning",
   'Default blog to display' => "Förvald blogg att visa",
   'This blog will be displayed on index.php .' => "Denna blogg kommer visas på index.php.",
   'days' => "dagar",
   'posts' => "inlägg",
   'posts paged' => "inlägg per sida",
   'Display mode' => "Visningsläge",
   'Posts/Days per page' => "Inlägg/dagar per sida",
   'monthly' => "månadsvis",
   'weekly' => "veckovis",
   'daily' => "dagligen",
   'post by post' => "inlägg för inlägg",
   'Archive mode' => "Arkivläge",
   'Link options' => "Inställningar för länkar",
   'Use extra-path info' => "Använd extra sökvägsinformation",
   'Recommended if your webserver supports it. Links will look like \'stub/2003/05/20/post_title\' instead of \'stub?title=post_title&c=1&tb=1&pb=1&more=1\'.' => "Rekommenderas om din webbserver stöder det. Länkar kommer likna 'stub/2003/05/20/post_title' istället för 'stub?title=post_title&c=1&tb=1&pb=1&more=1'.",
   'Post called up by its URL title (Recommended)' => "Inläggen anropas med deras URL-titel (rekommenderas)",
   'Post called up by its ID' => "Inläggen anropas med deras ID",
   'Post on archive page, located by its ID' => "Inlägg på arkiverad sida, anropade med sina ID",
   'Post on archive page, located by its title (for Cafelog compatibility)' => "Inlägg på arkiverad sida, anropade med sina titlar (för kompatibilitet med Cafelog)",
   'Permalink type' => "Typ av permalänk",
   'Security options' => "Säkerhetsinställningar",
   'Minimum password length' => "Minsta lösenordslängd",
   'for users.' => "för användare.",
   'Update' => "Uppdatera",
   'Rendering plug-ins' => "Insticksprogram för rendering",
   'Plug-in' => "Instickprogram",
   'Apply' => "Tillämpa",
   'Toolbar plug-ins' => "Insticksprogram för verktygsfält",
   'Create new locale' => "Skapa ny språkfil",
   'Edit locale' => "Redigera språkfil",
   'The first two letters should be a <a %s>ISO 639 language code</a>. The last two letters should be a <a %s>ISO 3166 country code</a>.' => "De två första bokstäverna ska vara en <a %s>ISO 639-språkkod</a>. De två sista bokstäverna ska vara en <a %s>ISO 3166-landskod</a>.",
   'Enabled' => "Aktiverad",
   'Should this locale be available to users?' => "Ska denna språkfil vara tillgänglig för användarna?",
   'name of the locale' => "namnge språkfilen",
   'Charset' => "Teckenuppsättning",
   'Must match the lang file charset.' => "Måste stämma med språkfilens teckenuppsättning.",
   'Date format' => "Datumformat",
   'See below.' => "Se nedan.",
   'Time format' => "Tidsformat",
   'Lang file' => "Språkfil",
   'the lang file to use, from the <code>locales</code> subdirectory' => "den språkfil som ska användas, enlig <code>språkfil</code> underkatalog",
   'Priority' => "Prioritet",
   '1 is highest. Priority is important when selecting a locale from a language code and several locales match the same language; this can happen when detecting browser language. Priority also affects the order in which locales are displayed in dropdown boxes, etc.' => "1 är högst. Prioriteten är viktig när du väljer en språkfil från ett språkkod och flera språkfiler matchar samma språk; detta kan hända när webbläsarens språk bestäms. Prioriteten påverkar också den ordning i vilek språkfilerna visas i menyer, etc.",
   'Create' => "Skapa",
   'This will replace locale \\\'%s\\\'. Ok?' => "Detta kommer att ersätta språkfilen \\'%s\\'. Ok?",
   'Flags' => "Flaggor",
   'The flags are stored in subdirectories from <code>%s</code>. Their filename is equal to the country part of the locale (characters 4-5); file extension is .gif .' => "Flaggorna sparas i en underkatalog från <code>%s</code>. Deras filnamn är detsamma som landsdelen av språkfilen (tecken nummer fyra och fem); filnamnstillägget är .gif.",
   'Date/Time Formats' => "Datum/Tidformat",
   'The following characters are recognized in the format strings:' => "Följande tecken kan användas i datumsträngar:",
   'a - "am" or "pm"' => "a - \"am\" eller \"pm\"",
   'A - "AM" or "PM"' => "A - \"AM\" eller \"PM\"",
   'B - Swatch Internet time' => "B - Swatch Internet-tid",
   'd - day of the month, 2 digits with leading zeros; i.e. "01" to "31"' => "d - dag i månaden, 2 siffror med inledande nollor; d.v.s. \"01\" till \"31\"",
   'D - day of the week, textual, 3 letters; i.e. "Fri"' => "D - veckodag, textform, tre bokstäver; t.ex. \"Fre\"",
   'F - month, textual, long; i.e. "January"' => "F - månad, textform, lång; t.ex. \"Januari\"",
   'g - hour, 12-hour format without leading zeros; i.e. "1" to "12"' => "g - timme, 12-timmarsformat utan inledande nollor; d.v.s. \"1\" till \"12\"",
   'G - hour, 24-hour format without leading zeros; i.e. "0" to "23"' => "G - timme, 24-timmarsformat utan inledande nollor; d.v.s. \"0\" till \"23\"",
   'h - hour, 12-hour format; i.e. "01" to "12"' => "h - timme, 12-timmarsformat; d.v.s. \"01\" till \"12\"",
   'H - hour, 24-hour format; i.e. "00" to "23"' => "H - timme, 24-timmarsformat; d.v.s. \"00\" till \"23\"",
   'i - minutes; i.e. "00" to "59"' => "i - minuter; d.v.s. \"00\" till \"59\"",
   'I (capital i) - "1" if Daylight Savings Time, "0" otherwise.' => "I (stort i) - \"1\" om sommartid, annars \"0\".",
   'j - day of the month without leading zeros; i.e. "1" to "31"' => "j - dag i månaden utan inledande nollor; d.v.s. \"1\" to \"31\"",
   'l (lowercase "L") - day of the week, textual, long; i.e. "Friday"' => "l (litet \"L\") - veckodag, textform, lång; t.ex. \"Fredag\"",
   'L - boolean for whether it is a leap year; i.e. "0" or "1"' => "L - booleskt värde som markerar om det är skottår; d.v.s. \"0\" eller \"1\"",
   'm - month; i.e. "01" to "12"' => "m - månad; d.v.s. \"01\" till \"12\"",
   'M - month, textual, 3 letters; i.e. "Jan"' => "M - månad, textform, tre bokstäver; t.ex. \"Jan\"",
   'n - month without leading zeros; i.e. "1" to "12"' => "n - månad utan inledande nollor; d.v.s. \"1\" till \"12\"",
   'r - RFC 822 formatted date; i.e. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"' => "r - RFC 822-formaterat datum; t.ex. \"Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200\"",
   's - seconds; i.e. "00" to "59"' => "s - sekunder; d.v.s. \"00\" till \"59\"",
   'S - English ordinal suffix, textual, 2 characters; i.e. "th", "nd"' => "S - engelskt ordningssuffix, textform, två tecken; t.ex. \"th\", \"nd\"",
   't - number of days in the given month; i.e. "28" to "31"' => "t - antal dagar i månaden; d.v.s. \"28\" till \"31\"",
   'T - Timezone setting of this machine; i.e. "MDT"' => "T - denna servers tidszon; t.ex. \"MDT\"",
   'U - seconds since the epoch' => "U - antal sekunder sedan 00:00:00 den 1:a januari 1970 (Unix time)",
   'w - day of the week, numeric, i.e. "0" (Sunday) to "6" (Saturday)' => "w - veckodag, numeriskt, d.v.s. \"0\" (söndag) till \"6\" (lördag)",
   'Y - year, 4 digits; i.e. "1999"' => "Y - år, fyra siffror; t.ex. \"1999\"",
   'y - year, 2 digits; i.e. "99"' => "y - år, två siffror; t.ex. \"99\"",
   'z - day of the year; i.e. "0" to "365"' => "z - dag på året; d.v.s. \"0\" till \"365\"",
   'Z - timezone offset in seconds (i.e. "-43200" to "43200"). The offset for timezones west of UTC is always negative, and for those east of UTC is always positive.' => "Z - tidszonsförskjutning i sekunder (d.v.s. \"-43200\" till \"43200\"). Förskjutningen för tidszoner väster om UTC är alltid negativ medan de öster om UTC alltid är positiva.",
   'isoZ - full ISO 8601 format, equivalent to Y-m-d\\TH:i:s\\Z' => "isoZ - fullt ISO 8601-format, motsvarar Y-m-d\\TH:i:s\\Z",
   'Unrecognized characters in the format string will be printed as-is.<br />\n\t\t\tYou can escape characters by preceding them with a \\ to print them as-is.' => "Okända tecken i datumsträngen kommer skrivas som dom är.<br />\n\t\t\tFör att unvika att ett tecken ersätts med en datumsträng kan \\ sättas framför tecknet.",
   'Note: default locale is not enabled.' => "Obs: förvald språkfil är inte aktiverad.",
   'Regional settings' => "Regionala inställningar",
   'Time difference' => "Tidsskillnad",
   'in hours' => "i timmar",
   'If you\'re not on the timezone of your server. Current server time is: %s.' => "Om du inte är i samma tidszon som din server. Serverns tidinställning är just nu: %s.",
   'Default locale' => "Förvald språkfil",
   'Overriden by browser config, user locale or blog locale (in this order).' => "Övertrumfas av webbläsarens inställningar, användarens språkfil eller bloggens språkfil (i denna ordning).",
   'Available locales' => "Tillgängliga språkfiler",
   'Hide translation info' => "Göm översättningsstatus",
   'Show translation info' => "Visa översättningsstatus",
   'Date fmt' => "Datumformat",
   'Time fmt' => "Tidsformat",
   'Edit' => "Ändra",
   'Strings' => "Strängar",
   'Translated' => "Översatt",
   'Extract' => "Extrahera",
   'up' => "upp",
   'Move priority up' => "Höj prioritet",
   'down' => "ner",
   'Move priority down' => "Sänk prioritet",
   'Copy locale' => "Kopiera språkfil",
   'Reset custom settings' => "Återställ ursprungliga inställningar",
   'No language file...' => "Ingen språkfil...",
   'Extract .po file into b2evo-format' => "Extrahera .po-fil till b2evo-format",
   'Are you sure you want to reset?' => "Är du säker på att du vill återställa?",
   'Reset to defaults (delete database table)' => "Återgå till ursprungsinställningar (tar bort databastabell)",
   'first user' => "första användaren",
   'previous user' => "föregående användare",
   'next user' => "nästa användare",
   'last user' => "sista användaren",
   'Close user profile' => "Stäng användarprofil",
   'Create new user profile' => "Skapa ny användarprofil",
   'Profile for:' => "Profil för:",
   'Login' => "Inloggningsnamn",
   'First name' => "Förnamn",
   'Last name' => "Efternamn",
   'Nickname' => "Smeknamn",
   'Identity shown' => "Synlig identitet",
   'Preferred locale' => "Förvald språkfil",
   'Preferred locale for admin interface, notifications, etc.' => "Förvald språkfil för administration, notifications etc.",
   'Send an email' => "Skicka e-post",
   'Visit the site' => "Besök webbplatsen",
   'Search on ICQ.com' => "Sök på ICQ.com",
   'ICQ' => "ICQ",
   'AIM' => "AIM",
   'MSN IM' => "MSN IM",
   'YahooIM' => "Yahoo IM",
   'Notifications' => "Rapporter",
   'Check this to receive notification whenever one of your posts receives comments, trackbacks, etc.' => "Kryssa i här för att få rapporter när något av dina inlägg får kommentarer eller trackbacks etc.",
   'New password' => "Nytt lösenord",
   'Leave empty if you don\'t want to change the password.' => "Lämna tomt om du inte vill ändra lösenord.",
   'Confirm new password' => "Bekräfta nytt lösenord",
   'yes' => "ja",
   'no' => "nej",
   'User rights' => "Användarens rättigheter",
   'See <a %s>online manual</a> for details.' => "Se <a %s>manual på webben</a> för detaljer.",
   'Level' => "Nivå",
   'User group' => "Användargrupp",
   'User information' => "Användarinformation",
   'ID' => "ID",
   'Posts' => "Inlägg",
   'Created on' => "Skapad den",
   'From IP' => "Från IP",
   'From Domain' => "Från domän",
   'With Browser' => "Med webbläsare",
   'first group' => "första gruppen",
   'previous group' => "föregående grupp",
   'next group' => "nästa grupp",
   'last group' => "sista gruppen",
   'Close group profile' => "Stäng grupprofil",
   'Creating new group' => "Skapar ny grupp",
   'Editing group:' => "Redigera grupp:",
   'Viewing group:' => "Redigera grupp:",
   'Permissons for members of this group' => "Rättigheter för medlemmar i denna grupp",
   'View all' => "Se alla",
   'Full Access' => "Full tillgång",
   'No Access' => "Ingen tillgång",
   'View only' => "Se endast",
   'Statistics' => "Statistik",
   'Global options' => "Globala inställningar",
   'Check to allow template editing.' => "Kryssa för att tillåta redigering av mallar",
   'User/Group Management' => "Administration av användare/grupper",
   'Groups &amp; Users' => "Grupper och användare",
   'default group for new users' => "förvald grupp för nya användare",
   'Copy group' => "Kopiera grupp",
   'Delete group' => "Ta bort grupp",
   'decrease user level' => "sänk användares nivå",
   'increase user level' => "höj användares nivå",
   'Delete user' => "Ta bort användare",
   'Are you sure you want to delete this user?\\nWarning: all his posts will be deleted too!' => "Är du säker på att du vill radera denna användare?\\nVarning: Alla hans/hennes inlägg kommer att raderas också!",
   'New user...' => "Ny användare...",
   'New group...' => "Ny grupp...",
   'The default skin [%s] set for blog [%s] does not exist. It must be properly set in the <a %s>blog properties</a> or properly overriden in a stub file. Contact the <a %s>webmaster</a>...' => "Det förvalda temat [%s] satt för bloggen [%s] saknas. Det måste anges korrekt i <a %s>bloggens inställningar</a> eller anges i stubbfilen. Kontakta <a %s>webbmästaren/webbmästarinnan</a>...",
   'ERROR! Could not delete! You will have to delete the file [%s] by hand.' => "FEL! Kunde inte ta bort! Du måste ta bort filen [%s] manuellt.",
   '%d posts' => "%d inlägg",
   '1 post' => "1 inlägg",
   'previous month' => "föregående månad",
   'next month' => "nästa månad",
   'previous year' => "föregående år",
   'next year' => "nästa år",
   'go to month\'s archive' => "gå till månadens arkiv",
   'Member' => "Medlem",
   'Visitor' => "Besökare",
   'No comment yet...' => "Ännu inga kommentarer...",
   'Sorry, there is nothing to display...' => "Tyvärr, det finns inget att visa...",
   'Error selecting database [%s]!' => "Kan inte välja databas [%s]!",
   'MySQL error!' => "MySQL-fel!",
   'New group' => "Ny grupp",
   'Parser error: ' => "Tolkningsfel:",
   'Tag <code>body</code> can only be used once!' => "Taggen <code>body</code> kan bara användas en gång!",
   'Illegal tag' => "Otillåten tagg",
   'Tag %s must occur inside another tag' => "Taggen %s måste ligga innuti en annan tagg",
   'Tag %s is not allowed within tag %s' => "Taggen %s är inte tillåten innuti tagg %s",
   'Tag %s may not have attribute %s' => "Taggen %s verkar sakna attributet %s",
   'Found invalid URL: ' => "Ogiltig URL funnen:",
   'Tag %s may not contain raw character data' => "Taggen %s kan inte innehålla råa teckendata",
   'Browse category' => "Bläddra i kategori",
   'This post is not published. You cannot leave comments.' => "Detta inlägg är inte publicerat. Du kan inte lämna kommentarer.",
   'Comments are closed for this post.' => "Denna post är stängd för kommentarer.",
   'Read more!' => "Läs mer",
   'More:' => "Mer:",
   'Display feedback / Leave a comment' => "Visa feedback / Lämna en kommentar",
   'Send feedback' => "Skicka feedback",
   '1 feedback' => "1 feedback",
   'Display comments / Leave a comment' => "Visa kommentarer / Kommentera",
   'Display trackbacks / Get trackback address for this post' => "Visa trackbacks / Visa trackback-address för detta inlägg",
   'Display pingbacks' => "Visa pingbacks",
   'Invalid post, please correct these errors:' => "Ogiltigt inlägg, var snäll och rätta till följande fel:",
   'Sorry, there is no post to display...' => "Tyvärr, det finns inget inlägg att visa...",
   'POP3 connect:' => "Koppla upp till POP",
   'No server specified' => "Ingen server specificerad",
   'POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server' => "POP3: för tidig NOOP OK, servern följer INTE RFC 1939",
   'POP3 noop:' => "POP3 noop:",
   'No connection to server' => "Ingen anslutning till server",
   'POP3 user:' => "POP3 användare:",
   'No login ID submitted' => "Inget login-ID angivet",
   'connection not established' => "anslutning ej etablerad",
   'POP3 pass:' => "POP3 lösenord:",
   'No password submitted' => "Inget lösenord angivet",
   'authentication failed ' => "verifieringen misslyckades",
   'NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant' => "NOOP misslyckades. Servern följer inte RFC 1939",
   'POP3 apop:' => "POP3 apop:",
   'No server banner' => "ingen serverbanner",
   'abort' => "avbryt",
   'apop authentication failed' => "apop-verifiering misslyckades",
   'POP3 login:' => "POP3 användarnamn:",
   'POP3 top:' => "POP3 top:",
   'POP3 pop_list:' => "POP3 pop_lista:",
   'Premature end of list' => "För tidigt slut på listan",
   'POP3 get:' => "POP3 get:",
   'POP3 last:' => "POP3 last:",
   'POP3 reset:' => "POP3 återställ",
   'POP3 send_cmd:' => "POP3 send_cmd:",
   'Empty command string' => "Tom kommandosträng",
   'POP3 quit:' => "POP3 avslutas:",
   'connection does not exist' => "Anslutningen existerar inte",
   'POP3 uidl:' => "POP3 uidl:",
   'POP3 delete:' => "POP3 radera:",
   'No msg number submitted' => "Inget meddelandenummer medskickat",
   'Command failed' => "Kommandot misslyckades",
   'New user' => "Ny användare",
   'Permission denied!' => "Tillstånd nekat-",
   'Oops, MySQL error!' => "Ojsan då. MySQL-fel.",
   'go back' => "gå tillbaka",
   'Redirecting you to:' => "Flyttar dig vidare till:",
   'If nothing happens, click <a %s>here</a>.' => "Om inget händer, klicka <a %s>here</a>.",
   'No response!' => "Inget svar!",
   'Remote error' => "Fjärrfel",
   'Response' => "Svar",
   'Parameter %s is required!' => "Parametern %s behövs!",
   'Invalid URL' => "Felaktig URL",
   'URI scheme not allowed' => "URI-schema är ej tillåtet",
   'URL not allowed' => "URL ej tillåten",
   'Reporting abuse to b2evolution.net...' => "Rapportera missbruk till b2evolution.net",
   'Aborted (Running on localhost).' => "Avbruten (kör på localhost)",
   'Requesting abuse list from b2evolution.net...' => "Hämta svarta listan från b2evolution.net...",
   'Latest update timestamp' => "Tidsstämpel för senaste uppdateringen",
   'Incomplete reponse.' => "Offullständigt svar",
   'No new blacklisted strings are available.' => "Inga nya svartlistningar finns tillgängliga.",
   'Adding strings to local blacklist' => "Lägg till söksträngar till lokal svart lista",
   'Adding:' => "Lägg till:",
   'OK.' => "OK.",
   'Not necessary! (Already handled)' => "Behövs inte! (redan gjort)",
   'New latest update timestamp' => "Ny tidsstämpel för sista uppdateringen",
   'Invalid reponse.' => "Felaktigt svar.",
   'Requested blog does not exist!' => "Angiven blogg existerar inte!",
   'Post details' => "Allt om detta inlägg",
   'PREVIEW' => "FÖRHANDSTITT",
   'Next page' => "Nästa sida",
   'Previous page' => "Föregående sida",
   'Previous post' => "Föregående inlägg",
   'Next post' => "Nästa inlägg",
   'Next Page' => "Nästa sida",
   'Previous Page' => "Föregående sida",
   'Cannot delete if there are sub-categories!' => "Kan inte radera om det finns underkategorier.",
   'Cannot delete last category if there are posts inside!' => "Kan inte radera sista kategorin om den innehåller inlägg.",
   'Requested category %s does not exist!' => "Angiven kategori %s existerar inte.",
   'Category' => "Kategori",
   'bad char in User Agent' => "ogiltigt tecken i webbläsaren",
   'referer ignored' => "referensen ignorerad",
   'BlackList' => "Svarta listan",
   'robot' => "robot",
   'invalid' => "ogiltig",
   'search engine' => "sökmotor",
   'loading referering page' => "laddar referererande sida",
   'found current url in page' => "hittade den här URL:en i sidan",
   'not a query - no params!' => "inte en fråga - inga parametrar",
   'no query string found' => "ingen frågesträng hittad",
   'name' => "namn",
   'Sending pingbacks...' => "Skickar pingbacks...",
   'No pingback to be done.' => "Inga pingbacks att skicka.",
   'BEGIN' => "BÖRJA",
   'Post contents' => "Inläggets innehåll",
   'Processing:' => "Arbetar:",
   'Couldn\'t find a hostname for:' => "Kunde inte hitta värdnamn för:",
   'Connect to server at:' => "Anslut till server:",
   'Couldn\'t open a connection to:' => "Kunde inte öppna anslutning till:",
   'Start receiving headers and content' => "Börja ta emot headers och innehåll",
   'Pingback server found from X-Pingback header:' => "Pingback-server hittad i X-Pingback header:",
   'Pingback server found from Pingback <link /> tag:' => "Pingback-server hittad i Pingback <link /> tagg:",
   'Pingback server not found in headers and content' => "Pingback-server hittades inte i header eller innehåll",
   'Pingback server URL is empty (may be an internal PHP fgets error)' => "Pingback-serverns URL är tom (kan vara internt PHP-fel)",
   'Pingback server data' => "Pingback-serverns data",
   'Page Linked To:' => "Sidan är länkad till:",
   'Page Linked From:' => "Sidan är länkad från:",
   'Pinging %s...' => "Pingar %s...",
   'END' => "SLUT",
   'Pingbacks done.' => "Pingbacks färdiga.",
   'Pinging b2evolution.net...' => "Pingar b2evolution.net...",
   'Pinging Weblogs.com...' => "Pingar weblogs.com",
   'Pinging Blo.gs...' => "Pingar blo.gs",
   'Pinging technorati.com...' => "Pingar technorati.com",
   'Archives for' => "Arkiv för",
   'Archive Directory' => "Arkivkatalog",
   'Sending trackbacks...' => "Skickar trackbacks...",
   'No trackback to be sent.' => "Det finns inga trackbacks att skicka.",
   'Excerpt to be sent:' => "Utdrag att skicka:",
   'Trackbacks done.' => "TrackBacks är gjorda.",
   'Sending trackback to:' => "Skickar trackback till:",
   'Response:' => "Svar:",
   'wrong login/password.' => "Fel användarnamn/lösenord",
   'setcookie %s failed!' => "setcookie %s misslyckades!",
   'login/password no longer valid.' => "login/lösenord är inte längre giltigt.",
   'You must log in!' => "Du måste logga in!",
   'Login if you have an account...' => "Logga in om du har ett konto...",
   'Register...' => "Registrera...",
   'Register to open an account...' => "Registrera dig för att skapa ett konto...",
   'Logout (%s)' => "Logga ut (%s)",
   'Logout from your account' => "Logga ut från ditt konto",
   'Admin' => "Administration",
   'Go to the back-office' => "Gå till administrationsavdelningen",
   'Profile (%s)' => "Profil (%s)",
   'Edit your profile' => "Redigera din profil",
   'User profile' => "Användarprofil",
   'Sunday' => "Söndag",
   'Monday' => "Måndag",
   'Tuesday' => "Tisdag",
   'Wednesday' => "Onsdag",
   'Thursday' => "Torsdag",
   'Friday' => "Fredag",
   'Saturday' => "Lördag",
   'Sun' => "Sön",
   'Mon' => "Mån",
   'Tue' => "Tis",
   'Wed' => "Ons",
   'Thu' => "Tor",
   'Fri' => "Fre",
   'Sat' => "Lör",
   'January' => "Januari",
   'February' => "Februari",
   'March' => "Mars",
   'April' => "April",
   'May ' => "Maj",
   'June' => "Juni",
   'July' => "Juli",
   'August' => "Augusti",
   'September' => "September",
   'October' => "Oktober",
   'November' => "November",
   'December' => "December",
   'Jan' => "Jan",
   'Feb' => "Feb",
   'Mar' => "Mar",
   'Apr' => "Apr",
   'May' => "Maj",
   'Jun' => "Jun",
   'Jul' => "Jul",
   'Aug' => "Aug",
   'Sep' => "Sep",
   'Oct' => "Okt",
   'Nov' => "Nov",
   'Dec' => "Dec",
   'Local' => "Lokal",
   'Reported' => "Rapporterad",
   'Central' => "Central",
   'Czech (CZ)' => "Tjeckiska (CZ)",
   'German (DE)' => "Tyska (DE)",
   'English (EU)' => "Engelska (EU)",
   'English (UK)' => "Engelska (UK)",
   'English (US)' => "Engelska (US)",
   'Spanish (ES)' => "Spanska (ES)",
   'French (FR)' => "Franska (FR)",
   'Italian (IT)' => "Italienska (IT)",
   'Japanese (JP)' => "Japanska (JP)",
   'Lithuanian (LT)' => "Litauiska (LT)",
   'Bokm&aring;l (NO)' => "Bokmål (NO)",
   'Dutch (NL)' => "Holländska (NL)",
   'Swedish (SE)' => "Svenska (SE)",
   'Simpl. Chinese (CN)' => "Enkel kinesiska (CN)",
   'Trad. Chinese (TW)' => "Traditionell kinesiska (TW)",
   'You cannot leave comments on this post!' => "Du kan inte kommentera detta inlägg!",
   'Please fill in the name field' => "Var snäll och uppge ditt namn",
   'Please fill in the email field' => "Var snäll och ange din e-postadress",
   'Supplied email address is invalid' => "Angiven e-postadress är felaktig",
   'Please do not send empty comment' => "Skicka inte tomma kommentarer är du snäll",
   'You can only post a new comment every 30 seconds.' => "Du kan bara posta en kommentar en gång var 30:e sekund.",
   'Cannot post comment, please correct these errors:' => "Kan inte posta kommentar, var snäll och rätta till följande fel:",
   'Back to comment editing' => "Tillbaka till redigering av kommentar",
   'New comment on your post #%d "%s"' => "Ny kommentar på ditt inlägg #%d \"%s\"",
   'Url' => "URL",
   'Comment' => "Kommentar",
   'Edit/Delete' => "Redigera/Radera",
   'Connecting to pop server...' => "Ansluter till pop-server...",
   'Connection failed: ' => "Anslutning misslyckades:",
   'Logging into pop server...' => "Loggar in på pop-servern...",
   'No mail or Login Failed:' => "Ingen e-post eller inloggningen misslyckades",
   'Getting message #%d...' => "Hämtar meddelande #%d...",
   'Processing...' => "Arbetar...",
   'Too old' => "För gammal",
   'Subject prefix does not match' => "Ämnesradens prefix matchar inte",
   'Raw content:' => "Oformatterat innehåll:",
   'Login:' => "Användarnamn:",
   'Pass:' => "Lösenord:",
   'Wrong login or password.' => "Fel användarnamn eller lösenord",
   'Category ID' => "Kategori-ID",
   'Blog ID' => "Blogg-ID",
   'Permission denied.' => "Tillstånd nekat.",
   'Posted title' => "Postad titel",
   'Posted content' => "Postat innehåll",
   'Mission complete, message deleted.' => "Uppdraget avklarat, meddelandet är raderat.",
   'An email with the new password was sent successfully to your email address.' => "Ett mejl med det nya lösenordet har skickats till din e-postadress.",
   'New Password:' => "Nytt lösenord:",
   'You can login here:' => "Här kan du logga in:",
   'your weblog\'s login/password' => "användarnamn/lösenord för din webblogg",
   'The email could not be sent.' => "Mailet kunde inte skickas.",
   'Possible reason: your host may have disabled the mail() function...' => "Möjlig orsak: Din leverantör kan ha slagit av mail()-funktionen...</p>",
   'Note: You are already logged in!' => "Notera: Du är redan inloggad!",
   'Continue...' => "Fortsätt...",
   'You are not logged in.' => "Du är inte inloggad.",
   'You are not logged in under the same account you are trying to modify.' => "Du är inte inloggad på det konto du försöker göra ändringar i.",
   'Back to profile' => "Tillbaka till profilen",
   'please enter your nickname (can be the same as your login)' => "var snäll och skriv ditt smeknamn (kan vara samma som användarnamnet)",
   'your ICQ UIN can only be a number, no letters allowed' => "Ditt ICQ-nummer kan bara vara siffror. Inga bokstäver accepteras.",
   'please type your e-mail address' => "var snäll och skriv in din e-postadress.",
   'the email address is invalid' => "e-postadressen är felaktig",
   'you typed your new password only once. Go back to type it twice.' => "du skrev bara in ditt lösenord en gång. Gå tillbaka och skriv in det två gånger.",
   'you typed two different passwords. Go back to correct that.' => "du skrev två olika lösenord. Gör om, gör rätt.",
   'please enter a Login' => "var snäll och ange ett användarnamn",
   'please enter your password twice' => "var snäll och ange ditt lösenord två gånger",
   'please type the same password in the two password fields' => "var snäll och skriv in samma lösenord i båda lösenrodsfälten",
   'this login is already registered, please choose another one' => "detta användarnamn finns redan. Var snäll och välj ett annat",
   'new user registration on your blog' => "ny användarregistrering i din blogg",
   'Manage users' => "Administrera användare",
   'New trackback on your post #%d "%s"' => "Ny trackback på ditt inlägg #%d \"%s\"",
   'Website' => "Webbplats",
   'Excerpt' => "Utdrag",
   'Login form' => "Inloggningsformulär",
   'You will have to accept cookies in order to log in.' => "Du måste acceptera kakor (cookies) för att logga in.",
   'Password:' => "Lösenord:",
   'Log in!' => "Logga in",
   'Go to Blogs' => "Till bloggarna",
   'Lost your password ?' => "Har du tappat bort ditt lösenord?",
   'Lost password ?' => "Tappat bort lösenordet?",
   'A new password will be generated and sent to you by email.' => "Ett nytt lösenord kommer att skickas till dig med e-post.",
   'Generate new password!' => "Skapa nytt lösenord!",
   'Registration complete' => "Registreringen är färdig",
   'Registration Currently Disabled' => "Registreringen är för närvarande stängd",
   'User registration is currently not allowed.' => "Registrering av nya användare är för närvarande inte tillåtet",
   'Home' => "Hem",
   'Register form' => "Registreringsformulär",
   '(twice)' => "(två gånger)",
   'Minimum %d characters, please.' => "Minst %d tecken är du snäll.",
   'Preferred language' => "Önskat språk",
   'Register!' => "Registrera!",
   'Log into existing account...' => "Logga in om du har ett konto...",
   'b2evo installer' => "b2evo-installerare",
   'Installer for version ' => "Installerare för version",
   'Current installation' => "Nuvarande installation",
   'Install menu' => "Installationsmeny",
   'PHP info' => "PHP-info",
   'Go to Admin' => "Administration",
   'Online' => "Online",
   'Manual' => "Manual",
   'Support' => "Hjälp",
   'Language/Locale' => "Språk",
   'Choose a default language/locale for your b2evo installation.' => "Välj ett förvalt språk/språkfil för din b2evo-installation.",
   'Check your database config settings below and update them if necessary...' => "Kontrollera dina databasinställningar nedan och uppdatera dem om nödvändigt...",
   'The minimum requirement for this version of b2evolution is %s version %s but you are trying to use version %s!' => "Denna version av b2evolution kräver minst %s version %s, men du använder version %s.",
   'It seems that the database config settings you entered don\'t work. Please check them carefully and try again...' => "Det verkar som de inställningar du angav för databasen inte fungerar. Kontrollera dem noga och försök igen...",
   'Config file update' => "Uppdatering av konfigurationsfil",
   'We cannot automatically update your config file [%s]!' => "Vi kan inte uppdatera din konfigurationsfil [%s] automatiskt.",
   'There are two ways to deal with this:' => "Det finns två möjliga lösningar till detta:",
   'You can allow the installer to update the config file by changing its permissions:' => "Du kan låta installationsprogrammet uppdatera konfigurationsfilen genom att ändra dess rättigheter:",
   '<code>chmod 666 %s</code>. If needed, see the <a %s>online manual about permissions</a>.' => "<code>chmod 666 %s</code>. Vid behov se <a %s>manualen om filrättigheter på webben</a>.",
   'Come back to this page and refresh/reload.' => "Återvänd till denna sida och uppdatera/ladda om.",
   'Alternatively, you can update the config file manually:' => "Du kan även uppdatera konfigurationsfilen manuellt:",
   'Open the _config.php file locally with a text editor.' => "Öppna filen _config.php lokalt med en textredigerare.",
   'Delete all contents!' => "Ta bort allt innehåll!",
   'Copy the contents from the box below.' => "Kopiera innehållet från rutan nedan.",
   'Paste them into your local text editor. <strong>ATTENTION: make sure there is ABSOLUTELY NO WHITESPACE after the final <code>?&gt;</code> in the file.</strong> Any space, tab, newline or blank line at the end of the conf file may prevent cookies from being set when you try to log in later.' => "Klistra in dem i din lokala textredigerare. <strong>OBS: Se till att INGA BLANKTECKEN finns efter det avslutande <code>?&gt;</code> i filen.</strong> Eventuella blanksteg, tabbar, nya eller tomma rader i slutet av konfigurationsfilen kan hindra kakor (cookies) från att sättas när du försöker logga in senare.",
   'Save the new _config.php file locally.' => "Spara den nya filen _config.php lokalt.",
   'Upload the file to your server, into the /_conf folder.' => "Ladda upp filen till din server och till \"/_conf\"-katalogen.",
   '<a %s>Call the installer from scratch</a>.' => "<a %s>Starta om installationsproceduren</a>.",
   'This is how your _config.php should look like:' => "Så här bör din _config.php se ut:",
   'Your configuration file [%s] has been successfully updated.' => "Din konfigurationsfil [%s] har uppdaterats.",
   'Base configuration' => "Grundkonfiguration",
   'Your base config file has not been edited yet. You can do this by filling in the form below.' => "Din grundkonfiguration har inte satts ännu. Gör detta genom att fylla i formuläret nedan.",
   'This is the minimum info we need to set up b2evolution on this server:' => "För att sätta upp b2evolution på den här servern krävs minst följande information:",
   'Database you want to install into' => "Databasen du vill installera till",
   'mySQL Username' => "mySQL-användarnamn",
   'Your username to access the database' => "Ditt användarnamn för att komma åt databasen",
   'mySQL Password' => "mySQL-lösenord",
   'Your password to access the database' => "Ditt lösenord för att komma åt databasen",
   'mySQL Database' => "mySQL-databas",
   'Name of the database you want to use' => "Namnet på databasen du vill använda",
   'mySQL Host' => "mySQL-värd",
   'You probably won\'t have to change this' => "Du behöver förmodligen inte ändra detta",
   'Additional settings' => "Ytterligare inställningar",
   'Base URL' => "Bloggmappens URL",
   'This is where b2evo and your blogs reside by default. CHECK THIS CAREFULLY or not much will work. If you want to test b2evolution on your local machine, in order for login cookies to work, you MUST use http://<strong>localhost</strong>/path... Do NOT use your machine\'s name!' => "Det är här som b2evo och dina bloggar ligger från början. KONTROLLERA DETTA NOGA! Vid fel här fungerar inte mycket. Om du vill testa b2evolution på din lokala maskin MÅSTE du använda http://<strong>localhost</strong>/sökväg... för att kakor (cookies) ska fungera. Använd INTE din maskins namn!",
   'Your email' => "Din e-postadress",
   'Will be used in severe error messages so that users can contact you. You will also receive notifications for new user registrations.' => "Används för kritiska felmeddelanden så att användare kan kontakta dig. Du får även rapporter om nyregistrerade användare.",
   'Update config file' => "Uppdatera konfigurationsfil",
   'How do you want to install b2evolution?' => "Hur vill du installera b2evolution?",
   'The installation can be done in different ways. Choose one:' => "Installationen kan göras på flera sätt. Välj ett:",
   '<strong>New Install</strong>: Install b2evolution database tables with sample data.' => "<strong>Ny installation</strong>: Installera b2evolution med exempeldata till databastabellerna.",
   '<strong>Upgrade from a previous version of b2evolution</strong>: Upgrade your b2evolution database tables in order to make them compatible with the current version!' => "<strong>Uppgradera från en tidigare version av b2evolution</strong>: Uppgradera dina b2evolution-databastabeller för att göra dem kompatibla med denna version!",
   '<strong>Upgrade from Cafelog/b2 v 0.6.x</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing Cafelog/b2 data into them.' => "<strong>Uppgradera från Cafelog/b2 v 0.6.x</strong>: Installera b2evolutions databastabeller och kopiera över befintlig Cafelog/b2-data.",
   'Delete b2evolution tables' => "Ta bort b2evolution-tabeller",
   'If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. <strong>WARNING: All your b2evolution tables and data will be lost!!!</strong> Your Cafelog/b2 or any other tables though, if you have some, will not be touched in any way.' => "Om du har installerat b2evolution-tabeller tidigare och önskar börja om från början måste du ta bort b2evolution-tabellerna innan du kan starta den nya installationen. <strong>VARNING: Alla dina b2evolution-tabeller och data kommer gå förlorade!!!</strong> Övriga tabeller (om det finns några) som t.ex. de från Cafelog/b2 kommer dock att lämnas orörda.",
   '<strong>Change your base configuration</strong> (see recap below): You only want to do this in rare occasions where you may have moved your b2evolution files or database to a different location...' => "<strong>Ändra din grundkonfiguration</strong> (Se recap nedan): Detta vill du bara göra i sällsynta fall där du kanske har flyttat på b2evolutions databas eller filer.",
   'GO!' => "KÖR!",
   'Need to start anew?' => "Behöver du börja om?",
   'If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. b2evolution can delete its own tables for you, but for obvious security reasons, this feature is disabled by default.' => "Om du har installerat b2evolution-tabeller tidigare och önskar börja om från början måste du ta bort b2evolution-tabellerna innan du kan starta den nya installationen. b2evolution kan ta bort sina egna tabeller åt dig, men av uppenbara säkerhetsskäl är denna funktion inaktiverad från början.",
   'If you don\'t see correct settings here, STOP before going any further, and <a %s>update your base configuration</a>.' => "Om du inte ser korrekta inställningar här, STANNA UPP innan du fortsätter och <a %s>uppdatera din grundkonfiguration</a>.",
   '(Set, but not shown for security reasons)' => "(Satt, men visas inte av säkerhetsskäl)",
   'Admin email' => "Administratörs e-postadress",
   'Installing b2evolution tables with sample data' => "Installera b2evolution-tabeller med exempeldata",
   'Installation successful!' => "Installationen lyckades!",
   '<p>Now you can <a %s>log in</a> with the login "admin" and password "%s".</p>\n\t<p>Note that password carefully! It is a <em>random</em> password that is given to you when you install b2evolution. If you lose it, you will have to delete the database tables and re-install anew.</p>' => "<p>Nu kan du <a %s>logga in</a> med användarnamnet \"admin\" och lösenordet \"%s\".</p>\n\t<p>Kom ihåg lösenordet! Det är ett <em>slumpat</em> lösenord som ges till dig vid installationen av b2evolution. Tappar du bort det måste du ta bort databastabellerna och installera om från början.</p>",
   'Upgrading data in existing b2evolution database' => "Uppgraderar data i existerande b2evolution-databas",
   'Upgrade completed successfully!' => "Uppgraderingen lyckades!",
   'Now you can <a %s>log in</a> with your usual %s username and password.' => "Nu kan du <a %s>logga in</a> med ditt vanliga %s användarnamn och lösenord.",
   'Installing b2evolution tables and copying existing b2 data' => "Installerar b2evolution-tabeller och kopierar befintliga b2-data",
   'Deleting b2evolution tables from the datatase' => "Tar bort b2evolution-tabeller från databasen",
   'For security reasons, the reset feature is disabled by default.' => "Av säkerhetsskäl är återställningsfunktionen inaktiverad från början.",
   'Reset done!' => "Återställning klar!",
   'Back to menu' => "Tillbaka till menyn",
   'official website' => "officiell hemsida",
   'contact' => "kontakt",
   'This blog holds all your posts upgraded from Cafelog. This blog is named \'%s\'. It has index #%d in the database. By default it is accessed through a stub file called \'<code>%s</code>\'. %s' => "Denna blogg innehåller alla dina inlägg från Cafelog. Denna blogg heter '%s'. Den har index #%d i databasen. Den förvalda stubbfilen heter '<code>%s</code>'. %s",
   'This is a sample linkblog entry' => "Det här är ett exempel på inlägg i länkbloggen",
   'This is sample text describing the linkblog entry. In most cases however, you\'ll want to leave this blank, providing just a Title and an Url for your linkblog entries (favorite/related sites).' => "Det är ett exempel på beskrivande text om ett inlägg i länkbloggen. För det mesta kommer du dock att lämna detta tomt, och bara ange en titel och en URL till dina inlägg i bloggrullen (favoriter/relaterade länkar).",
   'This is the long description for the blog named \'%s\'. %s' => "Detta är den långa beskrivningen för bloggen med namnet '%s'. %s",
   'This blog (blog #1) is actually a very special blog! It automatically aggregates all posts from all other blogs. This allows you to easily track everything that is posted on this system. You can hide this blog from the public by unchecking \'Include in public blog list\' in the blogs admin.' => "Denna blogg (blogg #1) är en väldigt speciell blogg eftersom den automatiskt samlar alla inlägg från alla andra bloggar. Detta gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt följa allt som postas i systemet. Du kan gömma denna blogg för allmänheten genom att ta bort bloggens 'Stubbfils-URL' på administrationssidan.",
   '%s Title' => "%s Titel",
   'Tagline for %s' => "Undertitel för %s",
   'Short description for %s' => "Kort beskrivning av %s",
   'Notes for %s' => "Anteckningar för %s",
   'Keywords for %s' => "Nyckelord för %s",
   'The main purpose for this blog is to be included as a side item to other blogs where it will display your favorite/related links.' => "Syftet med den här bloggen är främst att visas som ett sidoobjekt i en annan blogg där den visar dina favorit-, eller relaterade länkar.",
   'Clean Permalinks!' => "Rena permanenta länkar!",
   'b2evolution uses old-style permalinks and feedback links by default. This is to ensure maximum compatibility with various webserver configurations.\n\nNethertheless, once you feel comfortable with b2evolution, you should try activating clean permalinks in the Settings screen... (check \'Use extra-path info\')' => "<p>b2evolution använder gammaldags permalänkar och kommentarslänkar som förval. Detta för att vara säker på största möjliga kompatibilitet med olika webbservrar.</p>\n\n<p>Hur som helst, när du känner dig trygg med b2evolution, bör du aktivera alternativet för rena permalänkar i filen /conf/_advanced.php... (<code>\$use_extra_path_info = 1;</code>)</p>",
   'Apache optimization...' => "Optimera Apache...",
   'In the <code>/blogs</code> folder as well as in <code>/blogs/admin</code> there are two files called [<code>sample.htaccess</code>]. You should try renaming those to [<code>.htaccess</code>].\n\nThis will optimize the way b2evolution is handled by the webserver (if you are using Apache). These files are not active by default because a few hosts would display an error right away when you try to use them. If this happens to you when you rename the files, just remove them and you\'ll be fine.' => "I katalogerna <code>/blogs</code> och <code>/blogs/admin</code> finns två filer vid namn [<code>sample.htaccess</code>]. Du bör försöka döpa om dessa till [<code>.htaccess</code>].\n\nDetta kommer att optimera hur b2evolution hanteras av webbservern (om du använder Apache). Dessa filer är inte omdöpta från början eftersom vissa servrar visar felmeddelanden när du försöker använda dem. Om detta händer för dig när du döper om filerna, ta bara bort dem så ordnar det sig.",
   'About evoSkins...' => "Om evoSkins (teman)...",
   'Skins, Stubs and Templates...' => "Teman, stubbfiler och mallar?",
   'Multiple Blogs, new blogs, old blogs...' => "Multipla bloggar, nya bloggar, gamla bloggar...",
   'By default, b2evolution comes with 4 blogs, named \'Blog All\', \'Blog A\', \'Blog B\' and \'Linkblog\'.\n\nSome of these blogs have a special role. Read about it on the corresponding page.\n\nYou can create additional blogs or delete unwanted blogs from the blogs admin.' => "Från början kommer b2evolution med fyra bloggar: 'Blog All', 'Blog A', 'Blog B' och 'Länkblogg'.\n\nNågra av dessa bloggar fyller en speciell funktion. Läs om det på bloggarnas sidor.\n\nDu kan skapa ytterligare bloggar eller ta bort oönskade bloggar i bloggadministration.",
   'Important information' => "Viktig information",
   'Blog B contains a few posts in the \'b2evolution Tips\' category.\n\nAll these entries are designed to help you so, as EdB would say: "<em>read them all before you start hacking away!</em>" ;)\n\nIf you wish, you can delete these posts one by one after you have read them. You could also change their status to \'deprecated\' in order to visually keep track of what you have already read.' => "Blogg B innehåller några inlägg under kategorin 'b2evolution Tips'.\n\nDessa inlägg är avsedda att hjälpa dig så, som EdB skulle säga: \"<em>läs allihopa innan du börjar leka!</em>\" ;)\n\nOm du vill kan du ta bort dessa inlägg ett i taget när du väl har läst dem. Du kan också ändra deras status till 'nedskrivet' för att lätt se vilka du hittills har läst.",
   'First Post' => "Första inlägget",
   '<p>This is the first post.</p>\n\n<p>It appears on both blog A and blog B.</p>' => "<p>Detta är första inlägget.</p>\n\n<p>Det visas både i blogg A och blogg B.</p>",
   'Second post' => "Andra inlägget...",
   '<p>This is the second post.</p>\n\n<p>It appears on blog A only but in multiple categories.</p>' => "<p>Detta är andra inlägget.</p>\n\n<p>Det visas enbart i blogg A, men under flera kategorier.</p>",
   'Third post' => "Tredje posten",
   '<p>This is the third post.</p>\n\n<p>It appears on blog B only and in a single category.</p>' => "<p>Detta är det tredje inlägget.</p>\n\n<p>Det visas enbart i blogg B och under en enda kategori.</p>",
   'Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in, and view the posts\' comments, there you will have the option to edit or delete them.' => "Hej, det här är en kommentar.<br />För att ta bort en kommentar, logga bara in och visa inläggets kommentarer så kommer du att ges möjligheten att ändra eller ta bort kommentaren.",
   'The database schema is already up to date. There is nothing to do.' => "Databasstrukturen är redan rätt version. Inget behöver göras.",
   'Checking DB schema version...' => "Kontrollerar DB struktur...",
   'This version is too old!' => "Den här versionen är för gammal!",
   'This version is too recent! We cannot downgrade to it!' => "Denna version är för ny! Vi kan inte nergradera till den!",
   'No desc available' => "Beskr. saknas",
   'No description available' => "Beskrivning saknas",
   'Make URLs clickable' => "Gör URL:er klickbara",
   'Automatic &lt;P&gt; and &lt;BR&gt; tags' => "Automatiska &lt;P&gt;- och &lt;BR&gt;taggar",
   '**bold** \\italics\\ //italics// __underline__ Markup must be preceeded with white space.' => "**bold** \\italics\\ //italics// __underline__ måste föregås av blanktecken.",
   'Convert text smilies to icons' => "Konvertera text-smilies till ikoner",
   'INSerted [Alt-I]' => "Inskjutet [Alt-I]",
   'DELeted [Alt-D]' => "raDerad [Alt-D]",
   'STRong [Alt-S]' => "Stark [Alt-S]",
   'EMphasis [Alt-E]' => "bEtonad [Alt-E]",
   'CODE [Alt-C]' => "kod [Alt-C]",
   'Paragraph [Alt-P]' => "nytt stycke [Alt-P]",
   'Unordered List [Alt-U]' => "oordnad lista [Alt-U]",
   'List Item [Alt-L]' => "Listpost [Alt-L]",
   'BLOCKQUOTE [Alt-B]' => "citatstycke [Alt-B]",
   'IMaGe [Alt-G]' => "bild [Alt-G]",
   'A href [Alt-A]' => "A href [Alt-A]",
   'More [Alt-M]' => "Mer [Alt-M]",
   'no teaser [Alt-T]' => "ingen lockText [Alt-T]",
   'next page [Alt-Q]' => "nästa sida [Alt-Q]",
   'Close all tags' => "Stäng alla taggar",
   'ALTernate text' => "Alternativ text",
   'One click smilies inserting' => "Lägg in smilies med enbart ett klick",
   'Trackback address for this post:' => "Trackback-adress för detta inlägg",
   'No %s for this post yet...' => "Inga %s på denna post ännu...",
   'Your email address will <strong>not</strong> be displayed on this site.' => "Din e-post-adress kommer <strong>inte</strong> att visas på denna webbplats.",
   'Site/Url' => "Webbplats/URL",
   'Your URL will be displayed.' => "Din URL kommer att visas.",
   'Line breaks become &lt;br /&gt;' => "Radbrytningar blir &lt;br&gt;",
   'Remember me' => "Minns mig!",
   '(Set cookies for name, email &amp; url)' => "(Sätt cookie för namn, email &amp; URL)",
   'In response to:' => "Som svar på:",
   'Linkblog' => "Länkblogg",
   'more' => "mer",
   'AOL I.M.' => "AOL I.M.",
   'MSN I.M.' => "MSN I.M.",
   'Yahoo I.M.' => "Yahoo I.M.",
   'Top refering engines' => "Sökmotor med flest referenser",
   'blogs' => "Bloggar",
   'skin the site' => "byt tema",
   'archives' => "arkiv",
   'Select blog:' => "Välj blogg:",
   'Select skin:' => "Välj tema:",
   'words' => "ord",
   'Read more...' => "Läs mer...",
   'Choose a skin' => "Välj ett tema",
   'Choose skin' => "Välj tema",
   'What is RSS?' => "Vad är RSS?",
   'Browse all posts by this author' => "Visa alla inlägg av denna skribent",
   '[...] Read more!' => "[...] Läs mer!",
   'New pingback on your post #%d "%s"' => "Ny pingback på ditt inlägg #%d \"%s\"",
);
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index