Logo Search packages:      
Sourcecode: b2evolution version File versions  Download package

_global.php

<?php
/*
 * Global lang file
 * This file was generated automatically from messages.po
 */

$trans['lt_LT'] = array(
   '' => "Project-Id-Version: Soldier's World\nPOT-Creation-Date: 2004-04-26 03:00+0200\nPO-Revision-Date: 2004-06-25 10:12+0200\nLast-Translator: Marius Gricius <marius@gricius.net>\nLanguage-Team: Marius Gricius <http://marius.gricius.net>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=utf-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\n",
   'Selected' => "Pasirinkta",
   'Categories' => "Kategorijos",
   'Permanent link to full entry' => "Nekintanti (permanent) nuoroda į visą temą",
   'Permalink' => "Arch. nuoroda",
   'Recently' => "Dabar",
   '(cached)' => "(kešuota)",
   '(no cache)' => "(nekešuota)",
   'Last comments' => "Naujausi komentarai",
   'Some viewing statistics' => "Statistika",
   'Search' => "Paieška",
   'All Words' => "ir",
   'Some Word' => "arba",
   'Entire phrase' => "frazė",
   'Reset form' => "Išvalyti",
   'Get selection' => "Pasirinkti",
   'Archives' => "Archyvai",
   'more...' => "daugiau...",
   'Recent Referers' => "Naujausi Referalai",
   'Top Referers' => "Top Referalai",
   'Misc' => "Ivairūs",
   'Syndicate this blog' => "Agreguoti šį blogą",
   'Default page for b2evolution' => "b2evolution pagrindinis puslapis",
   'Multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Daugiakalbis daugiavartotojiškas multiblogas!",
   'Welcome to b2evolution' => "Sveiki atvykę į b2evolution",
   'This is the default homepage for b2evolution. It will be displayed as long as you don\'t select a default blog in the general settings.' => "Tai pradinis b2evolution puslapis. Jis liks tol, kol neištrinsite pagrindinio blogo standartiniuose nustatymuose.",
   'Individual blogs on this system' => "Individualūs šios sistemos blogai",
   'Blog #%d' => "Blogas Nr.%d",
   'Blog #1' => "Blogas Nr. 1",
   'This is a special blog that aggregates all messages from all other blogs!' => "Tai specialus blogas, kuris rodo įrašus iš visų kitų blogų!",
   'Please note: the above list (as well as the menu) is automatically generated and includes only the blogs that have a &quot;stub url name&quot;. You can set this in the blog configuration in the back-office.' => "Atsiminkite: Aukščiau esantis sąrašas (kaip ir meniu) yra generuojamas automatiškai ir apima tik blogus, kurie turi &quot;stub url pavadinimą&quot; Jūs galite pakeisti šį nustatymą administracinėje dalyje.",
   'More demos' => "Daugiau demonstracijų",
   'Custom template' => "Specialus šablonas",
   'Multiple blogs displayed on the same page' => "Daug blogų viename puslapyje",
   'Summary of last posts in all blogs' => "Paskutinių temų iš visų blogų santrauka",
   'The page you\'re looking at' => "Puslapis į kurį žiūrite",
   'Please note: those demos do not make use of evoSkins, even if you enabled them during install. The only way to change their look and feel is to edit their PHP template. But once, again, rememner these are just demos destined to inspire you for your own templates ;)' => "Atsiminkite: šios demonstracijos nenaudoja evoSkin'ų, netgi jei jūs aktyvavote šią opciją instaliacijos metu. Vienintelis būdas pakeisti šių skinu išvaizda, tai paredaguoti PHP šablonus. But velgi, atsiminkite, kad tai tik demonstracijos, skirtos jus ikvepti.",
   'Administration' => "Administracija",
   'Go to backoffice!' => "Eiti į administracinę dalį!",
   'Official website' => "Oficiali svetainė",
   'GNU GPL license' => "GNU GPL licencija",
   'Multiblog demo' => "Multibloginimo galimybių demonstracija",
   'This demo template displays 3 blogs at once (1 on the left, 2 on the right)' => "Šis šablonas demonstruoja 3 blogus iš karto (vieną kairėje, 2 dešinėje)",
   'Summary demo' => "Santraukos demonstracija",
   'This demo template displays a summary of last posts in all blogs' => "Ši demonstracija rodo paskutinių temų iš visų blogų santrauką",
   'More posts...' => "Daugiau įrašų...",
   'Antispam' => "Antispam",
   'The keyword [%s] is too short, it has to be a minimum of 5 characters!' => "Raktažodis [%s] yra per trumpas, jis turi būti bent 5 simbolių!",
   'Deleting log-hits matching [%s]...' => "Trinamas apsilankymai atitinkantys [%s]...",
   'Deleting comments matching [%s]...' => "Trinamas komentarai atitinkantys [%s]...",
   'Blacklisting the keyword [%s]...' => "Blokuojamas raktažodis [%s]...",
   'Confirm ban &amp; delete' => "Patvirtinti blokavimą ir ištrinti",
   'No log-hits match the keyword [%s].' => "Nerasta raktažodžių atitinkančių [%s].",
   'Delete the following %d referer hits:' => "Ištrinti šiuos %d referalus:",
   'No comments match the keyword [%s].' => "Nerasta komentarų atitinkančių raktažodį [%s].",
   'Delete the following %d comments:' => "Ištrinti šiuos %d komentarus:",
   'The keyword [%s] is already handled by the blacklist.' => "Raktažodis [%s] jau įtrauktas į juodąjį sąrašą.",
   'Blacklist the keyword [%s] locally.' => "Blokuojamas raktažodis [%s] lokaliai.",
   'Report the keyword [%s] as abuse to b2evolution.net.' => "Perduoti raktažodį [%s] kaip šiukšlę į b2evolution.net.",
   'Terms of service' => "Naudojimosi sąlygos",
   'Perform selected operations' => "Vykdyti pasirinktas operacijas",
   'Removing entry #%d from the ban list...' => "Trinamas įrašas #%d iš blokuojamų sąrašo...",
   'Add a banned keyword' => "Įtraukti naują raktažodį",
   'Check &amp; ban...' => "Patikrinti ir blokuoti...",
   'Banned domains blacklist' => "Juodasis sąrašas",
   'Any URL containing one of the following keywords will be banned from posts, comments and logs.' => "Bet koks URL, turintis vieną iš šių raktažodžių bus blokuojamas temose, komentaruose ir statistikoje. ",
   'If a keyword restricts legitimate domains, click on the green tick to stop banning with this keyword.' => "Jei raktažodis susijęs su patikimu domenu, paspauskite ant žalios varnelės ir domenas su šiuo raktažodžiu bus atblokuotas.",
   'Request abuse update from centralized blacklist!' => "Atnaujinti iš centralizuoto juodojo sąrašo!",
   'Allow keyword back (Remove it from the blacklist)' => "Gražinti raktažodį (Pašalinti iš juodojo sąrašo)",
   'Allow Back' => "Grąžinti",
   'Report abuse to centralized ban blacklist!' => "Praneškite apie pažeidimus į centralizuotą blokavimų sąrašą!",
   'Report' => "Pranešti",
   'Check hit-logs and comments for this keyword!' => "Patikrinti ar apsilankymuose ir komentaruose nėra šio raktažodžio!",
   'Re-check' => "Pertikrinti",
   'Blogs' => "Blogai",
   'New' => "Nauja",
   'Creating blog...' => "Kuriamas blogas",
   'You must provide an URL blog name / Stub name!' => "Privalote pateikti URL blogo pavadinimą / Stub pavadinimą!",
   'This URL blog name / Stub name is already in use by another blog. Choose another name.' => "Šis URL blogo pavadinimas / Stub pavadinimas jau naudojamas kitame bloge. Pasirinkite kitą pavadinimą.",
   'Cannot create, please correct these errors:' => "Negalima sukurti, prašome ištaisyti šias klaidas:",
   'You should <a %s>create categories</a> for this blog now!' => "Jūs turite <a %s>sukurti kategorijas</a> šiam blogui!",
   'New weblog' => "Naujas weblogas",
   'New blog' => "Naujas blogas",
   'General' => "Bendras",
   'Permissions' => "Teisės",
   'Advanced' => "Išplėstiniai nustatymai",
   'Updating Blog [%s]...' => "Atnaujinu Blogą [%s]...",
   'Cannot update, please correct these errors:' => "Negalima atnaujinti, prašome ištaisyti šias klaidas:",
   'Delete blog [%s]?' => "Ištrinti blogą [%s]?",
   'Deleting this blog will also delete all its categories, posts and comments!' => "Ištrynus šį blogą bus ištrintos visos jo kategorijos, įrašai ir komentarai!",
   'THIS CANNOT BE UNDONE!' => "TAI NEBEATSTATOMA!",
   'Also try to delete stub file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "Taip pat bandykite ištrinti stub failą [<strong><a %s>%s</a></strong>]",
   'Also try to delete static file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "Taip pat bandykite ištrinti statinį failą [<strong><a %s>%s</a></strong>]",
   'I am sure!' => "Aš tikras!",
   'CANCEL' => "ATŠAUKTI",
   'Generating static page for blog [%s]' => "Generuojamas statinis blogo failas [%s]",
   'You haven\'t set a static filename for this blog!' => "Jūs nenurodėte statinio puslapio pavadinimo šiam blogui!",
   'File cannot be written!' => "Failas negali būti įrašytas!",
   'You should check the file permissions for [%s]. See <a %s>online manual on file permissions</a>.' => "Patikrinkite [%s] leidimus (permissions). Informacijos apie leidimus rasite <a %s>online žinyne</a>.",
   'Writing to file [%s]...' => "Rašau į failą [%s]...",
   'Done.' => "Padaryta.",
   'Browse blog:' => "Naršyti blogą:",
   'Since you\'re a newcomer, you\'ll have to wait for an admin to authorize you to post. You can also <a %s>e-mail the admin</a> to ask for a promotion. When you\'re promoted, just reload this page and you\'ll be able to blog. :)' => "Kadangi jūs esate čia naujas asmuo, todėl palaukite kol administratorius pakeis jūsų lygį į 1.\tKai tai bus padaryta, galėsite kurti naujas temas. Jūs taip pat galite <a %s>susisiekti su administratoriumi</a>, prašydami paaukštinimo. ;) Kai jūsų lygis bus pakeltas, paprasčiausiai perkraukite puslapį ir galėsite rašyti.",
   'Categories for blog:' => "Kategorijos:",
   'New sub-category in category: %s' => "Nauja sub-kategorija kategorijoje: %s",
   'New category in blog: %s' => "Nauja kategorija bloge: %s",
   'New category name' => "Naujos kategorijos pavadinimas",
   'Create category' => "Sukurti kategoriją",
   'Deleting category #%d : %s ...' => "Trinama kategorija #%d : %s ...",
   'ERROR' => "KLAIDA",
   'Category deleted.' => "Kategorija ištrinta.",
   'Properties for category:' => "Kategorijos ypatybės:",
   'Name' => "Vardas",
   'New parent category' => "Nauja \"tėvo\" kategorija",
   'Old Parent' => "Senas \"tėvas\"",
   'Root (No parent)' => "Root (Nėra tėvo)",
   'Edit category!' => "Redaguoti kategoriją",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any category\'s properties.' => "Atsiprašome, jūs neturite teisės redaguoti/žiūrėti kategorijų nustatymus.",
   'Oops, no post with this ID.' => "Uuups, su šiuo ID temų nerasta.",
   'Editing post' => "Redaguojama tema",
   '#%d in blog: %s' => "#%d bloge: %s",
   'Oops, no comment with this ID!' => "Uuups, su šiuo ID komentarų nėra!",
   'Editing comment' => "Redaguojamas komentaras",
   'New post in blog:' => "Nauja tema bloge:",
   'Since this blog has no categories, you cannot post to it. You must create categories first.' => "Kadangi šis blogas neturi kategorijų, jūs nagalite rašyti į jį. Pirma sukurkite kategoriją.",
   'Switch to this blog (keeping your input if Javascript is active)' => "Persijungti į šį blogą (parašytas tekstas išliks, jei JavaSkript palaikymas Jūsų naršyklėje įjungtas)",
   'b2evo' => "b2evo",
   'Login...' => "Prisijungti...",
   'In b2evolution, you do not need to point to the b2login.php page to log in.' => "Norint prisijungti b2evolution sistemoje, jums nereikia nurodyti b2login.php puslapio.",
   'Simply point directly to the backoffice page you need, for example: %s or %s. b2evo will prompt you to log in if needed.' => "Paprasčiausiai nurodykite norimą Adminstracinės dalies puslapį, pvz.: %s arba %s. b2evo paprašys prisijungti, jei reikia.",
   'Settings' => "Nustatymai",
   'Regional' => "Regioniniai",
   'Plug-ins' => "Įskiepiai",
   'General settings updated.' => "Bendri nustatymai atnaujinti.",
   'Regional settings updated.' => "Regiono nustatymai atnaujinti.",
   'You must provide a locale code!' => "Jūs privalote pateikti lokalės kodą!",
   'Inserted locale \'%s\' into database.' => "Lokalė '%s' įterpta į duomenų bazę.",
   'Updated locale \'%s\'.' => "Atnaujinta kalba '%s'.",
   'Saved locale \'%s\'.' => "Išsaugota lokalė '%s'.",
   'Locales table deleted, defaults from <code>/conf/_locales.php</code> loaded.' => "Lokalių lentelė ištrinta, užkraunami pradiniai įrašai iš <code>/conf/_locales.php</code>.",
   'File <code>%s</code> not found.' => "Failas <code>%s</code> nerastas.",
   'Deleted locale \'%s\' from database.' => "'%s' kalba ištrinta iš duomenų bazės.",
   'Switched priorities.' => "Perjungti prioritetai.",
   'Spell Check' => "Klaidų Tikrinimas",
   'Loading Spell Checker. Please wait' => "Kraunamas Gramatikos Tikrinimas. Prašome palaukti",
   'View Stats for Blog:' => "Peržiūrėti Statistiką blogui:",
   'None' => "Nieko",
   'Changing hit #%d type to: %s' => "Keičiamas apsilankymo #%d tipas į: %s",
   'Deleting hit #%d...' => "Trinamas apsilankymas #%d...",
   'Pruning hits for %s...' => "Apkarpom apsilankymus %s...",
   'Summary' => "Santrauka",
   'Referers' => "Referalai",
   'Refering Searches' => "Paieškų Referalai",
   'Syndication' => "RSS/XML",
   'User Agents' => "User Agents",
   'Direct Accesses' => "Tiesioginiai Apsilankymai",
   'Date' => "Data",
   'Indexing Robots' => "Robotai",
   'Total' => "Viso",
   'Prune this date!' => "Apkarpyti iki šios datos!",
   'Prune' => "Apkarpyti",
   'Prune hits for this date!' => "Apkarpyti apsilankymus iki šios datos!",
   'Last referers' => "Naujausi referalai",
   'These are hits from external web pages refering to this blog' => "Apsilankymai iš svetainių, kuriose yra nuorodų į šį blogą",
   'Delete this hit!' => "Trinti šį apsilankymą!",
   'Del' => "Trinti",
   'Log as a search instead' => "Loginti kaip paiešką",
   '-&gt;S' => "-&gt;S",
   'Ban this domain!' => "Blokuoti šį domeną!",
   'Ban' => "Blokuoti",
   'Top referers' => "Top referalai",
   'Total referers' => "Viso referalų",
   'Last refering searches' => "Naujausi paieškų referalai",
   'These are hits from people who came to this blog system through a search engine. (Search engines must be listed in /conf/_stats.php)' => "Šie žmonės atėjo per paieškos sistemas. (Paieškos sistemos turi būti /conf/_stats.php faile esančiame sąraše).",
   'Top refering search engines' => "paieškos sistemos",
   'Top Indexing Robots' => "Robotai",
   'These are hits from automated robots like search engines\' indexing robots. (Robots must be listed in /conf/_stats.php)' => "Šie vizitai priklauso robotams, panašiems į indeksuojančius robotus. (Robotai turi buti /conf/_stats.php faile esančiame sąraše).",
   'Top Aggregators' => "Top Agregatoriai",
   'These are hits from RSS news aggregators. (Aggregators must be listed in /conf/_stats.php)' => "Šie vizitai iš RSS naujienų agregatorių. (Agregatoriai turi būti /conf/_stats.php faile esančiame sąraše).",
   'Total RSS hits' => "Viso RSS vizitų",
   'Last direct accesses' => "Paskutiniai tiesioginiai apsilankymai",
   'These are hits from people who came to this blog system by direct access (either by typing the URL directly, or using a bookmark. Invalid (too short) referers are also listed here.)' => "Šie žmonės į blogą atėjo tiesiogiai. (arba įrašydami URL, arba pasinaudodami žymekliu (bookmark). Blogi (pernelyg trumpi) referalai taip pat parodyti ).",
   'Top User Agents' => "Top User Agent'ai",
   'Custom skin template editing' => "\"Custom\" šablono redagavimas",
   'Listing:' => "Sąrašas:",
   'Invalid filename!' => "Blogas failo pavadinimas!",
   'Oops, no such file !' => "Uuups, nėra tokio failo!",
   'File edited!' => "Failas sėkmingai redaguotas.",
   'Be careful what you do, editing this file could break your template! Do not edit what\'s between <code>&lt;?php</code> and <code>?&gt;</code> if you don\'t know what you\'re doing!' => "Atsargiai redaguokite šį failą, nes galite sugadinti šabloną! Neredaguokite nieko tarp <code>&lt;?php</code> ir <code>?&gt;</code> jei nežinote ką darote!",
   'update template !' => "atnaujinti šabloną !",
   '(you cannot update that file/template: must make it writable, e.g. CHMOD 766)' => "(jūs negalite atnaujinti šio failo/šablono: privalote suteikti jam įrašymo atributus, pvz., CHMOD 766)",
   'This screen allows you to edit the <strong>custom skin</strong> (located under /skins/custom). ' => "Šis meniu suteiks jums galimybę redaguoti <strong>custom šabloną</strong> (rasite /skins/custom kataloge).",
   'You can edit any of the following files (provided it\'s writable by the server, e.g. CHMOD 766)' => "Jūs galite redaguoti bet kurį iš šių failų (jie turi įrašymo atributus, pvz., CHMOD 766)",
   'Directory %s not found.' => "Katalogas %s nerastas.",
   'This is the template that displays the links to the archives for a blog' => "Tai šablonas, kuris rodo nuorodas į blogo archyvus",
   'This is the template that displays the (recursive) list of (sub)categories' => "Tai šablonas, kuris rodo pasikartojančių (recursive) (sub)kategorijų sąrašą",
   'This is the template that displays the feedback for a post' => "Tai šablonas, kuris rodo atsiliepimus temose",
   'This is the template that displays the last comments for a blog' => "Tai šablonas, kuris rodo naujausius blogo komentarus",
   'This is the main template. It displays the blog.' => "Tai pagrindinis blogo šablonas.",
   'This is the template that displays stats for a blog' => "Tai šablonas, kuris rodo blogo statistiką",
   'This is the page displayed in the comment popup' => "Tai iššokantis puslapis, rodantis komentarus",
   'This is the page displayed in the pingback popup' => "Tai iššokantis puslapis, rodantis \"pingbakus\"",
   'This is the page displayed in the trackback popup' => "Tai iššokantis puslapis, rodantis \"trakbakus\"",
   'Note: of course, you can also edit the files/templates in your text editor and upload them. This online editor is only meant to be used when you don\'t have access to a text editor...' => "Atminkite: jūs galite redaguoti failus/šablonus savo tekstų redaktoriuje ir nusiųsti juos į serverį. Šis redagavimo būdas paprastai naudojamas kai jūs neturite priėjmo prie tekstų redaktoriaus savo kompiuteryje...",
   'upload images/files' => "atsiųsti nuotraukas/failus",
   'File upload' => "Failų siuntimas",
   'Allowed file types:' => "Leidžiami failų tipai:",
   'Maximum allowed file size: %d KB' => "Maksimalus failų dydis: %d Kb.",
   'Description' => "Apibūdinimas",
   'Upload !' => "Atsiųsti !",
   'File %s: type %s is not allowed.' => "Failas %s: %s tipas neleidžiamas.",
   'Couldn\'t upload your file to:' => "negalima atsiųsti jūsų failo į:",
   'Duplicate File?' => "Dubliuoti Failą?",
   'The filename "%s" already exists!' => "Failas su pavadinimu \"%s\" egzistuoja!",
   'Filename "%s" moved to "%s"' => "Failas \"%s\" perkeltas į \"%s\"",
   'Confirm or rename:' => "Patvirtinti arba pervadinti:",
   'Alternate name' => "Alternatyvus pavadinimas",
   'Confirm !' => "Patvirtinti !",
   'File uploaded !' => "Failas nusiųstas !",
   'Your file <strong>"%s"</strong> was uploaded successfully !' => "Jūsų failas <strong>\"%s\"</strong> sėkmingai nusiųstas !",
   'Here\'s the code to display it:' => "Nuotraukos įterpimo XHTML kodas:",
   'Add the code to your post !' => "Įterpti kodą į temą !",
   'Image Details' => "Nuotraukos Detalės",
   'Size' => "Dydis",
   'Type' => "Tipas",
   'Close this window' => "Užverti šį langą",
   'User management' => "Vartotojų valdymas",
   'You cannot change the demouser profile in demo mode!' => "Jūs negalite pakeisti demovartotojo profilį demonstracijos metu!",
   'You are only allowed to update your own profile!' => "Jums leidžiama atnaujinti tik savo profilį!",
   'You must provide an unique login!' => "Jūs privalote pateikti unikalų prisijungimo vardą!",
   'User level must be between %d and %d.' => "Vartotojo lygis turi būti tarp %d ir %d.",
   'This login already exists. Do you want to <a %s>edit the existing user</a>?' => "Prisijungimo vardas jau egzistuoja. Ar norite <a %s>redaguoti egzistuojantį vartotoją</a>?",
   'You typed two different passwords.' => "Jūs įrašėte du skirtingus slaptažodžius.",
   'The mimimum password length is %d characters.' => "Minimalus slaptažodžio ilgis yra %d simbolių.",
   'User updated.' => "Vartotojas atnaujintas.",
   'New user created.' => "Naujas vartotojas sukurtas.",
   'Invalid promotion.' => "Blogas lygio pakėlimas.",
   'User level changed.' => "Vartotojo lygis pakeistas.",
   'You can\'t delete yourself!' => "Jūs negalite ištrinti savęs!",
   'You can\'t delete User #1!' => "Jūs negalite ištrinti Vartotojo #1!",
   'Delete User %s?' => "Ištrinti Vartotoją %s?",
   'Warning' => "Dėmesio",
   'deleting an user also deletes all posts made by this user.' => "vartotojo ipašalinimas taip pat ipašalina to vartotojo parašytas temas.",
   'Deleting User...' => "Trinamas Vartotojas...",
   'You can\'t delete Group #1!' => "Negalite ištrinti Grupę #1!",
   'You can\'t delete the default group for new users!' => "Negalite ištrinti naujiems vartotojams skirtos standartinės grupės!",
   'Delete group [%s]?' => "Ištrinti grupę [%s]?",
   'Group deleted...' => "Grupė ištrinta...",
   'This group name already exists! Do you want to <a %s>edit the existing group</a>?' => "Šis grupės pavadinimas jau egzistuoja! Ar norite <a %s>redaguoti egzistuojančią grupę</a>?",
   'Group updated.' => "Grupė atnaujinta.",
   'The user was not created:' => "Naujas vartotojas nesukurtas:",
   'The user was not updated:' => "Vartotojas neatnaujintas:",
   'The group was not created:' => "Grupė nesukurta:",
   'The group was not updated:' => "Grupė neatnaujinta:",
   'You are not allowed to view other users.' => "Jūs neturite teisės matyti kitų vartotojų.",
   'Adding new post...' => "Įrašomas naujas strapsnis...",
   'Supplied URL is invalid: ' => "Pateiktas URL neteisingas:",
   'Cannot post, please correct these errors:' => "Negalima įrašyti, prašome ištaisyti šias klaidas:",
   'Back to post editing' => "Atgal į temos redagavimą",
   'Recording post...' => "Daromas įrašas...",
   'Sleeping...' => "Miegu...",
   'Post not publicly published: skipping trackback, pingback and blog pings...' => "Įrašas neskelbiamas viešai: atšaukiamas \"trakbakas\", \"pingbakas\" ir blogų pinginimas...",
   'Posting Done...' => "Įrašas Padarytas...",
   'Updating post...' => "Atnaujinami įrašai...",
   'Post had already pinged: skipping blog pings...' => "Įrašas jau nusiuntė pingą: atšaukiamas blogų pinginimas...",
   'Updating done...' => "Atnaujinimas padarytas...",
   'Updating post status...' => "Atnaujinamo įrašo būsena...",
   'Deleting post...' => "Trinami įrašai...",
   'Oops, no post with this ID!' => "Uuups, nerasta įrašų su šiuo ID!",
   'Deleting Done...' => "Trynimas Baigtas...",
   'Error' => "Klaida",
   'Cannot update comment, please correct these errors:' => "Negaliu atnaujinti komentarų, prašome ištaisyti šias klaidas:",
   'Back to posts!' => "Atgal į temas!",
   'You may also want to generate static pages or view your blogs...' => "Jūs galbūt norėsite sugeneruoti statinius puslapius ar peržiūrėti savo blogus...",
   'New post' => "Nauja tema",
   'User group' => "Vartotojų grupė",
   'See <a %s>online manual</a> for details.' => "Smulkesnei informacijai gauti žiūrėkite <a %s>online žinyną</a>.",
   'Level' => "Lygis",
   'Default locale' => "Pagrindinė kalba",
   'Select main category in target blog and optionally check additional categories' => "Pasirinkite pagrindinę kategoriją aktyviame bloge. Papildomai galite pasirinkti kitas kategorijas",
   'Select as an additionnal category' => "Pasirinkite kaip papildomą kategoriją",
   'Select as MAIN category' => "Pasirinkti kaip PAGRINDINĘ kategoriją",
   'Tools' => "Įrankiai",
   'Bookmarklet' => "Bookmarklet",
   'Add this link to your Favorites/Bookmarks:' => "Įtraukti šią nuorodą į Favorites/Bookmarkus:",
   'b2evo bookmarklet' => "b2evo bookmarklet",
   'Post to b2evolution' => "Skelbti į b2evoltution",
   'No Sidebar found! You must use Mozilla 0.9.4 or later!' => "Nerastas Sidebar'as! Jūs turite naudoti Mozilla 0.9.4 ar naujesnę naršyklę!",
   'SideBar' => "SideBar",
   'Add the <a %s>b2evo sidebar</a> !' => "Pridėti <a %s>b2evo sidebar'ą</a> !",
   'Add this link to your favorites:' => "Itraukti šią nuorodą į Favorites:",
   'b2evo sidebar' => "b2evo sidebar'as",
   'Movable Type Import' => "Movable Type Importavimas",
   'Use MT\'s export functionnality to create a .TXT file containing your posts;' => "Pasinaudokite MT's exportavimo funkcija ir sukurkite .TXT failą, kuriame bus jūsų temos;",
   'Place that file into the /admin folder on your server;' => "Padėkite šį failą į /admin katalogą savo serveryje;",
   'Follow the insctructions in the <a %s>MT migration utility</a>.' => "Vadovaukitės <a %s>MT migracijos instrukcijomis</a>.",
   'Static file generation' => "Statinio failo generavimas",
   'Static filename' => "Statinio failo pavadinimas",
   'This is the .html file that will be created when you generate a static version of the blog homepage.' => "Tai failo pavadinimas, kuris bus naudojamas blogo pradinio puslapio statinės versijos (.html) generavimui.",
   'After each new post...' => "Po kiekvienos naujos temos...",
   'Ping b2evolution.net' => "Pinginti b2evolution.net",
   'to get listed on the "recently updated" list on b2evolution.net' => "norint, kad jus paskelbtų \"recently updated\" lsąraše b2evolution.net svetainėje",
   'Ping technorati.com' => "Pinginti technorati.com",
   'to give notice of new post.' => "pranešti apie naują įrašą.",
   'Ping weblogs.com' => "Pinginti weblogs.com",
   'Ping blo.gs' => "Pinginti blo.gs",
   'Advanced options' => "Išplėstiniai nustatymai",
   'Allow trackbacks' => "Leisti trakbakus",
   'Allow other bloggers to send trackbacks to this blog, letting you know when they refer to it. This will also let you send trackbacks to other blogs.' => "Leisti kitiems blogeriams siųsti trakbakus į šį blogą, suteikiant jums galimybę sužinoti kai jie rašo apie jus. Tai taip pat suteiks jums galimybę siųsti trakbakus į kitus blogus.",
   'Allow pingbacks' => "Leisti pingbakus",
   'Allow other bloggers to send pingbacks to this blog, letting you know when they refer to it. This will also let you send pingbacks to other blogs.' => "Leisti kitiems blogeriams siųsti pingbakus į šį blogą, suteikiant jums galimybę sužinoti kai jie rašo apie jus. Tai taip pat suteiks jums galimybę siųsti pingbakus į kitus blogus.",
   'Update blog!' => "Atnaujinti blogą!",
   'Reset' => "Išvalyti",
   'General parameters' => "Bendri nustatymai",
   'Full Name' => "Pilnas Pavadinimas",
   'Will be displayed on top of the blog.' => "Tai rodoma blogo šablone, viršuje.",
   'Short Name' => "Trumpas Pavadinimas",
   'Will be used in selection menus and throughout the admin interface.' => "Bus naudojama pasirinkimo meniu ir administraciniame meniu.",
   'Main Locale' => "Pagrindinė Kalba",
   'Determines the language of the navigation links on the blog.' => "Nustato navigasijos nuorodų bloge kalbą.",
   'Access parameters' => "Priėjimo parametrai",
   'Default blog on index.php' => "Pagrindinis blogas index.php puslapyje",
   'Current default is:' => "Dabar pagrindinis:",
   'Other blog through index.php' => "Kitas blogas per index.php",
   'Other blog through stub file (Advanced)' => "Kitas blogas per stub failą (Sudėtinga)",
   'You MUST create a stub file for this to work.' => "Jūs PRIVALOTE sukurti stub failą, kad tai veiktų.",
   'Preferred access type' => "Pasirinktas pasiekimo metodas",
   'Blog Folder URL' => "Blog Katalogo URL",
   'No trailing slash. (If you don\'t know, leave this field empty.)' => "Neneaudoti atbulinio slešo (jei nežinote, palikite tuščią.)",
   'URL blog name / Stub name' => "URL blogo pavadinimas / Stub pavadinimas",
   'Used in URLs to identify this blog. This should be the stub filename if you use stub file access.' => "Naudojama URLse šiam blogui atpažinti. tai turėtų būti stub failo pavadinimas, jei naudojate šį pasiekimo metodą.",
   'Default display options' => "Standartiniai atvaizdavimo nustatymai",
   'Default skin' => "Pagrindinė oda",
   'This is the default skin that will be used to display this blog.' => "Tai pagrindinė blogo oda, kuri bus naudojama šio blogo rodymui.",
   'Allow skin switching' => "Leisti odų keitimą",
   'Users will be able to select another skin to view the blog (and their prefered skin will be saved in a cookie).' => "Vartotojai galės pasirinkti kitą blogo odą (ir jųs nustatymai bus išsaugoti į \"sausainiuką\").",
   'Display public blog list' => "Rodyti blogų sąrašą viešai",
   'Check this if you want to display the list of all blogs on your blog page (if your skin supports this).' => "Pažymėkite tai, norėdami rodyti visų sistemos blogų sąrašą puslapyje (jeigu jūsų šablono nustatymai tai palaiko).",
   'Include in public blog list' => "Įtraukti į viešą blogų sąrašą",
   'Check this if you want to this blog to be displayed in the list of all public blogs.' => "Pasirinkti, jei norite, kad šis blogas būtų rodomas blogų sąraše viešai.",
   'Default linkblog' => "Pagrindinis nuorodų blogas",
   'Will be displayed next to this blog (if your skin supports this).' => "Bus rodomas šalia šio blogo (jei jūsų oda tai palaiko).",
   'Tagline' => "Sloganas",
   'This is diplayed under the blog name on the blog template.' => "Tekstas bus roromas žemiau blogo pavadinimo, blogo odoje.",
   'Long Description' => "Pilnas Apibūdinimas",
   'This is displayed on the blog template.' => "Tai rodoma blogo šablone.",
   'Short Description' => "Trumpas Apibūdinimas",
   'This is is used in meta tag description and RSS feeds. NO HTML!' => "Tai naudojama <meta> apibūdinime ir RSS'e. HTML NEPALAIKOMAS!",
   'Keywords' => "Raktiniai žodžiai",
   'This is is used in meta tag keywords. NO HTML!' => "Tai naudojama <meta> raktiniuose žodžiuose. HTML NEPALAIKOMAS!",
   'Notes' => "Pastabos",
   'Additional info.' => "Papildoma info.",
   'Create new blog!' => "Sukurti naują blogą!",
   'Blog' => "Blogas",
   'Blog URL' => "Blogo URL",
   'Static File' => "Statinis Failas",
   'Locale' => "Kalba",
   'Properties' => "Ypatybės",
   'Default' => "Pagrindinis",
   'Gen!' => "Gen!",
   'Are you sure you want to delete blog #%d ?\\n\\nWARNING: This will delete ALL POST, COMMENTS,\\nCATEGORIES and other data related to that Blog!\\n\\nThis CANNOT be undone!' => "Ar tikrai norite ištrinti blogą #%d ?\\n\\nPERSPĖJIMAS: Tai sunaikins VISUS ĮRAŠUS, KOMENTARUS,\\nKATEGORIJAS ir visą su šiuo blogu susijusia info!\\n\\nTai NEATSTATOMA!",
   'Delete this blog!' => "Trinti šį blogą!",
   'Copy this blog!' => "Kopijuoti šį blogą",
   'Copy' => "Kopijuoti",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any blog\'s properties.' => "Atsiprašome, bet neturite teisės redaguoti/matyti jokių blogo nustatymų.",
   'New blog...' => "Naujas blogas...",
   'User permissions' => "Vartotojų teisės",
   'Login ' => "Prisijungimo vardas",
   'Is<br />member' => "Yra<br />narys",
   'Can post/edit with following statuses:' => "Gali skelbti/redaguoti su šiais statusais:",
   'Delete<br />posts' => "Trinti<br />įrašus",
   'Edit<br />comts' => "Redaguoti<br />koment.",
   'Edit<br />cats' => "Redaguoti<br />kateg.",
   'Edit<br />blog' => "Redaguoti<br />blogą",
   'Published' => "Paskelbtas",
   'Protected' => "Apsaugotas",
   'Private' => "Privatu",
   'Draft' => "Juodraštis",
   'Deprecated' => "Atmestas",
   'Members' => "Nariai",
   'Permission to read protected posts' => "Leidimas skaityti apsaugotus įrašus",
   'Permission to post into this blog with private status' => "Leidimas rašyti temas šiame bloge su statusu \"Privatu\"",
   'Permission to post into this blog with protected status' => "Leidimas rašyti temas šiame bloge su statusu \"Ribota\"",
   'Permission to post into this blog with draft status' => "Leidimas rašyti temas šiame bloge su statusu \"Juodraštis\"",
   'Permission to post into this blog with deprecated status' => "Leidimas rašyti temas šiame bloge su statusu \"Atšaukta\"",
   'Permission to delete posts in this blog' => "Leidimas trinti temas šiame bloge",
   'Permission to edit comments in this blog' => "Leidimas redaguoti komentarus šiame bloge",
   'Permission to edit categories for this blog' => "Teisė redaguoti kategorijas šiame bloge",
   'Permission to edit blog properties' => "Leidimas redaguoti blogo ypatybes",
   '(un)selects all checkboxes using Javascript' => "(ne)pažymi visus žymės langelius naudojant Javascript",
   '(un)check all' => "(ne)pažymėti visus",
   'Non members' => "Ne nariai",
   'Warning! You are about to remove your own permission to edit this blog!\\nYou won\\\'t have access to its properties any longer if you do that!' => "Dėmesio! Jūs ruošiatės pašalinti galimybę jums patiems redaguoti šį blogą!\\n Jūs vėliau neturėsite galimybės pasiekti blogo savybių, jei tai padarysite!",
   'Edit category properties' => "Redaguoti kategorijos nustatymus",
   'Are you sure you want to delete?' => "Ar norite ištrinti?",
   'New sub-category here' => "Nauja sub-kategorija čia",
   'New category here' => "Nauja kategorija čia",
   '<strong>Note:</strong> Deleting a category does not delete posts from that category. It will just assign them to the parent category. When deleting a root category, posts will be assigned to the oldest remaining category in the same blog (smallest category number).' => "<strong>Atminkite:</strong>Ištrinant kategoriją, jai priklausančios temos netrinamos. Jos priskiriamos \"tėvo\" kategorijai. Trinant pagrindinę \"root\" kategoriją, temos bus priskirtos seniausiai sukurtai egzistuojanciai kategorijai tame pačiame bloge (su mažiausiu kategorijos numeriu).",
   'Post contents' => "Įrašo turinys",
   'Title' => "Pavadinimas",
   'Language' => "Kalba",
   'Link to url' => "URL",
   'Email' => "El. Paštas",
   'URL' => "URL",
   'Preview' => "Peržiūra",
   '&nbsp; Save ! &nbsp;' => "&nbsp; Išsaugoti ! &nbsp;",
   'Spellcheck' => "Tikrinti klaidas",
   'Upload a file/image' => "Atsiųsti failą/nuotrauką",
   'Advanced properties' => "Išplėstinės ypatybės",
   'Edit timestamp' => "Redaguoti laiką ir datą",
   'URL Title' => "URL Pavadinimas",
   '(to be used in permalinks)' => "(bus naudojama arch. nuorodose)",
   'Auto-BR' => "Auto-BR",
   'This option is deprecated, you should avoid using it.' => "Ši opcija nebereikalinga, galite jos nebenaudoti.",
   'Additional actions' => "Papildomi veiksmai",
   'Pingback' => "Pingbakai",
   '(Send a pingback to all URLs in this post)' => "(Siųsti Pingbakus į visus šioje temoje nurodytus URL)",
   'Trackback URLs' => "Trakbako URL",
   '(Separate by space)' => "(Atskirti tarpu)",
   'Status' => "Statusas",
   'The post will be publicly published' => "Įrašas bus viešai paskelbtas",
   'Published (Public)' => "Paskelbtas (Viešas)",
   'The post will be published but visible only by logged-in blog members' => "Tema bus paskelbta, bet matoma tik prisijungusiems blogo nariams.",
   'Protected (Members only)' => "Ribota (Tik nariams)",
   'The post will be published but visible only by yourself' => "Tema bus paskelbta, bet matysite tik jūs",
   'Private (You only)' => "Privatu (Tik jūs)",
   'The post will appear only in the backoffice' => "Tema atsiras tik administracinėje dalyje",
   'Draft (Not published!)' => "Juodraštis (Neskelbtas!)",
   'Deprecated (Not published!)' => "Atšauktas (Neskelbtas!)",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is enabled.' => "Pastaba: Rašymas keliuose bloguose iškart įjungtas.",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is currently disabled.' => "Pastaba: Rašymas keliuose bloguose iškart išjungtas.",
   'Note: Cross posting among multiple categories is currently disabled.' => "Pastaba: Rašymas keliose kategorijose iškart išjungtas.",
   'Comments' => "Komentarai",
   'Visitors can leave comments on this post.' => "Lankytojai gali komentuoti šioje temoje.",
   'Open' => "Įjungta",
   'Visitors can NOT leave comments on this post.' => "Lankytojai NEGALI komentuoti šioje temoje.",
   'Closed' => "Išjungta",
   'Visitors cannot see nor leave comments on this post.' => "Lankytojai negali nei matyti, nei komentuoti šioje temoje.",
   'Disabled' => "Uždrausta",
   'Renderers' => "Atvaizdavimas",
   'Comment info' => "Komentaro informacija",
   'Author' => "Autorius",
   'IP address' => "IP adresas",
   'Next %d days' => "Sekančios %d dienos",
   'Previous %d' => "Ankstesni %d",
   'Previous %d days' => "Ankstesnės %d dienos",
   'Next %d' => "Sekantys %d",
   ' to ' => "-",
   ' of ' => "iš",
   'from the end' => "nuo galo",
   'from the start' => "nuo pradžios",
   'OK' => "OK",
   ' Date range: ' => "Laikotarpis: ",
   'by' => "Autorius:",
   'level:' => "lygis:",
   'Pages:' => "Puslapiai:",
   '&nbsp; Edit &nbsp;' => "&nbsp; Redaguoti &nbsp;",
   'Delete' => "Trinti",
   'You are about to delete this post!\\n\\\'Cancel\\\' to stop, \\\'OK\\\' to delete.' => "Jūs norite ištrinti šįą temą!\\n\\'Cancel\\' jei persigalvojote, \\'OK\\' norint ištrinti.",
   'Publish NOW!' => "Paskelbti!",
   'Publish now using current date and time.' => "Paskelbti naudojant dabartinę datą ir laiką.",
   'no comment' => "komentarų nėra",
   '1 comment' => "1 komentaras",
   '%d comments' => "komentarų: %d",
   '1 Trackback' => "1 Trakbakas",
   '%d Trackbacks' => "Trakbakų: %d",
   '1 Pingback' => "1 Pingbakas",
   '%d Pingbacks' => "Pingbakų: %d",
   'Trackbacks' => "Trakbakai",
   'Pingbacks' => "Pingbakai",
   'No feedback for this post yet...' => "Atsiliepimų šije temoje kol kas nėra...",
   'Comment from:' => "Komentaro autorius",
   'Trackback from:' => "Trakbakas iš:",
   'Pingback from:' => "Pingbakas iš:",
   'Permanent link to this comment' => "Arch. šio komentaro nuoroda",
   'You are about to delete this comment!\\n\\\'Cancel\\\' to stop, \\\'OK\\\' to delete.' => "Jūs ruošiatės ištrinti šį komentarą!\\n\\'Cancel\\' jei persigalvojote, \\'OK\\' norint ištrinti.",
   'Leave a comment' => "Komentuoti",
   'User' => "Vartotojas",
   'Edit profile' => "Redaguoti profilį",
   'Comment text' => "Komentaras",
   'Allowed XHTML tags' => "Leidžiama XHTML sintaksė",
   'URLs, email, AIM and ICQs will be converted automatically.' => "URL, el. pašto adresai, AIM ir ICQ bus konvertuoti automatiškai.",
   'Options' => "Nustatymai",
   '(Line breaks become &lt;br&gt;)' => "(Eilučių perkėlimai taps &lt;br /&gt;)",
   'Send comment' => "Komentuoti",
   'Posts to show' => "Parodyti įrašus",
   'Past' => "Praeitis",
   'Future' => "Ateitis",
   'Title / Text contains' => "Pavadinime/Tekste yra",
   'Words' => "Žodžiai",
   'AND' => "IR",
   'OR' => "AR",
   'GPL License' => "GPL licencija",
   'uncheck all' => "atšaukti žymėjimą",
   'check all' => "pažymėti viską",
   'visit b2evolution\'s website' => "Aplankyti b2evoltution svetainę",
   'Logout' => "Atsijungti",
   'Exit to blogs' => "Eiti į blogus",
   'Blog time:' => "Dienoraščio laikas:",
   'GMT:' => "GMT:",
   'Logged in as:' => "Prisijungęs kaip:",
   'Write' => "Rašyti",
   'Edit' => "Redaguoti",
   'Stats' => "Statistika",
   'Templates' => "Šablonai",
   'Users' => "Vartotojai",
   'User Profile' => "Vartotojo Profilis",
   'Default user rights' => "Vartotojų teisės pagal nutylėjimą",
   'New users can register' => "Nauji vartotojai gali registruotis",
   'Check to allow new users to register themselves.' => "Pasirinkite, norėdami leisti vartotojams registruotis patiems.",
   'Group for new users' => "Naujų vartotojų grupė",
   'Groups determine user roles and permissions.' => "Grupės nustato vartotojų teises ir vaidmenis.",
   'Level for new users' => "Naujų vartotojų lygis",
   'Levels determine hierarchy of users in blogs.' => "Lygiai nustato vartotojų hierarchiją šiame webloge.",
   'Display options' => "Atvaizdavimo nustatymai",
   'Default blog to display' => "Koks pagrindinis blogas",
   'This blog will be displayed on index.php .' => "Šis blogas bus rodomas index.php.",
   'days' => "dienos",
   'posts' => "įrašai",
   'posts paged' => "puslapiai įrašų ",
   'Display mode' => "Rodymo metodas",
   'Posts/Days per page' => "Temų/Dienų puslapyje",
   'monthly' => "kas mėnesį",
   'weekly' => "kas savaitę",
   'daily' => "kasdien",
   'post by post' => "įrašas po įrašo",
   'Archive mode' => "Archyvavimo būdas",
   'Link options' => "Nuorodų nustatymai",
   'Use extra-path info' => "Naudoti extra-path info",
   'Recommended if your webserver supports it. Links will look like \'stub/2003/05/20/post_title\' instead of \'stub?title=post_title&c=1&tb=1&pb=1&more=1\'.' => "Rekomenduojama, jei jūsų serveris tai palaiko. Nuorodos atrodys stub/2003/05/20/post_title , o ne stub?title=post_title&c=1&tb=1&pb=1&more=1.",
   'Post called up by its URL title (Recommended)' => "Įrašas, iškveičiamas pagal pavadinimą URL (Rekomenduojama)",
   'Fallback to ID when no URL title available.' => "Grįžtama prie ID, kai URL pavadinimas nenurodytas.",
   'Post called up by its ID' => "Įrašas, iškviečiamas pagal jo ID",
   'Post on archive page, located by its ID' => "Įrašas archyve, randamas pagal ID",
   'Post on archive page, located by its title (for Cafelog compatibility)' => "Įrašas archyve, randamas pagal pavadinimą (siekiant užtikrinti suderinamumą su Cafelog)",
   'Permalink type' => "Arch. nuorodos tipas",
   'Security options' => "Saugumo nustatymai",
   'Minimum password length' => "Minimalus slaptažodžio ilgis",
   'for users.' => "vartotojams.",
   'Update' => "Atnaujinti",
   'Rendering plug-ins' => "Atvaizdavimo įskiepiai",
   'Plug-in' => "Įskiepis",
   'Apply' => "Pritaikyti",
   'Toolbar plug-ins' => "Įrankinės įskiepiai",
   'Create new locale' => "Sukurti naują lokalę!",
   'Edit locale' => "Redaguoti lokalę",
   'The first two letters should be a <a %s>ISO 639 language code</a>. The last two letters should be a <a %s>ISO 3166 country code</a>.' => "Pirmosios dvi raidės turi būti <a %s>ISO 639 kalbos koduotėje</a>. Paskutinės dvi raidės turi <a %s>ISO 3166 šalies koduotėje</a>.",
   'Enabled' => "Įjungta",
   'Should this locale be available to users?' => "Ar ši lokalė bus prieinama vartotojams?",
   'name of the locale' => "lokalės pavadinimas",
   'Charset' => "Koduotė",
   'Must match the lang file charset.' => "Privalo sutapti su kalbos failo koduote.",
   'Date format' => "Datos formatas",
   'See below.' => "Žiūrėti žemiau.",
   'Time format' => "Laiko formatas",
   'Lang file' => "Kalbos failas",
   'the lang file to use, from the <code>locales</code> subdirectory' => "vartotinas kalbos failas, iš <code>locales</code> katalogo",
   'Priority' => "Pirmenybė",
   '1 is highest. Priority is important when selecting a locale from a language code and several locales match the same language; this can happen when detecting browser language. Priority also affects the order in which locales are displayed in dropdown boxes, etc.' => "1 atitinka aukščiausią. Pirmenybė renkantis kalbos lokalę yra svarbi, nes keletas lokalių atitinka tą pačią kalbą. Pirmenybė taip pat įtakoja kokia tvarka lokalės išdėstomos pasirinkimo meniu ir t.t.",
   'Create' => "Sukurti",
   'This will replace locale \\\'%s\\\'. Ok?' => "Tai pakeis lokalę \\'%s\\'. Tinka?",
   'Flags' => "Vėliavos",
   'The flags are stored in subdirectories from <code>%s</code>. Their filename is equal to the country part of the locale (characters 4-5); file extension is .gif .' => "Mes panaudosime vėliavėles iš katalogo <code>%s</code>, kur failo pavadinimas atitinka kalbos daliai (simboliai 4-5; failo plėtinys yra .gif).",
   'Date/Time Formats' => "Datos/Laiko Formatai",
   'The following characters are recognized in the format strings:' => "Šie simboliai atpažįstami formatavimo sintaksėje:",
   'a - "am" or "pm"' => "a - \"am\" ar \"pm\"",
   'A - "AM" or "PM"' => "A - \"AM\" ar \"PM\"",
   'B - Swatch Internet time' => "B - Swatch Internet time",
   'c - ISO 8601 date (Requires PHP 5); i.e. "2004-02-12T15:19:21+00:00"' => "c - ISO 8601 data (Reikalinga PHP 5); t.y. \"2004-02-12T15:19:21+00:00\"",
   'd - day of the month, 2 digits with leading zeros; i.e. "01" to "31"' => "d - mėnesio diena, 2 skaičiai su nuliu priekyje; t.y. nuo \"01\" iki \"31\"",
   'D - day of the week, textual, 3 letters; i.e. "Fri"' => "D - savaitės diena, tekstinis, 3 raidžių; t.y. \"Pen\"",
   'e - day of the week, 1 letter; i.e. "F"' => "e - savaitės diena, 1 raidė; t.y. \"P\"",
   'F - month, textual, long; i.e. "January"' => "F - mėnuo, tekstinis, ilgas; t.y. \"Sausis\"",
   'g - hour, 12-hour format without leading zeros; i.e. "1" to "12"' => "g - valanda, 12-valandų formatas be nulio priekyje; t.y. nuo \"1\" iki \"12\"",
   'G - hour, 24-hour format without leading zeros; i.e. "0" to "23"' => "G - valanda, 24-valandų formatas be nulio priekyje; t.y. nuo \"0\" iki \"23\"",
   'h - hour, 12-hour format; i.e. "01" to "12"' => "h - valanda, 12-valandų formatas; t.y. nuo \"01\" iki \"12\"",
   'H - hour, 24-hour format; i.e. "00" to "23"' => "H - valanda, 24-valandų formatas; t.y. nuo \"00\" iki \"23\"",
   'i - minutes; i.e. "00" to "59"' => "i - minutės; t.y. nuo \"00\" iki \"59\"",
   'I (capital i) - "1" if Daylight Savings Time, "0" otherwise.' => "I (i didžioji) - \"1\" jei Vasaros Laikas, \"0\" kitu atveju.",
   'j - day of the month without leading zeros; i.e. "1" to "31"' => "j - mėnesio diena be nulio priekyje; t.y. nuo \"1\" iki \"31\"",
   'l (lowercase "L") - day of the week, textual, long; i.e. "Friday"' => "l (\"L\" mažoji) - savaitės diena, tekstinis, ilgas; t.y. \"Penktadienis\"",
   'L - boolean for whether it is a leap year; i.e. "0" or "1"' => "L - skaičius, priklausomai ar tai keltiniai metai; t.y. \"0\" ar \"1\"",
   'm - month; i.e. "01" to "12"' => "m - mėnuo; t.y. nuo \"01\" iki \"12\"",
   'M - month, textual, 3 letters; i.e. "Jan"' => "M - mėnuo, tekstinis, 3 raidės; t.y. \"Sau\"",
   'n - month without leading zeros; i.e. "1" to "12"' => "n - mėnuo be priekyje esanči nulio; t.y. nuo \"1\" iki \"12\"",
   'O - Difference to Greenwich time (GMT) in hours; i.e. "+0200"' => "O - Skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT) valandomis; t.y. \"+0200\"",
   'r - RFC 822 formatted date; i.e. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"' => "r - RFC 822 laiko formatas; t.y. \"Tre, 21 Gruo 2000 16:01:07 +0200\"",
   's - seconds; i.e. "00" to "59"' => "s - sekundės; t.y. nuo \"00\" iki \"59\"",
   'S - English ordinal suffix, textual, 2 characters; i.e. "th", "nd"' => "S - Angliška kelintinė priesaga, tekstinis, 2 simboliai; t.y. \"th\", \"nd\"",
   't - number of days in the given month; i.e. "28" to "31"' => "t - dienų skaičius duotame mėnesyje; t.y. nuo \"28\" iki \"31\"",
   'T - Timezone setting of this machine; i.e. "MDT"' => "T - Serverio laiko nustatymai;t.y. \"MDT\"",
   'U - seconds since the epoch' => "U - sekundžių nuo epochos pradžios",
   'w - day of the week, numeric, i.e. "0" (Sunday) to "6" (Saturday)' => "w - savaitės diena, skaitinis, t.y. nuo \"0\" (Sekmadienis) iki \"6\" (Šeštadienis)",
   'W - ISO-8601 week number of year, weeks starting on Monday; i.e. "42"' => "W - ISO-8601 savaitė nuo metų pradžios, savaitės prasideda nuo Pirmadienio; t.y. \"42\"",
   'Y - year, 4 digits; i.e. "1999"' => "Y - metai, 4 skaičiai; t.y. \"1999\"",
   'y - year, 2 digits; i.e. "99"' => "y - metai, 2 skaičiai; t.y. \"99\"",
   'z - day of the year; i.e. "0" to "365"' => "z - metų diena; t.y. nuo \"0\" iki \"365\"",
   'Z - timezone offset in seconds (i.e. "-43200" to "43200"). The offset for timezones west of UTC is always negative, and for those east of UTC is always positive.' => "Z - laiko nuokrypis sekindėmis (t.y. nuo \"-43200\" iki \"43200\"). Laiko Nuokrypis į vakarus nuo UTC yra visada neigiamas, o į rytus - visada teigiamas.",
   'isoZ - full ISO 8601 format, equivalent to Y-m-d\\TH:i:s\\Z' => "isoZ - pilnas ISO 8601 formatas, atitinkantis Y-m-d\\TH:i:s\\Z",
   'Unrecognized characters in the format string will be printed as-is.<br />\n\t\t\tYou can escape characters by preceding them with a \\ to print them as-is.' => "Neatpažinti simboliai užklausoje bus rodomi kaip yra.<br />\n\t\t\tNorėdami, kad jie būtų rodomo teisingai, nepamirškite \\ prieš simbolį.",
   'Note: default locale is not enabled.' => "Pastaba: pagrindinė kalba neparinkta.",
   'Regional settings' => "Regiono nustatymai",
   'Time difference' => "Laiko skirtumas",
   'in hours' => "valandų",
   'If you\'re not on the timezone of your server. Current server time is: %s.' => "Jeigu jūsų laiko juosta nesutampa su serverio vietos laiko juosta. Dabartinis serverio laikas: %s.",
   'Overriden by browser config, user locale or blog locale (in this order).' => "Pakeista naršyklės nustatymų, vartotojo lokalės ar blogo lokalės (išvardinta pagal eiliškumą).",
   'Available locales' => "Galimos kalbos",
   'Hide translation info' => "Paslėpti vertimo informaciją",
   'Show translation info' => "Rodyti vertimo informaciją",
   'Date fmt' => "Datos f-tas",
   'Time fmt' => "Laiko f-tas",
   'Strings' => "Simboliai",
   'Translated' => "Išversta",
   'Extract' => "Ištraukti",
   'up' => "aukštyn",
   'Move priority up' => "Didinti prioritetą",
   'down' => "žemyn",
   'Move priority down' => "Mažinti prioritetą",
   'Copy locale' => "Kopijuoti lokalę",
   'Reset custom settings' => "atstatyti vartotojo nustatymus",
   'No language file...' => "Nėra kalbos failo...",
   'Extract .po file into b2evo-format' => "Ištraukti .po failą į b2evo formatą",
   'Are you sure you want to reset?' => "Ar norite atstatyti standartinius nustatymus?",
   'Reset to defaults (delete database table)' => "Atstatyti pradines reikšmes (ištrinti duomenų bazės lentelę)",
   'first user' => "pirmas vartotojas",
   'previous user' => "Ankstesnis vartotojas",
   'next user' => "kitas vartotojas",
   'last user' => "paskutinis vartotojas",
   'Close user profile' => "Uždaryti vartotojo profilį",
   'Create new user profile' => "Sukurti naują vartotojo profilį",
   'Profile for:' => "Profilis:",
   'Login' => "Prisijungimo vardas",
   'First name' => "Vardas",
   'Last name' => "Pavardė",
   'Nickname' => "Slapyvardis",
   'Identity shown' => "Rodomas ID",
   'Preferred locale' => "Pageidaujama lokalė",
   'Preferred locale for admin interface, notifications, etc.' => "Pageidaujama administracinės dalies, pranešimų ir t.t.lokalė",
   'Send an email' => "Siųsti el. laišką",
   'Visit the site' => "Aplankyti svetainę",
   'Search on ICQ.com' => "Ieškoti ICQ.com svetainėje",
   'ICQ' => "ICQ",
   'Instant Message to user' => "Susisiekite su vartotoju per IM",
   'AIM' => "AIM",
   'MSN IM' => "MSN IM",
   'YahooIM' => "YahooIM",
   'Notifications' => "Pranešimai",
   'Check this to receive notification whenever one of your posts receives comments, trackbacks, etc.' => "Pasirinkite ar norite gauti pranešimus apie naujus komentarus, trakbakus ir kt. jūsų temose. ",
   'New password' => "Naujas slaptažodis",
   'Leave empty if you don\'t want to change the password.' => "Jei nenorite keisti slaptažodžio, palikite tuščią.",
   'Confirm new password' => "Patvirtiniti naują slaptažodį",
   'yes' => "taip",
   'no' => "ne",
   'User rights' => "Vartotojų teisės",
   'User information' => "Vartotojo informacija",
   'ID' => "ID",
   'Posts' => "Temos",
   'Created on' => "Sukurta",
   'From IP' => "Iš IP",
   'From Domain' => "Iš Domeno",
   'With Browser' => "Su Naršykle",
   'first group' => "pirma grupė",
   'previous group' => "ankstesnė grupė",
   'next group' => "kita grupė",
   'last group' => "paskutinė grupė",
   'Close group profile' => "Užverti grupės profilį",
   'Creating new group' => "Kuriama nauja grupė",
   'Editing group:' => "Redaguojama grupė:",
   'Viewing group:' => "Žiūrima grupė:",
   'Permissons for members of this group' => "Šio grupės narių leidimai",
   'View all' => "Žiūrėti viską",
   'Full Access' => "Visiskas Priėjimas",
   'No Access' => "Neprieinama",
   'View only' => "Tik žiūrėti",
   'Statistics' => "Statistika",
   'Global options' => "Globalūs nustatymai",
   'Check to allow template editing.' => "Pažymėti norint leisti redaguoti šabloną.",
   'User/Group Management' => "Vartotojų/Grupės Valdymas",
   'Groups &amp; Users' => "Grupės ir Vartotojai",
   'default group for new users' => "Pagrindinė naujų vartotojų grupė",
   'Copy group' => "Kopijuoti grupę",
   'Delete group' => "Trinti grupę",
   'decrease user level' => "sumažinti vartotojo lygį",
   'increase user level' => "pakelti vartotojo lygį",
   'Delete user' => "Trinti vartotoją",
   'Are you sure you want to delete this user?\\nWarning: all his posts will be deleted too!' => "Ar tikrai norite ištrinti šį vartotoją?\\nPerspėjimas: Visos jo temos bus ištrintos taip pat!",
   'New user...' => "Naujas vartotojas...",
   'New group...' => "Nauja grupė...",
   'The default skin [%s] set for blog [%s] does not exist. It must be properly set in the <a %s>blog properties</a> or properly overriden in a stub file. Contact the <a %s>webmaster</a>...' => "Standartinė oda [%s] naudojama bloge [%s] neegzistuoja. Ji turi būti tinkamai nustatyta <a %s>blogo parametruose</a> ar tinkamai parodyta stub faile. Susisiekite su <a %s>administratoriumi</a>...",
   'ERROR! Could not delete! You will have to delete the file [%s] by hand.' => "KLAIDA! Negalima ištrinti! Jūs turėsite ištrinti failą [%s] rankiniu būdu.",
   '%d posts' => "įrašų: %d",
   '1 post' => "1 įrašas",
   'previous month' => "ankstesnis mėnuo",
   'next month' => "kitas mėnuo",
   'previous year' => "ankstesni metai",
   'next year' => "kiti metai",
   'go to month\'s archive' => "eiti į mėneio archyvą",
   'Member' => "Narys",
   'Visitor' => "Lankytojas",
   'Edit this comment' => "Redaguoti šį komentarą",
   'No comment yet...' => "Komentarų nėra...",
   'Sorry, there is nothing to display...' => "Atsiprašome, nieko nėra...",
   'Error selecting database [%s]!' => "Duomenų bazės pasirinkimo klaida [%s]!",
   'MySQL error!' => "MySQL klaida!",
   'New group' => "Nauja grupė",
   'Parser error: ' => "Parserio klaida:",
   'Tag <code>body</code> can only be used once!' => "Plėtinys<code>body</code> gali būti naudojamas tik kartą!",
   'Illegal tag' => "Nelegalus plėtinys",
   'Tag %s must occur inside another tag' => "Plėtinys %s turi būti naudojamas kito plėtinio viduje",
   'Tag %s is not allowed within tag %s' => "Plėtinys %s negali būti naudojamas %s plėtinio viduje",
   'Tag %s may not have attribute %s' => "Plėtinys %s neturėtų turėti %s atributo",
   'Found invalid URL: ' => "Surasti neteisingi URL:",
   'Tag %s may not contain raw character data' => "Plėtinyje %s nereikėtu naudoti kodavimo simbolių",
   'Browse category' => "Naršyti kategoriją",
   'Comments are closed for this post.' => "Komentavimas šioje temoje išjungtas.",
   'This post is not published. You cannot leave comments.' => "Šis įrašas nepaskelbtas. Negalite jo komentuoti.",
   'Read more!' => "Daugiau !",
   'More:' => "Daugiau:",
   'Display feedback / Leave a comment' => "Rodyti atsiliepimus / Komentuoti",
   'Send feedback' => "Komentuoti",
   '1 feedback' => "1 atsiliepimas",
   '%d feedbacks' => "atsiliepimų: %d",
   'Display comments / Leave a comment' => "Rodyti komentarus / Komentuoti",
   'Display trackbacks / Get trackback address for this post' => "Parodyti trakbakus / Šio įrašo trakbako adresas",
   'Trackback (0)' => "Trakbakų (0)",
   'Trackback (1)' => "Trakbakas (1)",
   'Trackbacks (%d)' => "Trakbakų (%d)",
   'Display pingbacks' => "Pingbakai",
   'Pingback (0)' => "Pingbakų (0)",
   'Pingback (1)' => "Pingbakas (1)",
   'Pingbacks (%d)' => "Pingbakai (%d)",
   'Edit this post' => "Redaguoti šį įrašą",
   'Invalid post, please correct these errors:' => "Negalima įrašyti, prašome ištaisyti šias klaidas:",
   'Sorry, there is no post to display...' => "Atsiprašome, nėra rodomų naujienų...",
   'POP3 connect:' => "POP3 prisijungimas:",
   'No server specified' => "Nenurodytas serveris",
   'POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server' => "POP3: Išankstinis NOOP OK atsakymas, tai ne RFC 1939 specifikacijas atitinkantis serveris",
   'POP3 noop:' => "POP3 noop:",
   'No connection to server' => "Nėra ryšio su serveriu",
   'POP3 user:' => "POP3 vartotojas:",
   'No login ID submitted' => "Nenusiųstas prisijungimo ID",
   'connection not established' => "nesusijungė",
   'POP3 pass:' => "POP3 slaptažodis:",
   'No password submitted' => "Nepateiktas slaptažodis",
   'authentication failed ' => "Autorizacija nepavyko",
   'NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant' => "NOOP nepavyko. Serveris neatitinka RFC 1939 specifikacijos",
   'POP3 apop:' => "POP3 apop:",
   'No server banner' => "No server banner",
   'abort' => "nutraukti",
   'apop authentication failed' => "apop autorizacija nepavyko",
   'POP3 login:' => "POP3 prisijungimas:",
   'POP3 top:' => "POP3 top:",
   'POP3 pop_list:' => "POP3 pop_list:",
   'Premature end of list' => "Priešlaikinė sąrašo pabaiga",
   'POP3 get:' => "POP3 get:",
   'POP3 last:' => "POP3 last:",
   'POP3 reset:' => "POP3 reset:",
   'POP3 send_cmd:' => "POP3 send_cmd:",
   'Empty command string' => "Tuščia komandos grandinė",
   'POP3 quit:' => "POP3 quit:",
   'connection does not exist' => "susijungimas neegzistuoja",
   'POP3 uidl:' => "POP3 uidl:",
   'POP3 delete:' => "POP3 delete:",
   'No msg number submitted' => "Nenusiųstas pranešimo numeris",
   'Command failed' => "Komanda nepavyko",
   'New user' => "Naujas vartotojas",
   'Permission denied!' => "Uždrausta!",
   'Oops, MySQL error!' => "Uups, MySQL klaida!",
   'go back' => "atgal",
   'Redirecting you to:' => "Vyksta nukreipimas į:",
   'If nothing happens, click <a %s>here</a>.' => "jei nieko nevyksta, paspauskite <a %s>čia</a>.",
   'No response!' => "Nėra atsakymo!",
   'Remote error' => "Nutolusi klaida",
   'Response' => "Atsakymas:",
   'Parameter %s is required!' => "Parametras %s būtinas!",
   'Invalid URL' => "Blogas URL",
   'URI scheme not allowed' => "URI schema neleidžiama",
   'URL not allowed' => "URL neleidžiamas",
   'Reporting abuse to b2evolution.net...' => "Siunčiam pažeidimą į b2evolution.net...",
   'Aborted (Running on localhost).' => "Atšaukta ( veikiam localhost'e).",
   'Requesting abuse list from b2evolution.net...' => "Prašome pažeidėjų sąrašo iš b2evolution.net...",
   'Latest update timestamp' => "Paskutinio atnaujinimo laikas ir data",
   'Incomplete reponse.' => "Neužbaigtas atsakymas.",
   'No new blacklisted strings are available.' => "Naujų blokuojamų įrašų nėra.",
   'Adding strings to local blacklist' => "Papildomi įrašai vietiniame juodajame sąraše",
   'Adding:' => "Pridedam:",
   'OK.' => "OK.",
   'Not necessary! (Already handled)' => "Nereikalinga! (Jau pasirūpinta)",
   'New latest update timestamp' => "Naujas vėliausio atnaujinimo laikas ir data",
   'Invalid reponse.' => "Blogas atsakymas.",
   'Requested blog does not exist!' => "Nurodytas blogas neegzistuoja!",
   'Post details' => "Visas įrašas",
   'PREVIEW' => "PERŽIŪRA",
   'Next page' => "Kitas puslapis",
   'Previous page' => "Ankstesnis puslapis",
   'Previous post' => "Ankstesnės temos",
   'Next post' => "Kita tema",
   'Next Page' => "Kitas Puslapis",
   'Previous Page' => "Ankstesnis Puslapis",
   'Cannot delete if there are sub-categories!' => "Negaliu ištrinti jei egzistuoja sub-kategorijos!",
   'Cannot delete last category if there are posts inside!' => "Negaliu ištrinti paskutinės kategorijos jei joje yra temų!",
   'Requested category %s does not exist!' => "Nurodyta %s kategorija neegzistuoja!",
   'Category' => "Kategorija",
   'bad char in User Agent' => "neleistinas simbolis User Agent'e",
   'referer ignored' => "referalas ignoruotas",
   'BlackList' => "BlackList'as",
   'robot' => "robotas",
   'invalid' => "blogas",
   'search engine' => "paieškos sistema",
   'loading referering page' => "kraunamas nurodantis puslapis",
   'found current url in page' => "URL rastas puslapyje",
   'not a query - no params!' => "ne užklausa - nenurodyti parametrai!",
   'no query string found' => "nerasta užklausos duomenų",
   'name' => "pavadinimas",
   'Sending pingbacks...' => "Siunčiami pingbakai...",
   'No pingback to be done.' => "Pingbakai nenumatyti.",
   'BEGIN' => "PRADĖTI",
   'Processing:' => "Vykdau:",
   'Couldn\'t find a hostname for:' => "Negaliu rasti domeno pavadinimo:",
   'Connect to server at:' => "Prisijungti prie serverio:",
   'Couldn\'t open a connection to:' => "Negaliu susijungti su:",
   'Start receiving headers and content' => "Pradedu gauti antraštes ir turinį",
   'Pingback server found from X-Pingback header:' => "Pingbak serveris rastas pagal X-Pingback antraštes:",
   'Pingback server found from Pingback <link /> tag:' => "Pingbak serveris rastas pagal Pingbak <link /> plėtinį:",
   'Pingback server not found in headers and content' => "Pingbak serveris nerastas antraštėse ir turinyje",
   'Pingback server URL is empty (may be an internal PHP fgets error)' => "Pingbak serverio URL tuščias (gali būti, kad tai PHP fget klaida)",
   'Pingback server data' => "Pingbak serverio duomenys",
   'Page Linked To:' => "Puslapis turi nuorodą į :",
   'Page Linked From:' => "Puslapis turi nuorodą iš:",
   'Pinging %s...' => "Pinginam %s...",
   'END' => "PABAIGA",
   'Pingbacks done.' => "Pingbakai įvykdyti.",
   'Pinging b2evolution.net...' => "Pinginam b2evolution.net...",
   'Pinging Weblogs.com...' => "Pinginam Weblogs.com...",
   'Pinging Blo.gs...' => "Pinginam Blo.gs...",
   'Pinging technorati.com...' => "Pinginam technorati.com...",
   'Archives for' => "Archyvai",
   'Archive Directory' => "Archyvas",
   'Sending trackbacks...' => "Siunčiam trakbakus...",
   'No trackback to be sent.' => "Nėra siunčiamų trakbakų.",
   'Excerpt to be sent:' => "Paruošta siuntimui ištrauka:",
   'Trackbacks done.' => "Trakbakai įvykdyti .",
   'Sending trackback to:' => "Siunčiam trakbaką į:",
   'Response:' => "Atsakymas:",
   'wrong login/password.' => "prisijungimo vardas/slaptažodis neteisingas.",
   'setcookie %s failed!' => "sausainiukas %s neišsaugotas!",
   'login/password no longer valid.' => "prisijungimo vardas/slaptažodis nebegalioja.",
   'You must log in!' => "Privalote prisijungti!",
   'Login if you have an account...' => "Prisijunkite jei esate užsiregistravęs...",
   'Register...' => "Registruotis...",
   'Register to open an account...' => "Registruokitės, norėdami gauti paskyrą...",
   'Logout (%s)' => "Atsijungti (%s)",
   'Logout from your account' => "Atsijungti",
   'Admin' => "Administracija",
   'Go to the back-office' => "Eiti į administracinę dalį",
   'Profile (%s)' => "Profilis (%s)",
   'Edit your profile' => "Redaguoti profilį",
   'User profile' => "Vartotojo profilis",
   'Sunday' => "Sekmadienis",
   'Monday' => "Pirmadienis",
   'Tuesday' => "Antradienis",
   'Wednesday' => "Trečiadienis",
   'Thursday' => "Ketvirtadienis",
   'Friday' => "Penktadienis",
   'Saturday' => "Šeštadienis",
   'Sun' => "Sek",
   'Mon' => "Pir",
   'Tue' => "Ant",
   'Wed' => "Tre",
   'Thu' => "Ket",
   'Fri' => "Pen",
   'Sat' => "Šeš",
   ' S ' => "S",
   ' M ' => "P",
   ' T ' => "A",
   ' W ' => "T",
   ' T ' => "K",
   ' F ' => "Pn",
   ' S ' => "Š",
   'January' => "Sausis",
   'February' => "Vasaris",
   'March' => "Kovas",
   'April' => "Balandis",
   'May ' => "Gegužė",
   'June' => "Birželis",
   'July' => "Liepa",
   'August' => "Rugpjūtis",
   'September' => "Rugsėjis",
   'October' => "Spalis",
   'November' => "Lapkritis",
   'December' => "Gruodis",
   'Jan' => "Sau",
   'Feb' => "Vas",
   'Mar' => "Kov",
   'Apr' => "Bal",
   'May' => "Geg",
   'Jun' => "Birž",
   'Jul' => "Liep",
   'Aug' => "Rug",
   'Sep' => "Rugs",
   'Oct' => "Spal",
   'Nov' => "Lap",
   'Dec' => "Gruo",
   'Local' => "Vietinis",
   'Reported' => "Praneštas",
   'Central' => "Centrinis",
   'Czech (CZ)' => "Čekų (CZ)",
   'German (DE)' => "Vokiečių (DE)",
   'English (EU)' => "Anglų (EU)",
   'English (UK)' => "Anglų (UK)",
   'English (US)' => "Anglų (US)",
   'English (CA)' => "Anglų (CA)",
   'English (AU)' => "Anglų (AU)",
   'Spanish (ES)' => "Ispanų (ES)",
   'French (FR)' => "Prancūzų (FR)",
   'French (CA)' => "Prancūzų (CA)",
   'French (BE)' => "Prancūzų (BE)",
   'Italian (IT)' => "Italų (IT)",
   'Japanese (JP)' => "Japonų (JP)",
   'Lithuanian (LT)' => "Lietuvių (LT)",
   'Bokm&aring;l (NO)' => "Norvegų (NO)",
   'Dutch (NL)' => "Olandų (NL)",
   'Dutch (BE)' => "Olandų (BE)",
   'Portuguese (BR)' => "Portugalų (BR)",
   'Swedish (SE)' => "Švedų (SE)",
   'Simpl. Chinese (CN)' => "Supaprastinta Kinų (CN)",
   'Trad. Chinese (TW)' => "Trad. Kinų (TW)",
   'You cannot leave comments on this post!' => "Jūs negalite komentuoti šioje temoje!",
   'Please fill in the name field' => "Prašome įrašyti Vardą",
   'Please fill in the email field' => "Prašome įrašyti el. pašto adresą",
   'Supplied email address is invalid' => "Pateiktas elektroninio pašto adresas neteisingas",
   'Please do not send empty comment' => "Prašome nesiųsti tuščių komentarų",
   'You can only post a new comment every 30 seconds.' => "Jūs galite komentuoti pakartotinai ne anksčiau kaip po 30 s.",
   'Cannot post comment, please correct these errors:' => "Negaliu įrašyti komentaro, nes reikia ištaisyti šias klaidas:",
   'Back to comment editing' => "Atgal į komentarų redagavimą",
   'New comment on your post #%d "%s"' => "Naujas komentaras tema #%d \"%s\"",
   'Url' => "Url",
   'Comment' => "Komentaras",
   'Edit/Delete' => "Redaguoti/Trinti",
   'Connecting to pop server...' => "Jungiuos prie POP serverio...",
   'Connection failed: ' => "Prisijungimas nepavyko:",
   'Logging into pop server...' => "Jungiuosi prie POP serverio...",
   'No mail or Login Failed:' => "Nėra pašto arba Prisijungimas Nepavyko:",
   'Getting message #%d...' => "Gaunu pranešimą #%d...",
   'Processing...' => "Vykdau...",
   'Too old' => "Pernelyg senas",
   'Subject prefix does not match' => "Temos priešdėlis neatitinka",
   'Raw content:' => "Neapdorotas turinys:",
   'Login:' => "Vartotojas:",
   'Pass:' => "Slapt:",
   'Wrong login or password.' => "Neteisingas id ar slaptažodis.",
   'Category ID' => "kategorijos ID",
   'Blog ID' => "Blogo ID",
   'Permission denied.' => "Uždrausta.",
   'Posted title' => "Paskelbtas pavadinimas",
   'Posted content' => "Paskelbtas turinys",
   'Mission complete, message deleted.' => "Užduotis įvykdyta; įrašas ištrintas.",
   'An email with the new password was sent successfully to your email address.' => "Laiškas su nauju slaptažodžiu sėkmingai nusiųstas jūsų nurodytu adresu.",
   'New Password:' => "Naujas Slaptažodis:",
   'You can login here:' => "Galite prisijungti čia:",
   'your weblog\'s login/password' => "jūsų weblogo id/slaptažodis",
   'The email could not be sent.' => "Slaptažodis negali būti išsųstas.",
   'Possible reason: your host may have disabled the mail() function...' => "Galima priežastis: jūsų serveryje išjungta PHP mail() funkcija...",
   'Note: You are already logged in!' => "Pastaba: Jūs jau prisijungę!",
   'Continue...' => "Tęsti...",
   'You are not logged in.' => "Jūs neprisijungę!",
   'You are not logged in under the same account you are trying to modify.' => "Jūs bandote redaguoti ne savo paskyrą .",
   'Back to profile' => "Atgal į profilį",
   'please enter your nickname (can be the same as your login)' => "prašome įrašyti savo slapyvardį (gali būti toks pat kaip ir login)",
   'your ICQ UIN can only be a number, no letters allowed' => "Jūsų ICQ UIN gali būti tik skaičiai, raidės neleidžiamos.",
   'please type your e-mail address' => "Prašome įrašyti savo emailą",
   'the email address is invalid' => "Elektroninis pašto adresas neteisingas",
   'you typed your new password only once. Go back to type it twice.' => "savo naują slaptažodį jūs įrašėte tik kartą. Grižkite ir įrašykite jį dukart.",
   'you typed two different passwords. Go back to correct that.' => "jūs įrašėte du skirtingus slaptažodžius. Grįžkite ir ištaisykite tai.",
   'please enter a Login' => "Prašome įrašyti Prisijungimo Vardą",
   'please enter your password twice' => "Prašome įrašyti slaptažodį dukart",
   'please type the same password in the two password fields' => "Prašome įrašyti tą patį slaptažodį į abu slaptažodžių laukelius",
   'this login is already registered, please choose another one' => "Prisijungimo vardas jau užimtas, pasirinkite kitą.",
   'new user registration on your blog' => "Jūsų bloge užsiregistravo naujas vartotojas",
   'Manage users' => "Redaguoti vartotojus",
   'New trackback on your post #%d "%s"' => "Naujas trakbakas temoje #%d \"%s\"",
   'Website' => "Svetainė",
   'Excerpt' => "Ištrauka",
   'Login form' => "Prisijungimo forma",
   'You will have to accept cookies in order to log in.' => "Norėdami prisijungti, jūs turėsite išsaugoti \"sausainiukus\".",
   'Password:' => "Slaptažodis:",
   'Log in!' => "Prisijungti!",
   'Go to Blogs' => "Į blogus",
   'Lost your password ?' => "Pamiršote savo slaptažodį ?",
   'Lost password ?' => "Pamiršote slaptažodį ?",
   'A new password will be generated and sent to you by email.' => "Naujas slaptažodis bus sugeneruotas ir išsiųstas jums el. paštu.",
   'Generate new password!' => "Generuoti naują slaptažodį!",
   'Registration complete' => "Registracija baigta",
   'Registration Currently Disabled' => "Registracija Laikinai Sustabdyta",
   'User registration is currently not allowed.' => "Šiuo metu vartotojai neregistruojami.",
   'Home' => "Pradžia",
   'Register form' => "Registracijos forma",
   '(twice)' => "(dukart)",
   'Minimum %d characters, please.' => "Mažiausiai %d simbolių, prašom.",
   'Preferred language' => "Pageidaujama kalba",
   'Register!' => "Registruotis!",
   'Log into existing account...' => "Prisijunkite jei esate užsiregistravęs...",
   'b2evo installer' => "b2evo diegiklis",
   'Installer for version ' => "Instaliavimo programa versijai",
   'Current installation' => "Dabartinė instaliacija",
   'Install menu' => "Instaliavimo meniu",
   'PHP info' => "PHP info",
   'Go to Admin' => "Į Administracija",
   'Online' => "Online",
   'Manual' => "Žinynas",
   'Support' => "Pagalba",
   'Language / Locale' => "Kalba/Lokalė",
   'Choose a default language/locale for your b2evo installation.' => "Pasirinkite pagrindinę kalbą/lokalę b2evolution instaliavimui.",
   'Check your database config settings below and update them if necessary...' => "Patikrinkite žemiau prisijungimo prie duomenų bazės konfigūraciją ir parinkite atitinkamą...",
   'The minimum requirement for this version of b2evolution is %s version %s but you are trying to use version %s!' => "Minimalūs reikalavimai šiai b2evolution versijai yra %s versija %s, bet jūs bandote naudoti %s versiją!",
   'It seems that the database config settings you entered don\'t work. Please check them carefully and try again...' => "Atrodo, kad jūsų pateikti prisijungimo prie duomenų bazės duomenys netinka. Prašome patikrinti dar kartą...",
   'Config file update' => "Konfigūravimo failo atnaujinimas",
   'We cannot automatically update your config file [%s]!' => "Mes negalime automatiškai atnaujinti jūsų konfigūravimo failą [%s]!",
   'There are two ways to deal with this:' => "Yra dvi galimos išeitys:",
   'You can allow the installer to update the config file by changing its permissions:' => "Jūs galite leisti instaliavimo programai atnaujinti konfigūracinį failą. Tam reikia pakeisti failo leidimą:",
   '<code>chmod 666 %s</code>. If needed, see the <a %s>online manual about permissions</a>.' => "<code>chmod 666 %s</code>. Jei reikia, paskaitykite <a %s>online žinyną apie leidimus</a>.",
   'Come back to this page and refresh/reload.' => "Grįžkite į šį puslapį ir atnaujinkite jį (refresh).",
   'Alternatively, you can update the config file manually:' => "Kitas būdas, - pakeiskite konfigūravimo failą rankiniu būdu:",
   'Open the _config.php file locally with a text editor.' => "Atverkite _config.php failą tekstų redaktoriumi.",
   'Delete all contents!' => "Ištrinti visą turinį!",
   'Copy the contents from the box below.' => "Nukopijuokite žemiau pateiktus duomenis.",
   'Paste them into your local text editor. <strong>ATTENTION: make sure there is ABSOLUTELY NO WHITESPACE after the final <code>?&gt;</code> in the file.</strong> Any space, tab, newline or blank line at the end of the conf file may prevent cookies from being set when you try to log in later.' => "Įterpkite juos į savo tekstų redaktorių. <strong>DĖMESIO: įsitikinkite, kad NEATSIRADO PAPILDOMŲ TARPŲ po galutinio įterpimo <code>?&gt;</code> į failą.</strong> Bet koks papildomas tarpas, nauja eilutė, ar tarpas konfigūravimo failo pradžioje ar pabaigoje neleis išsaugoti \"sausainiuką\" kai bandysite prisijungti prie sistemos vėliau.",
   'Save the new _config.php file locally.' => "Išsaugokite naują _config.php failą į kompiuterį.",
   'Upload the file to your server, into the /_conf folder.' => "Nusiųskite failą į savo serverį, /conf katalogą.",
   '<a %s>Call the installer from scratch</a>.' => "<a %s>Pradėkite instaliavimą iš pradžių</a>.",
   'This is how your _config.php should look like:' => "Štai kaip turi atrodyti _config.php failas:",
   'Your configuration file [%s] has been successfully updated.' => "Jūsų konfigūravimo failas [%s] sėkmingai atnaujintas.",
   'Base configuration' => "Pagrindiniai nustatymai",
   'Your base config file has not been edited yet. You can do this by filling in the form below.' => "Jūsų pagrindinis konfigūravimo failas dar neredaguotas. Jūs galite tai padaryti užpildydami formą žemiau.",
   'This is the minimum info we need to set up b2evolution on this server:' => "Tai minimali informacija, reikalinga b2evolution šiame serveryje:",
   'Database you want to install into' => "Duomenų bazės informacija",
   'mySQL Username' => "mySQL Vartotojas",
   'Your username to access the database' => "Duomenų bazės vartotojo vardas",
   'mySQL Password' => "mySQL Slaptažodis:",
   'Your password to access the database' => "Duomenų bazės vartotojo slaptažodis",
   'mySQL Database' => "mySQL Duomenų bazė",
   'Name of the database you want to use' => "Duomenų bazės pavadinimas (kurią norite naudoti)",
   'mySQL Host' => "mySQL Hostas",
   'You probably won\'t have to change this' => "Greičiausiai jums nereikės to keisti",
   'Additional settings' => "Papildomi nustatymai",
   'Base URL' => "Pagrindinis URL",
   'This is where b2evo and your blogs reside by default. CHECK THIS CAREFULLY or not much will work. If you want to test b2evolution on your local machine, in order for login cookies to work, you MUST use http://<strong>localhost</strong>/path... Do NOT use your machine\'s name!' => "Tai vieta, kur jūsų b2evo blogai bus pagal standartą. PATIKRINKITE TAI LABAI ATIDŽIAI, kitaip nelabai kas veiks. Jei norite testuoti b2evolution lokaliame kompiuteryje, tam, kad galėtumėte išsaugoti prisijungimo \"sausainiukus\", jūs PRIVALOTE naudoti http://<strong>localhost</strong>/katalogas...Nenaudokite kompiuterio pavadinimo!",
   'Your email' => "Jūsų el. paštas",
   'Will be used in severe error messages so that users can contact you. You will also receive notifications for new user registrations.' => "Bus naudojamas susisiekti su jumis, kai vartotojai pastebės klaidų. Jūs taip pat gausite pranešimus apie naujų vartotojų registraciją.",
   'Update config file' => "Atnaujinti konfigūravimo failą",
   'How do you want to install b2evolution?' => "Kaip norite instaliuoti b2evolution?",
   'The installation can be done in different ways. Choose one:' => "Instaliavimas gali būti vykdomas keliais būdais. Pasirinkite vieną:",
   '<strong>New Install</strong>: Install b2evolution database tables with sample data.' => "<strong>Nauja Instaliacija</strong>:Instaliuoti b2evolution duomenų lenteles su demonstracijomis.",
   '<strong>Upgrade from a previous version of b2evolution</strong>: Upgrade your b2evolution database tables in order to make them compatible with the current version!' => "<strong>Atnaujinti iš ankstesnės b2evolution versijos</strong>: Atnaujinti jūsų b2evolution duomenų lenteles, kad atitiktų naują versiją!",
   '<strong>Upgrade from Cafelog/b2 v 0.6.x</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing Cafelog/b2 data into them.' => "<strong>Atnaujinti iš Cafelog/b2 v 0.6.x</strong>: Instaliuoti b2evolution duomenų lenteles ir nukopijuoti jūsų Cafelog/b2 duomenis į jas.",
   '<strong>Upgrade from Manywhere Miniblog</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing Miniblog data into them.' => "<strong>Atnaujinti iš Manywhere Miniblog</strong>: Instaliuokite b2evolution duomenų lenteles ir nukopijuokite jūsų Miniblog duomenis į jas.",
   '<strong>Upgrade from WordPress v 1.2</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing WordPress data into them.' => "<strong>Atnaujinti iš WordPress 1.2</strong>: Instaliuokite b2evolution duomenų lenteles ir nukopijuokite jūsų wordPress duomenis į jas.",
   'Delete b2evolution tables' => "Ištrinti b2evoltution lenteles",
   'If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. <strong>WARNING: All your b2evolution tables and data will be lost!!!</strong> Your Cafelog/b2 or any other tables though, if you have some, will not be touched in any way.' => "Jeigu jau buvote instaliavę b2evolution lenteles anksčiau ir norite pradėti nuo nulio, jūs privalote ištrinti egzistuojančias b2evolution lenteles prieš pradėdami instaliavimą. <strong>DĖMESIO: Visos jūsų b2evolution lentelės ir duomenys bus prarastit!!!</strong> Jūsų Cafelog/b2 ar kitos lentelės jei tokių buvo nebus paliestos.",
   '<strong>Change your base configuration</strong> (see recap below): You only want to do this in rare occasions where you may have moved your b2evolution files or database to a different location...' => "<strong>Pakeisti pagrindinę konfigūraciją</strong> (žiūrėti žemiau): Jūs galbūt tai norėsite padaryti perkėlę failus ar duomenų bazę į kitą vietą...",
   'GO!' => "Tinka!",
   'Need to start anew?' => "Norite pradėti iš naujo?",
   'If you have installed b2evolution tables before and wish to start anew, you must delete the b2evolution tables before you can start a new installation. b2evolution can delete its own tables for you, but for obvious security reasons, this feature is disabled by default.' => "Jei instaliavote b2evolution lenteles anksčiau ir norite pradėti naujai, jūs privalote ištrinti visas b2evolution lenteles prieš pradėdami naują instaliaciją. b2evolution gali ištrinti savo lenteles ir taip, bet dėl elementarių saugumo sumetimų ši funkcija išjungta.",
   'Base config recap...' => "Pagrindinių duomenų atnaujinimas...",
   'If you don\'t see correct settings here, STOP before going any further, and <a %s>update your base configuration</a>.' => "Jei čia nematote teisingų nustatymų, SUSTOKITE prieš judėdami pirmyn ir <a %s>atnaujinkite savo pagrindinę konfigūraciją</a>.",
   '(Set, but not shown for security reasons)' => "(Įvestas, bet nerodomas saugumo sumetimais)",
   'Admin email' => "Administratoriaus el.paštas",
   'Installing b2evolution tables with sample data' => "Instaliuojamos b2evolution lentelės su demonstracijomis",
   'Installation successful!' => "Instaliacija sėkmonga!",
   '<p>Now you can <a %s>log in</a> with the login "admin" and password "%s".</p>\n\t<p>Note that password carefully! It is a <em>random</em> password that is given to you when you install b2evolution. If you lose it, you will have to delete the database tables and re-install anew.</p>' => "<p>Dabar galite <a %s>prisijungti</a> naudodami vardą \"admin\" ir slaptažodį \"%s\".</p>\n\t<p>LAikykite šį slaptažodį saugiai! Tai <em>atsitiktinis</em> slaptažodis, suteikiamas jums b2evolution instaliacijos metu. Jei jį prarasite, privalėsite ištrinti visas DB lenteles ir pradėti iš naujo.</p>",
   'Upgrading data in existing b2evolution database' => "Atnaujinami egzistuojantys duomenys b2evolution duomenų bazėje",
   'Upgrade completed successfully!' => "Atnaujinimas baigtas sėkmingai!",
   'Now you can <a %s>log in</a> with your usual %s username and password.' => "Dabar galite <a %s>prisijungti</a> naudodami savo standartinį %s vartotojo vardą ir slaptažodį.",
   'Installing b2evolution tables and copying existing %s data' => "Instaliuojamos b2evolution lentelės ir kopijuojami %s duomenys",
   '<p>Now you can <a %s>log in</a> with your usual Miniblog email login cropped at 20 chars. All passwords have been reset to "%s".</p>\n<p>Note that password carefully! It is a <em>random</em> password that is given to you when you install b2evolution. If you lose it, you will have to delete the database tables and re-install anew.</p>' => "<p>Dabar galite <a %s>prisijungti</a> naudodami įprastą Miniblogo el.pašto prisijungimą, sutrumpintą iki 20 simbolių. Visi slaptažodžiai pakeisti į \"%s\".</p>\n<p>Įsidėmėkite šį slaptažodį! Tai <em>atsitiktinis</em> slaptažodis, suteikiamas jums b2evolution instaliacijos metu. Jei jį prarasite, privalėsite ištrinti visas DB lenteles ir pradėti iš naujo.</p>",
   'Deleting b2evolution tables from the datatase' => "Trinamos b2evolution lentelės iš duomenų bazės",
   'For security reasons, the reset feature is disabled by default.' => "Saugumo sumetimais atstatymų funkcija pagal nutylėjimą išjungta.",
   'Reset done!' => "Atstatymas baigtas!",
   'Back to menu' => "Atgal į meniu",
   'official website' => "oficiali svetainė",
   'contact' => "susisiekti",
   'This blog holds all your posts upgraded from Cafelog. This blog is named \'%s\'. %s' => "Šiame bloge yra visi atnaujinti įrašai iš jūsų Cafelog. Šio blogo pavadinimas - '%s'. %s",
   'This is a sample linkblog entry' => "Tai demonstracinis nuorodų blogo įrašas",
   'This is sample text describing the linkblog entry. In most cases however, you\'ll want to leave this blank, providing just a Title and an Url for your linkblog entries (favorite/related sites).' => "Tai demonstracinis tekstas, apibūdinantis blogrolo įrašą. Dažniausiai, jūs paliksite jį tuščią, įrašydami tik nuorodų blogo Pavadinimą ir URL (mėgstamų/susijusių svetainių). ",
   'This is the long description for the blog named \'%s\'. %s' => "Tai ilgas blogo '%s' apibūdinimas. %s",
   'This blog (blog #1) is actually a very special blog! It automatically aggregates all posts from all other blogs. This allows you to easily track everything that is posted on this system. You can hide this blog from the public by unchecking \'Include in public blog list\' in the blogs admin.' => "Atminkite: Blog #1 yra specifinis blogas! Jis agreguoja visus įrašus iš visų sistemos blogų. Tai suteikia jums galimybę lengvai sekti šios sistemos įrašus ir straipsnius. Norėdami paslėpti šį blogą, nuimkite žymę nuo \" Įtraukti į viešą blogų sąrašą\" administracinėje blogo dalyje.",
   '%s Title' => "%s Pavadinimas",
   'Tagline for %s' => "%s Sloganas",
   'Short description for %s' => "%s Trumpas apibūdinimas",
   'Notes for %s' => "Pastabos %s",
   'Keywords for %s' => "%s Raktažodžiai",
   'The main purpose for this blog is to be included as a side item to other blogs where it will display your favorite/related links.' => "Pagrindinė šio blogo paskirtis - rodyti šoniniame meniu jūsų mėgstamas/susijusias nuorodas.",
   'Clean Permalinks!' => "Clean Permalinks!",
   'b2evolution uses old-style permalinks and feedback links by default. This is to ensure maximum compatibility with various webserver configurations.\n\nNethertheless, once you feel comfortable with b2evolution, you should try activating clean permalinks in the Settings screen... (check \'Use extra-path info\')' => "b2evolution pagal nutylėjimą naudoja seno tipo permalinks ir feedback links. Tai daroma tam, kad užtikrinti maksimalų suderinamumą su įvairiais serverių nustatymais.\n\nVisdėlto, kai jūs būsite gerai susipažinęs su b2evolution, turėtumėte pamėginti aktyvuoti \"clean permalinks\" \"Nustatymų\" meniu... (parinkite \"Naudoti extra-path info\")",
   'Apache optimization...' => "Apache optimizacija...",
   'In the <code>/blogs</code> folder as well as in <code>/blogs/admin</code> there are two files called [<code>sample.htaccess</code>]. You should try renaming those to [<code>.htaccess</code>].\n\nThis will optimize the way b2evolution is handled by the webserver (if you are using Apache). These files are not active by default because a few hosts would display an error right away when you try to use them. If this happens to you when you rename the files, just remove them and you\'ll be fine.' => "Kataloge <code>/blogs</code> bei <code>/blogs/admin</code> yra pora failų pavadinimu [<code>sample.htaccess</code>]. Pamėginkite pervardinti juos į [<code>.htaccess</code>].\n\nTai optimizuos b2evolution darbą serveryje (aišku jei jūs naudojate Apache). Šie failai nėra aktyvųs pagal nutylėjimą, kadangi kai kurie serveriai nepalaiko šių failų naudojimo ir iškart rodo klaidą. Jeigu pabandžius pervardinti šį failą ir panaudojus serveris praneša apie klaidą, pervardinkite šiuos failus kitaip arba ištrinkite juos visai.",
   'About evoSkins...' => "Apie evoSkins...",
   'By default, b2evolution blogs are displayed using a default skin.\n\nReaders can choose a new skin by using the skin switcher integrated in most skins.\n\nYou can change the default skin used for any blog by editing the blog parameters in the admin interface. You can also force the use of the default skin for everyone.\n\nOtherwise, you can restrict available skins by deleting some of them from the /blogs/skins folder. You can also create new skins by duplicating, renaming and customizing any existing skin folder.\n\nTo start customizing a skin, open its \'<code>_main.php</code>\' file in an editor and read the comments in there. And, of course, read the manual on evoSkins!' => "Pagal nutylėjimą, b2evolution blogai rodomi naudojant standartinę odą.\n\nSkaitytojai gali pasirinkti kitą odą pasinaudodami odų perjungėju, kuris yra integruotas beveik visose odose.\n\nJūs galite pakeisti standartinę odą bet kuriame bloge paredaguodami blogo parametrus administracinėje dalyje. Jūs taip pat galite priverstinai naudoti nurodytą odą visur.\n\nJūs galite apriboti naudojamų odų skaičių ištrindami nereikalingas iš /blogs/skins katalogo. Jūs taip pat galite sukurti naują odą padarydami kitos odos kopiją, pervardindami ją ir pritaikydami savo poreikiams.\n\nNorėdami pradėti redaguoti odą, atidarykite jos <code>_main.php</code> failą tekstų redaktoriuje ir skaitykite komentarus. Savaime suprantama, nepamirškite perskaityti evoSkins žinyno!",
   'Skins, Stubs and Templates...' => "Odos, Stubai ir Šablonai...",
   'By default, all pre-installed blogs are displayed using a skin. (More on skins in another post.)\n\nThat means, blogs are accessed through \'<code>index.php</code>\', which loads default parameters from the database and then passes on the display job to a skin.\n\nAlternatively, if you don\'t want to use the default DB parameters and want to, say, force a skin, a category or a specific linkblog, you can create a stub file like the provided \'<code>a_stub.php</code>\' and call your blog through this stub instead of index.php .\n\nFinally, if you need to do some very specific customizations to your blog, you may use plain templates instead of skins. In this case, call your blog through a full template, like the provided \'<code>a_noskin.php</code>\'.\n\nYou will find more information in the stub/template files themselves. Open them in a text editor and read the comments in there.\n\nEither way, make sure you go to the blogs admin and set the correct access method for your blog. When using a stub or a template, you must also set its filename in the \'Stub name\' field. Otherwise, the permalinks will not function properly.' => "Pagal nutylėjimą, visi blogai rodomi su odomis. (daugiauapie odas kitame straipsnyje.)\n\nTai reiškia, kad jūs pasiekiate blogus per '<code>index.php</code>', kuris paima pagrindinius duomenis iš duomenų bazės ir perduoda juos odai.\n\nTačiau jei jūs nenorite naudoti standartinių DB parametrų ir norite tarkim priversti lankytojus naudoti tik vieną odą, specifinę kategoriją ar nuorodų blogą, jūs galite sukurti stub failą kaip parodyta '<code>a_stub.php</code>' ir iškviesti savo blogus per šį stub failą, o ne per index.php.\n\nGaliausiai, jei norite daryti ypatingus pakeitimus savo blogui, geriau naudokite paprastus šablonus vietoj odų. Šiuo atveju iškvieskite blogą per šį šabloną kaip parodyta '<code>a_noskin.php</code>'.\n\ndaugiau informacijos rasite stub/odų failuose. Atverkite juos tekstu redaktoriumi ir skaitykite komentarus.\n\nKitas metodas, nueiti į administracinę dalį ir pateikti teisingus blogų pasiekimo parametrus. Kai naudojate stub ar šabloną, privalote įrašyti jo pavadinimą 'Stub pavadinimas' laukelyje. Kitaip arch. nuorodos neveiks.",
   'Multiple Blogs, new blogs, old blogs...' => "Daug Blogų, nauji blogai, seni blogai...",
   'By default, b2evolution comes with 4 blogs, named \'Blog All\', \'Blog A\', \'Blog B\' and \'Linkblog\'.\n\nSome of these blogs have a special role. Read about it on the corresponding page.\n\nYou can create additional blogs or delete unwanted blogs from the blogs admin.' => "Pagal nutylėjimą, b2evolution instaluojama su 4 blogais, kurių pavadinimai 'Blog All', 'Blog A', 'Blog B' ir 'Nuorodos'.\n\nKai kurie iš jų yra labai specifiniai. Paskaitykite apie tai atitinkamame puslapyje.\n\nBlogų administracinėje dalyje jūs galite sukurti papildomus blogus.",
   'This is a multipage post' => "Tįrašas iš daugėlio puslapių.",
   'This is page 1 of a multipage post.\n\nYou can see the other pages by cliking on the links below the text.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 2.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 3.\n\n<!--nextpage-->\n\nThis is page 4.\n\nIt is the last page.' => "Tai pirmas įrašas iš daugelio puslapių straipsnio.\n\nKitus puslapius galite pamatyti pasinaudoję žemiau esančiomis nuorodomis.\n\n<!--nextpage-->\n\nTai 2 puslapis..\n\n<!--nextpage-->\n\nTai 3 puslapis.\n\n<!--nextpage-->\n\nTai 4 puslapis.\n\nTai paskutinis puslapis.",
   'Extended post with no teaser' => "Išplėstinis įrašas be teaserio",
   'This is an extended post with no teaser. This means that you won\'t see this teaser any more when you click the "more" link.\n\n<!--more--><!--noteaser-->\n\nThis is the extended text. You only see it when you have clicked the "more" link.' => "Tai išplėstinis įrašas, be teaserio. Tai reiškia, kad paspaudę \"daugiau\" nuorodą, nebematysite teaserio.\n\n<!--more--><!--noteaser-->\n\nTai išplėstinis tekstas (teaseris). Jūs matysite jį jeipaspaudėte \"daugiau\" nuorodą.",
   'Extended post' => "Visas įrašas",
   'This is an extended post. This means you only see this small teaser by default and you must click on the link below to see more.\n\n<!--more-->\n\nThis is the extended text. You only see it when you have clicked the "more" link.' => "Tai išplėstinis įrašas. Tai reiškia, kad jūs matote šiąištrauką pagal nutylėjimą. Norėdami pamatyti daugiau, pasinaudokitenuoroda žemiau.\n\n<!--more-->\n\nTai išplėstinis tekstas. Jūs matote jį, nes pasinaudojote \"daugiau\" nuoroda.",
   'Important information' => "Svarbi informacija",
   'Blog B contains a few posts in the \'b2evolution Tips\' category.\n\nAll these entries are designed to help you so, as EdB would say: "<em>read them all before you start hacking away!</em>" ;)\n\nIf you wish, you can delete these posts one by one after you have read them. You could also change their status to \'deprecated\' in order to visually keep track of what you have already read.' => "Bloge B yra keletas straipsnių 'b2evolution Tips' kategorijoje.\n\nVisi šie įrašai ir straipsniai parašyti siekiant jums padėti, kad nesigautų, kaip EdB sako: \"<em>read them all before you start hacking away!</em>\" ;)\n\nIštrinkite šiuos straipsnius vieną po kito (aišku pirma perskaitykit ;) ). Jūs taip pat galite pakeisti jųs statusą į \"Atmestas\". Tai padės vizualiai sekti, kurie straipsniai jau skaityti.",
   'First Post' => "Pirmas Straipsnis",
   '<p>This is the first post.</p>\n\n<p>It appears on both blog A and blog B.</p>' => "<p>Tai pirmasis strapsnis.</p>\n\n<p>Jis yra ir bloge A, ir bloge B.</p>",
   'Second post' => "Antras įrašas",
   '<p>This is the second post.</p>\n\n<p>It appears on blog A only but in multiple categories.</p>' => "<p>Tai antras strapsnis .</p>\n\n<p>Jis yra tik bloge A, bet priskirtas daugeliui kategorijų.</p>",
   'Third post' => "Trečias straipsnis",
   '<p>This is the third post.</p>\n\n<p>It appears on blog B only and in a single category.</p>' => "<p>Tai trečias straipsnis.</p>\n\n<p>Jis yra tik bloge B ir tik vienoje kategorijoje.</p>",
   'Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in, and view the posts\' comments, there you will have the option to edit or delete them.' => "Sveiki, čia yra komentaras.<br />Norėdami jį ištrinti, prisijunkite ir peržiūrėkite įrašo komentarus. Ten atsiras galimybė juos redaguoti arba ištrinti.",
   'The database schema is already up to date. There is nothing to do.' => "Duoemnų bazės schema yra naujausias. Nėra ką čia veikti.",
   'It appears that the following blog stub names are used more than once: [\'%s\']' => "Panašu, kad šie blogų stub pavadinimai naudojami daugiau nei kaartą: ['%s']",
   'I can\'t upgrade until you make them unique. DB field: [%s]' => "Negaliu atnaujinti, kol nepasirinksite unikalių pavadinimų. DB lentelė: [%s]",
   'Checking DB schema version...' => "Tikrinama DB schemos versija...",
   'NOT FOUND! This is not a b2evolution database.' => "NERASTA! Tai ne b2evolution duomenų bazė",
   'This version is too old!' => "Ši versija pernelyg sena!",
   'This version is too recent! We cannot downgrade to it!' => "Ši versija pernelyg nauja! Mes negalime pažeminti jos!",
   'This blog holds all your posts upgraded from Miniblog. This blog is named \'%s\'. %s' => "Šiame bloge yra visi atnaujinti įrašai iš jūsų Miniblogo. Šio blogo pavadinimas - '%s'. %s",
   'This blog holds all your posts upgraded from WordPress. This blog is named \'%s\'. %s' => "Šiame bloge yra visi atnaujinti įrašai iš jūsų WordPress. Šio blogo pavadinimas - '%s'. %s",
   'No desc available' => "Nėra apibūdinimo",
   'No description available' => "Nėra apibūdinimo",
   'Make URLs clickable' => "Konvertuoti URL",
   'Automatic &lt;P&gt; and &lt;BR&gt; tags' => "Automatiniai &lt;P&gt; ir &lt;BR&gt; plėtiniai",
   'BB formatting e-g [b]bold[/b]' => "BB formatavimas pvz., [b]bold[/b]",
   'GreyMatter style formatting' => "GreyMatter stiliaus formatavimas",
   '**bold** \\italics\\ //italics// __underline__ ##tt## %%codeblock%%' => "**bold** \\italics\\ //italics// __underline__ ##tt## %%codeblock%%",
   'Convert text smilies to icons' => "Konvertuoti tekstines šypsenėles į ikonas",
   'Humane Web Text Generator 2.0 beta' => "Humane Web Text Generatorius 2.0 beta",
   'Easy HTML tags inserting' => "Paprastas HTML įterpimas",
   'INSerted [Alt-I]' => "Įterpti [Alt-I]",
   'DELeted [Alt-D]' => "Ištrinti [Alt-D]",
   'STRong [Alt-S]' => "Pastorinti [Alt-S]",
   'EMphasis [Alt-E]' => "Pakreipti (itallic) [Alt-E]",
   'CODE [Alt-C]' => "KODAS [Alt-C]",
   'Paragraph [Alt-P]' => "Paragrafas [Alt-P]",
   'Unordered List [Alt-U]' => "Nerūšiuotas Sąrašas [Alt-U]",
   'List Item [Alt-L]' => "Sąrašo Elementas [Alt-L]",
   'BLOCKQUOTE [Alt-B]' => "BLOCKQUOTE [Alt-B]",
   'IMaGe [Alt-G]' => "Nuotrauka [Alt-G]",
   'A href [Alt-A]' => "A href [Alt-A]",
   'More [Alt-M]' => "Daugiau [Alt-M]",
   'no teaser [Alt-T]' => "nėra įvado [Alt-T]",
   'next page [Alt-Q]' => "kitas puslapis [Alt-Q]",
   'Close all tags' => "Išjungti visus plėtinius",
   'ALTernate text' => "ALTernatyvus tekstas",
   'One click smilies inserting' => "Šypsenėlių įterpimas vienu paspaudimu",
   'All' => "Visi",
   'Trackback address for this post:' => "Šios temos trakbako URL:",
   'No %s for this post yet...' => "%s šiai temai nėra...",
   'Your email address will <strong>not</strong> be displayed on this site.' => "Jūsų elektroninio pašto adresas <strong>nebus</strong> paviešintas.",
   'Site/Url' => "Svetainė/Url",
   'Your URL will be displayed.' => "Jūsų URL bus parodytas.",
   'Line breaks become &lt;br /&gt;' => "Eilutės perkėlimai tampa &lt;br /&gt;",
   'Remember me' => "Prisiminti mane",
   '(Set cookies for name, email &amp; url)' => "(Išsaugoti sausainiuką vardui, emailui ir url)",
   'In response to:' => "Komentaras:",
   'Linkblog' => "Nuorodos",
   'more' => "daugiau",
   'AOL I.M.' => "AOL I.M.",
   'MSN I.M.' => "MSN I.M.",
   'Yahoo I.M.' => "Yahoo I.M.",
   'Top refering engines' => "Daugiausiai nuorodų iš",
   'blogs' => "blogai",
   'skin the site' => "Pasirinkite šabloną",
   'archives' => "archyvai",
   'Select blog:' => "Pasirinkite blogą:",
   'Select skin:' => "Pasirinkite odą:",
   'words' => "žodžių:",
   'Read more...' => "Daugiau...",
   'Choose a skin' => "Pasirinkite šabloną",
   'Choose skin' => "Pasirinkite šabloną",
   'Browse all posts by this author' => "Peržiūrėti visus šio autoriaus įrašus",
   'The <acronym title="Uniform Resource Identifier">URI</acronym> to TrackBack this entry is:' => "TrackBako<acronym title=\"Uniform Resource Identifier\">URI</acronym> šiam įrašui:",
   'Comment by' => "Komentaras",
   'Trackback from' => "Trakbakas iš:",
   'Pingback from' => "Pingbakas iš:",
   'Edit This' => "Redaguoti",
   'E-mail' => "El. paštas",
   'Your Comment' => "Jūsų Komentaras",
   'Say It!' => "Sakyti!",
   'Filed under:' => "Parašytas::",
   'Other' => "Kita",
   'Meta' => "Meta",
   'Syndicate this site using RSS' => "Agreguoti šio blogo RSS",
   '<abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> 2.0' => "<abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr> 2.0",
   'The latest comments to all posts in RSS' => "Naujausi visų temų komentarai RSS",
   'Comments <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> 2.0' => "Komentarų <abbr title=\"Really Simple Syndication\">RSS</abbr> 2.0",
   'This page validates as XHTML 1.0 Transitional' => "Šis puslapis atitinka XHTML 1.0 Transitional standartą",
   'Valid <abbr title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr>' => "Taisyklingas <abbr title=\"eXtensible HyperText Markup Language\">XHTML</abbr>",
   'Powered by b2evolution; multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Sukasi ant b2evolution; daugiakalbis daugiavartotojiškas multiblogas!",
   'This skin features a CSS file originally designed for WordPress (See design credits in style.css).' => "Šioje odoje naudojamas CSS failas pirmiausia buvo sukurtas WordPress'ui (Dizaino autoriai style.css faile).",
   'Original design credits for this skin:' => "Originalus dizainas:",
   'In order to ensure maximum compatibility with WP CSS files, most b2evolution features that do not exist in WP are hidden from this generic wpc_* skin.' => "Norint užtikrinti maksimalų suderinamumą su WP CSS failais, dauguma b2evolution funkcijų, kurios neegzistuoja WP'se, yra paslėptos šioje standartinėje wpc_* odoje.",
   '[...] Read more!' => "[...] Daugiau!",
   'New pingback on your post #%d "%s"' => "Naujas pingbakas temoje #%d \"%s\"",
);
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index