Logo Search packages:      
Sourcecode: b2evolution version File versions  Download package

_global.php

<?php
/*
 * Global lang file
 * This file was generated automatically from messages.po
 */

$trans['hu_HU'] = array(
   '' => "Project-Id-Version: messages\nPOT-Creation-Date: 2004-05-30 02:15+0200\nPO-Revision-Date: 2004-10-17 18:23+0200\nLast-Translator: János Fehér <feher.janos@mindworks.hu>\nLanguage-Team: Hungarian\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\nX-Generator: KBabel 1.3.1\n",
   'Selected' => "Kiválasztva",
   'Categories' => "Kategóriák",
   'Permanent link to full entry' => "Permalink a teljes bejegyzéshez",
   'Permalink' => "Permalink",
   'Recently' => "Legfrissebb",
   '(cached)' => "(cache-elve)",
   '(no cache)' => "(cache-elés nélkül)",
   'Last comments' => "Utolsó megjegyzések",
   'Some viewing statistics' => "Látogatási statisztikák",
   'Search' => "Keresés",
   'All Words' => "Összes szó",
   'Some Word' => "Néhány szó",
   'Entire phrase' => "Egész kifejezést",
   'Reset form' => "Űrlap törlése",
   'Get selection' => "Hadd lám!",
   'Archives' => "Archívok",
   'more...' => "tovább...",
   'Recent Referers' => "Legfrissebb hivatkozások",
   'Top Referers' => "Legtöbbször hivatkozók",
   'Misc' => "Egyéb",
   'Syndicate this blog' => "A blog szindikálása",
   'Default page for b2evolution' => "A b2evolution alapértelmezett oldala",
   'Multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Többnyelvű, többefelhasználós, többblogos motor.",
   'Welcome to b2evolution' => "Üdvözöljük a b2evolution-ben",
   'This is the default homepage for b2evolution. It will be displayed as long as you don\'t select a default blog in the general settings.' => "Ez a b2evolution alapértelmezett honlapja. Egészen addig jelenik meg, amíg ki nem választasz egy alapértelmezett blogot.",
   'Individual blogs on this system' => "A rendszer különálló blogjai",
   'Blog #%d' => "Blog #%d",
   'Blog #1' => "Blog #1",
   'This is a special blog that aggregates all messages from all other blogs!' => "Ez egy különleges blog, amely begyűjti az összes üzenetet az összes egyéb blogból!",
   'Please note: the above list (as well as the menu) is automatically generated and includes only the blogs that have a &quot;stub url name&quot;. You can set this in the blog configuration in the back-office.' => "Megjegyzés: a fenti lista (mint menü) automatikusan jönlétre és csak azokat a blogokat tartalmazza, amelyek rendelkeznek ,,csonk url-el''. Ez beállítható a Sóbányában blog beállításainál.",
   'More demos' => "Több példa",
   'Custom template' => "Egyéni sablon",
   'Multiple blogs displayed on the same page' => "Több blog kerül megjelenítésre ugyanazon az oldalon",
   'Summary of last posts in all blogs' => "Az összes blog utolsó beküldéseinek összegzése",
   'The page you\'re looking at' => "Az oldal, amelyet látsz",
   'Administration' => "Adminisztráció",
   'Go to backoffice!' => "Vissza a sóbányába!",
   'Official website' => "Hivatalos webhely",
   'GNU GPL license' => "GNU GPL licensz",
   'Multiblog demo' => "Többblogos példa",
   'This demo template displays 3 blogs at once (1 on the left, 2 on the right)' => "Ez a példa sablon 3 blogot jelenít meg egyszerre (egyet baloldalon, kettőt jobboldalt)",
   'Summary demo' => "Összegző példa",
   'This demo template displays a summary of last posts in all blogs' => "Ez a példa sablon az összes blog utolsó bejegyzéseinek összegzését jeleníti meg",
   'More posts...' => "Több beküldés...",
   'Antispam' => "Antispam",
   'The keyword [%s] is too short, it has to be a minimum of 5 characters!' => "A [%s] kulcsszó túl rövid, legalább 5 karakternyinek kell lennie!",
   'Deleting log-hits matching [%s]...' => "A [%s]-t tartalmazó találatok törlése...",
   'Deleting comments matching [%s]...' => "A(z) [%s] szöveget tartalmazó megjegyzések törlése...",
   'Blacklisting the keyword [%s]...' => "A [%s] kulcsszó feketelistára kerül...",
   'Confirm ban &amp; delete' => "Tiltás &amp; törlés megerősítése",
   'No log-hits match the keyword [%s].' => "Nincs olyan találat, ami a [%s] kulcsszót tartalmazza.",
   'Delete the following %d referer hits:' => "Törlöm a következő %d hivatkozóktól származó találatokat:",
   'No comments match the keyword [%s].' => "Nincs [%s] kulcsszót tartalmazó megjegyzés.",
   'Delete the following %d comments:' => "Az alábbi %d megjegyzés törlése:",
   'The keyword [%s] is already handled by the blacklist.' => "A [%s] kulcsszót már feketelistán van",
   'Blacklist the keyword [%s] locally.' => "A [%s] kulcsszó a helyi feketelistára tétele.",
   'Report the keyword [%s] as abuse to b2evolution.net.' => "A [%s] behatolási kulcsszó jelentése a b2evolution.net-nek",
   'Terms of service' => "A szolgáltatás feltételei",
   'Perform selected operations' => "A kiválasztott művelet végrehajtása",
   'Removing entry #%d from the ban list...' => "A #%d bejegyzés levétele a tiltólistáról...",
   'Add a banned keyword' => "Tiltott kulcsszó hozzáadása",
   'Check &amp; ban...' => "Ellenőriz &amp; tilt...",
   'Banned domains blacklist' => "Tiltott tartományok feketelistája",
   'Any URL containing one of the following keywords will be banned from posts, comments and logs.' => "Minden olyan URL a beküldéseket, megjegyzéseket és a naplókat tekintve tiltásra kerül, amely bármelyiket tartalmazza az alábbi kulcsszavak közül.",
   'If a keyword restricts legitimate domains, click on the green tick to stop banning with this keyword.' => "Ha egy kulcsszó korlátoz egy tisztességes tartományt, kattints a zöld bigyóra és kapcsold ki tiltását.",
   'Request abuse update from centralized blacklist!' => "Zaklatási információk frissítése a központi feketelistáról!",
   'Allow keyword back (Remove it from the blacklist)' => "A kulcsszó újbóli engedélyezése (levétele a feketelistáról)",
   'Allow Back' => "Vissza engedélyezése",
   'Report abuse to centralized ban blacklist!' => "Támadás jelentése a központi tiltólistára!",
   'Report' => "Jelentés",
   'Re-check' => "Újraellenőrzés",
   'Blogs' => "Blogok",
   'New' => "Új",
   'Creating blog...' => "Blog létrehozása",
   'You must provide an URL blog name / Stub name!' => "Muszáj megadnod egy URL blog nevét / Csonk nevét!",
   'This URL blog name / Stub name is already in use by another blog. Choose another name.' => "Ez az URL blog név / Csonk név már szerepel egy másik blogban. Válassz másikat!",
   'Cannot create, please correct these errors:' => "A létrehozás sikertelen, kérlek javítsd azalábbi hibákat:",
   'You should <a %s>create categories</a> for this blog now!' => "Most pedig <a %s>hozd létre a blog kategóriáit!</a>",
   'New weblog' => "Új weblog",
   'New blog' => "Új blog",
   'General' => "Általános",
   'Permissions' => "Engedélyek",
   'Advanced' => "Speciális",
   'Updating Blog [%s]...' => "[%s] blog frissítése...",
   'Cannot update, please correct these errors:' => "A frissítés nem sikerült, kérlek javítsd ezeket a hibákat:",
   'Delete blog [%s]?' => "Töröljük a [%s] blogot?",
   'Deleting this blog will also delete all its categories, posts and comments!' => "A blog törlésekor az összes kategória, beküldés és megjegyzés is törlésre kerül!",
   'THIS CANNOT BE UNDONE!' => "NEM LEHET VISSZAVONNI!",
   'I am sure!' => "Biztos vagyok benne!",
   'CANCEL' => "MÉGSEM",
   'Generating static page for blog [%s]' => "A blog [%s] statikus oldalának készítése folyamatban",
   'You haven\'t set a static filename for this blog!' => "Nem állítottad be a blog statikus fájlnevét!",
   'File cannot be written!' => "A fájlt nem sikerült kiírni!",
   'Writing to file [%s]...' => "[%s] fájlba írás folyamatban...",
   'Done.' => "Kész.",
   'Browse blog:' => "Blog böngészése:",
   'Categories for blog:' => "A blog kategóriái:",
   'New sub-category in category: %s' => "Új alkategória a %s kategóriában",
   'New category in blog: %s' => "Új kategória a %s blogban",
   'New category name' => "Új kategórianév",
   'Create category' => "Kategória létrehozása",
   'Deleting category #%d : %s ...' => "#%d kategória törlése: %s",
   'ERROR' => "HIBA",
   'Category deleted.' => "Kategória törölve.",
   'Properties for category:' => "Kategória tulajdonságai:",
   'Name' => "Név",
   'New parent category' => "Új szülő kategória",
   'Old Parent' => "Régi szülő",
   'Root (No parent)' => "Gyökér (nincs szülő)",
   'Edit category!' => "Kategória szerkesztése!",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any category\'s properties.' => "Sajnálom, de nincs jogosultságod szerkeszteni/megtekinteni a kategóriák tulajdonságait.",
   'Oops, no post with this ID.' => "Hoppá, ilyen ID-vel nincs beküldés.",
   'Editing post' => "Beküldés szerkesztése",
   '#%d in blog: %s' => "#%d a %s blogban",
   'Oops, no comment with this ID!' => "Hoppá, nincs megjegyzés ilyen ID-vel!",
   'Editing comment' => "Hozzáfűzés szerkesztése",
   'New post in blog:' => "Új beküldés a blogban:",
   'Since this blog has no categories, you cannot post to it. You must create categories first.' => "Mivel ennek a blognak nincsenek kategáriái, nem tudsz bele írni. Először hozz létre egy kategóriát.",
   'Switch to this blog (keeping your input if Javascript is active)' => "Váltás erre a blogra (ha a Javascript engedélyezve van, a bemenetet megőrzi)",
   'b2evo' => "b2evo",
   'Login...' => "Belépés...",
   'In b2evolution, you do not need to point to the b2login.php page to log in.' => "B2evolutionben nincs szükség a b2login.php-re hivatkozni ahhoz, hogy be lehessen lépni.",
   'Settings' => "Beállítások",
   'Regional' => "Területi",
   'Plug-ins' => "Pluginek",
   'Parameter %s required!' => "A %s paramétert muszáj megadni!",
   'General settings updated.' => "Az általános beállítások frissültek.",
   'Regional settings updated.' => "A területi beállítások frissültek.",
   'You must provide a locale code!' => "Muszáj megadni egy honosítás kódot!",
   'Inserted locale \'%s\' into database.' => "A '%s' honosítást beszúrásra került az adatbázisba.",
   'Updated locale \'%s\'.' => "A '%s' honosítás frissítve.",
   'Created locale \'%s\'.' => "A '%s' honosítás létrehozva.",
   'Locales table deleted, defaults from <code>/conf/_locales.php</code> loaded.' => "A honosítások táblája törölve, az alapértelmezések visszatöltve a <code>/conf/_locales.php</code> fájlba.",
   'File <code>%s</code> not found.' => "A <code>%s</code> fájl nem található.",
   'Deleted locale \'%s\' from database.' => "A '%s' honosítás törlésre került az adatbázisból.",
   'Switched priorities.' => "Kapcsolt prioritások.",
   'Spell Check' => "Helyesírás-ellenőrzés",
   'Loading Spell Checker. Please wait' => "A helyesírásellenörző betöltése folyamatban. Kérlek várj.",
   'View Stats for Blog:' => "Statisztika megtekintése:",
   'None' => "Nincs",
   'Changing hit #%d type to: %s' => "#%d találat típusának megváltoztatása %s -re",
   'Deleting hit #%d...' => "#%d találat törlése...",
   'Pruning hits for %s...' => "A %s találatainak törlése...",
   'Summary' => "Összegzés",
   'Referers' => "Hivatkozók",
   'Refering Searches' => "Hivatkozó keresések",
   'Syndication' => "Szindikálás",
   'User Agents' => "Böngészők",
   'Direct Accesses' => "Közvetlenül",
   'Date' => "Dátum",
   'Indexing Robots' => "Indexelő robotok",
   'Total' => "Összesen",
   'Prune this date!' => "Dátum megtisztítása!",
   'Prune' => "Törlés",
   'Prune hits for this date!' => "Találatok törlése a mai napig!",
   'Last referers' => "Legfrissebb hivatkozások",
   'These are hits from external web pages refering to this blog' => "Ezek külső weboldalakról (hivatkozók) érkező látogatók találatai",
   'Delete this hit!' => "Találat törlése!",
   'Del' => "Törl",
   'Log as a search instead' => "Helyette keresésként naplózva",
   '-&gt;S' => "-&gt;S",
   'Ban this domain!' => "Tartomány tiltása!",
   'Ban' => "Tilt",
   'Top referers' => "Legtöbbször hivatkozók",
   'Total referers' => "Összes hivatkozók",
   'Last refering searches' => "Legfrissebb kereső hivatkozások",
   'Top refering search engines' => "Leggyakoribb keresőmotor hivatkozások",
   'Top Indexing Robots' => "Leggyakoribb indexelő robotok",
   'Top Aggregators' => "Legnagyobb aggregátorok",
   'These are hits from RSS news aggregators. (Aggregators must be listed in /conf/_stats.php)' => "Ezeket a találatok RSS híraggregátoroktól származnak. (Az aggregátoroknak szerepelnie kell a <code>/conf/_stats.php</code>-ben)",
   'Total RSS hits' => "Összes RSS találat",
   'Last direct accesses' => "Utolsó közvetlen látogatások",
   'Top User Agents' => "Legnépszerűbb böngészők",
   'Custom skin template editing' => "Egyéni bőrsablon szerkesztése",
   'Listing:' => "Lista:",
   'Invalid filename!' => "Érvénytelen fájlnév!",
   'Oops, no such file !' => "Hopsz, nincs ilyen fájl!",
   'File edited!' => "Fájl szerkesztve!",
   'Be careful what you do, editing this file could break your template! Do not edit what\'s between <code>&lt;?php</code> and <code>?&gt;</code> if you don\'t know what you\'re doing!' => "Légy óvatos a fájl szerkesztésével, könnyen tönkreteheted a sablonodat! Csak akkor szerkeszd a <code>&lt;?php</code> és a <code>?&gt;</code> közötti részeket, ha tudod, hogy mit teszel!",
   'update template !' => "sablon frissítése!",
   '(you cannot update that file/template: must make it writable, e.g. CHMOD 766)' => "(a fájl/sablon frissítése nem sikerült: muszáj írhtónak lennie, például így: chmod 766 )",
   'Directory %s not found.' => "A %s könyvtár nem létezik.",
   'This is the template that displays the links to the archives for a blog' => "Ez a sablon jeleníti meg egy blog archívumának linkjeit",
   'This is the template that displays the (recursive) list of (sub)categories' => "Ez a sablon jeleníti meg a(z) (al)kategóriák (rekurzív) listázását",
   'This is the template that displays the feedback for a post' => "Ez a sablon jeleníti meg a beküldésre érkezett visszajelzéseket",
   'This is the template that displays the last comments for a blog' => "Ez a sablon jeleníti meg a blog legfrissebb megjegyzéseit",
   'This is the main template. It displays the blog.' => "Ez a blogot megjelenítő fősablon.",
   'This is the template that displays stats for a blog' => "Ez a sablon jeleníti meg a blog statisztikáit",
   'This is the page displayed in the comment popup' => "Ez az oldal jelenik meg a megjegyzés popupban",
   'This is the page displayed in the pingback popup' => "Ez az oldal jelenik meg a visszapingelő felugró ablakban",
   'This is the page displayed in the trackback popup' => "Ez az oldal jelenik meg a trackback felugróban",
   'Note: of course, you can also edit the files/templates in your text editor and upload them. This online editor is only meant to be used when you don\'t have access to a text editor...' => "Megjegyzés: természetesen közvetlenül is szerkesztheted a fájlokat/sablonokat. Ez az online szerkesztő azért van, hogy akkor is tudj szerkeszteni, ha nem férsz hozzá a fájlokhoz vagy egy szövegszerkesztőhöz...",
   'upload images/files' => "fájlok/képek feltöltése",
   'File upload' => "Fájl feltöltése",
   'Allowed file types:' => "Engedélyezett fájltípusok:",
   'Maximum allowed file size: %d KB' => "Az engedélyezett maximális fájlméret: %d KB",
   'Description' => "Leírás",
   'Upload !' => "Feltöltés!",
   'File %s: type %s is not allowed.' => "A %s fájl %s típusa nem engedélyezett.",
   'Couldn\'t upload your file to:' => "Nem sikerült ide feltölteni a fájlt:",
   'Duplicate File?' => "Fájl duplázása?",
   'The filename "%s" already exists!' => "A %s fájl már létezik!",
   'Filename "%s" moved to "%s"' => "A %s fájl átnevezve %s -re",
   'Confirm or rename:' => "Megerősítés vagy átnevezés",
   'Alternate name' => "Helyettesítő név",
   'Confirm !' => "Megerősít !",
   'File uploaded !' => "Fájl feltölve!",
   'Your file <strong>"%s"</strong> was uploaded successfully !' => "A <strong>%s</strong> fájl sikeresen feltöltve !",
   'Here\'s the code to display it:' => "A megjelenítő kód:",
   'Add the code to your post !' => "Add hozzá a kódot a beküldéshez !",
   'Image Details' => "Kép tulajdonságai",
   'Size' => "Méret",
   'Type' => "Típus",
   'Close this window' => "Ablak bezárása",
   'User management' => "Felhasználómenedzsment",
   'You cannot change the demouser profile in demo mode!' => "Nem változtathatod meg a demouser profilját példa üzemmódban!",
   'You are only allowed to update your own profile!' => "Csak a saját profilodat frissítheted!",
   'You must provide an unique login!' => "Egyedi felhasználónevet kell megadnod!",
   'User level must be between %d and %d.' => "A felhasználó szintje %d és %d közé kell essen.",
   'This login already exists. Do you want to <a %s>edit the existing user</a>?' => "A felhasználónév már létezik. Akarod <a %s>szerkeszteni a meglévő felhasználót</a>?",
   'You typed two different passwords.' => "Két különböző jelszót adtál meg.",
   'The mimimum password length is %d characters.' => "A minimális jelszóhossz %d karakter.",
   'User updated.' => "Felhasználói adatok frissítve.",
   'New user created.' => "Az új felhasználó létrehozva.",
   'Invalid promotion.' => "Érvénytelen megjelenítés.",
   'User level changed.' => "A felhasználó szintje megváltoztatva.",
   'You can\'t delete yourself!' => "Nem törölheted önmagad!",
   'You can\'t delete User #1!' => "Nem törölheted User #1-et!",
   'Delete User %s?' => "Törlöd a %s felhasználót?",
   'Warning' => "Figyelem",
   'deleting an user also deletes all posts made by this user.' => "a felhasználó törlésével minden általa beküldött elem is törlődik.",
   'Deleting User...' => "Felhasználó törlése...",
   'You can\'t delete Group #1!' => "Nem törölheted Group #1-et!",
   'You can\'t delete the default group for new users!' => "Nem törölheted az új felhasználók alapértelmezett csoportját!",
   'Delete group [%s]?' => "Törlöd a [%s] csoportot?",
   'Group deleted...' => "Csoport törölve...",
   'This group name already exists! Do you want to <a %s>edit the existing group</a>?' => "Ez a csoportnév már létezik! Akarod <a %s>szerkeszteni a már meglévő csoportot</a>?",
   'Group updated.' => "Csoport frissítve.",
   'The user was not created:' => "A felhasználó nem lett létrehozva:",
   'The user was not updated:' => "A felhasználó adatai nem frissültek:",
   'The group was not created:' => "A csoport nem lett létrehozva:",
   'The group was not updated:' => "A csoport adatai nem frissültek:",
   'You are not allowed to view other users.' => "Nincs engedélyed megnézni a többi felhasználót.",
   'Adding new post...' => "Új beküldés hozzáadása...",
   'Supplied URL is invalid: ' => "A megadott URL érvénytelen:",
   'Cannot post, please correct these errors:' => "A beküldés sikertelen, kérlek javítsd ezeket a hibákat:",
   'Back to post editing' => "Vissza a beküldés szerkesztéséhez",
   'Recording post...' => "Beküldés felvétele...",
   'Sleeping...' => "Csicsika...",
   'Post not publicly published: skipping trackback, pingback and blog pings...' => "A beküldés a nyilvánosság számára nem elérhető: trackback, visszaping, blogok pingelése kihagyva...",
   'Posting Done...' => "Beküldve...",
   'Updating post...' => "Beküldés frissítése...",
   'Post had already pinged: skipping blog pings...' => "A beküldés már pingelt: a blogok pingelése kihagyásra kerül...",
   'Updating done...' => "Frissítve...",
   'Updating post status...' => "Beküldés állapota frissítve...",
   'Deleting post...' => "Beküldés törlése...",
   'Oops, no post with this ID!' => "Hoppá, nincs olyan beküldés, amelynek ez az ID-je!",
   'Deleting Done...' => "Törölve...",
   'Error' => "Hiba",
   'Cannot update comment, please correct these errors:' => "A megjegyzés frissítése sikertelen, kérlek javítsd ki az alábbi hibákat:",
   'Back to posts!' => "Vissza a beküldésekhez!",
   'You may also want to generate static pages or view your blogs...' => "Generálhatsz statikus oldalakat vagy megtekintheted a blogokat...",
   'New post' => "Új beküldés",
   'User group' => "Felhasználói csoport",
   'See <a %s>online manual</a> for details.' => "A részletekért lásd a <a %s>felhasználói kézikönyvet</a>.",
   'Level' => "Szint",
   'Default locale' => "Alapértelmezett honosítás",
   'Select main category in target blog and optionally check additional categories' => "Válaszd ki a blog főkategóriáját és kiegészítésnek megjelölhetsz további kategóriákat",
   'Select as an additionnal category' => "Kiválasztás mellékes kategóriának",
   'Select as MAIN category' => "Kiválasztás FŐ kategóriának",
   'Tools' => "Eszközök",
   'Bookmarklet' => "Bookmarklet",
   'Add this link to your Favorites/Bookmarks:' => "Link felvétele a Könyvjelzők/Kedvencek közé:",
   'b2evo bookmarklet' => "b2evo bookmarklet",
   'Post to b2evolution' => "Beküldés a b2evolution-nek",
   'No Sidebar found! You must use Mozilla 0.9.4 or later!' => "A Sidebar nem elérhető! Legalább 0.9.4-es vagy frissebb Mozillát (vagy Mozilla alapú böngészőt) kell használnod ehhez a funkcióhoz!",
   'SideBar' => "SideBar",
   'Add the <a %s>b2evo sidebar</a> !' => "<a %s>b2evo sidebar</a> hozzáadása !",
   'Add this link to your favorites:' => "A link felvétele a kedvenckhez:",
   'b2evo sidebar' => "b2evo sidebar",
   'Movable Type Import' => "Movable Type importálás",
   'Use MT\'s export functionnality to create a .TXT file containing your posts;' => "Használd az MT exportálás funkcióját a beküldéseidet tartalmazó .TXT fájl létrehozásához;",
   'Place that file into the /admin folder on your server;' => "Helyezd el a fájlt a kiszolgálón a /admin mappán belül;",
   'Follow the insctructions in the <a %s>MT migration utility</a>.' => "Kövesd az <a %s>MT migrációs eszköz</a> utasításait.",
   'Static file generation' => "Statikus fájl készítése",
   'Static filename' => "Statikus fájlnév",
   'This is the .html file that will be created when you generate a static version of the blog homepage.' => "Ez az a .html fájl, amely a blog statikus változatának elkészítésekor jön létre.",
   'After each new post...' => "Minden új beküldés után...",
   'Ping b2evolution.net' => "b2evolution.net pingelése",
   'to get listed on the "recently updated" list on b2evolution.net' => "hogy bekerülj a b2evolution.net ,,legutóbb frissült'' listájára",
   'Ping technorati.com' => "technorati.com pingelése",
   'to give notice of new post.' => "hogy az új beküldésről értesítsd.",
   'Ping weblogs.com' => "weblogs.com pingelése",
   'Ping blo.gs' => "blo.gs pingelése",
   'Advanced options' => "További lehetőségek",
   'Allow trackbacks' => "Trackback-ek engedélyezése",
   'Allow pingbacks' => "Visszapingek engedélyezése",
   'Update blog!' => "Blog frissítése!",
   'Reset' => "Visszaállítás",
   'General parameters' => "Általános paraméterek",
   'Full Name' => "Teljes név",
   'Will be displayed on top of the blog.' => "A blog tetején fog megjelenni.",
   'Short Name' => "Rövid név",
   'Will be used in selection menus and throughout the admin interface.' => "A menükben és az adminisztrációs felületen fog szerepelni.",
   'Main Locale' => "Fő honosítás",
   'Determines the language of the navigation links on the blog.' => "A blog navigációs linkeinek nyelvét határozza meg.",
   'Access parameters' => "Hozzáférés paraméterei",
   'Default blog on index.php' => "Az index.php alapértelmezett blogja",
   'Current default is:' => "A jelenlegi alapértelmezett:",
   'Other blog through index.php' => "További index.php-n keresztül elérhető blogok",
   'Other blog through stub file (Advanced)' => "További csonkfájlon keresztül elérhető blogok",
   'You MUST create a stub file for this to work.' => "Létre KELL hoznod a csonkfájlt ahhoz, hogy ez működjön.",
   'Preferred access type' => "Alapértelmezett hozzáféréstípus",
   'Blog Folder URL' => "A blog mappájának URL-je",
   'No trailing slash. (If you don\'t know, leave this field empty.)' => "Nincs lezáró perjel. (Ha nem tudod, hogy mi ez, hagyd üresen ezt a mezőt.)",
   'URL blog name / Stub name' => "URL blognév / Csonknév",
   'Default display options' => "Alapértelmezett megjelenítési beállítások",
   'Default skin' => "Alapértelmezett bőr",
   'This is the default skin that will be used to display this blog.' => "A blog megjelenítéséhez használt alapértelmezett bőr.",
   'Allow skin switching' => "Bőrváltoztatás engedélyezése",
   'Display public blog list' => "Nyilvános blogok listájának megjelenítése",
   'Check this if you want to display the list of all blogs on your blog page (if your skin supports this).' => "Kapcsold be ha meg szeretnéd jeleníteni az összes blog listáját a blogodon (feltéve hogy a bőröd ezt lehetővé teszi).",
   'Include in public blog list' => "Bekerüljön nyilvános blogok listájába",
   'Default linkblog' => "Alapértelmezett linkblog",
   'This is diplayed under the blog name on the blog template.' => "Ez jelenik meg a sablonban a blog neve alatt",
   'Long Description' => "Hosszú leírás",
   'This is displayed on the blog template.' => "Ez jelenik meg a blog sablonjában",
   'Short Description' => "Rövid leírás",
   'This is is used in meta tag description and RSS feeds. NO HTML!' => "A leírás meta tagban és az RSS adagolókban kerül felhasználásra. NE ADJ MEG HTML-T!",
   'Keywords' => "Kulcsszavak",
   'This is is used in meta tag keywords. NO HTML!' => "A kulcsszó meta tagban kerül felhasználásra. NE ADJ MEG HTML-T!",
   'Notes' => "Megjegyzések",
   'Additional info.' => "Járulékos információ.",
   'Create new blog!' => "Új blog létrehozása!",
   'Blog' => "Blog",
   'Blog URL' => "Blog URL",
   'Static File' => "Statikus fájl",
   'Locale' => "Honosítás",
   'Properties' => "Tulajdonságok",
   'Default' => "Alapértelmezett",
   'Gen!' => "Hajrá!",
   'Delete this blog!' => "Blog törlése!",
   'Copy this blog!' => "Másoljuk ezt a blogot!",
   'Copy' => "Másol",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any blog\'s properties.' => "Sajnálom, de nincs jogosultságod ahhoz, hogy bármelyik blog beállítását megtekintsd/szerkeszd.",
   'New blog...' => "Új blog...",
   'User permissions' => "Felhasználói jogosultságok",
   'Login ' => "Belépés",
   'Is<br />member' => "Tag",
   'Delete<br />posts' => "Beküldések<br />törlése",
   'Edit<br />comts' => "Megj<br />szerk.",
   'Edit<br />cats' => "Kat<br />szerk.",
   'Edit<br />blog' => "Blog<br />szerk.",
   'Published' => "Megjelentetve",
   'Protected' => "Védett",
   'Private' => "Személyes",
   'Draft' => "Vázlat",
   'Deprecated' => "Elavult",
   'Members' => "Tagok",
   'Permission to read protected posts' => "Jogosultságok a védett beküldések olvasásához",
   'Permission to post into this blog with private status' => "Jogosultságok a személyes állapotú beküldéshez",
   'Permission to post into this blog with protected status' => "Jogosultságok a védett állapotú beküldéshez",
   'Permission to post into this blog with draft status' => "Jogosultságok a vázlat állapotú beküldéshez",
   'Permission to post into this blog with deprecated status' => "Jogosultságok az elavult állapotú beküldéshez",
   'Permission to delete posts in this blog' => "Jogosultság a blog beküldéseinek törléséhez",
   'Permission to edit comments in this blog' => "A megjegyzések szerkesztésének joga",
   'Permission to edit categories for this blog' => "A kategóriák szerkesztésének joga",
   'Permission to edit blog properties' => "Jogosultság a blog tulajdonságainak szerkesztéséhez",
   'Non members' => "Nem tagok",
   'Edit category properties' => "A kategória tulajdonságainak szerkesztése",
   'Are you sure you want to delete?' => "Biztos, hogy törölni akarod?",
   'New sub-category here' => "Új alkategóriát ide",
   'New category here' => "Új kategóriát ide",
   'Title' => "Cím",
   'Language' => "Nyelv",
   'Link to url' => "Link egy URL-re",
   'Email' => "Email",
   'URL' => "URL",
   'Auto-BR' => "Auto-BR",
   'This option is deprecated, you should avoid using it.' => "Ez a lehetőség elavult, célszerű kerülnöd a használatát.",
   'Preview' => "Előnézet",
   'Blog this !' => "Beküldés !",
   'Edit this !' => "Szerkesztés !",
   'Spellcheck' => "Helyesírás-ellenőrzés",
   'Upload a file/image' => "Fájl/kép feltöltése",
   'Advanced properties' => "Speciális tulajdonságok",
   'Edit timestamp' => "Időpont szerkesztése",
   'URL Title' => "URL címe",
   '(to be used in permalinks)' => "(a permalinkeknél használatos)",
   'Additional actions' => "Járulékos műveletek",
   'Pingback' => "Visszaping",
   '(Send a pingback to all URLs in this post)' => "(Visszapingelés küldése a beküldés összes URL-jének)",
   'Trackback URLs' => "Trackback URL-ek",
   '(Separate by space)' => "(Szóközzel elválasztva)",
   'Status' => "Állapot",
   'The post will be publicly published' => "A beküldés nyilvánosan hozzáférhető lesz",
   'Published (Public)' => "Megjelentetett (nyilvános)",
   'The post will be published but visible only by logged-in blog members' => "A beküldés megjelenítésre kerül, de csak a belépett blogtagok számára",
   'Protected (Members only)' => "Védett (csak tagoknak)",
   'The post will be published but visible only by yourself' => "Ez a beküldés megjelenítésre került, de csak Te láthatod",
   'Private (You only)' => "Privát (Csak te)",
   'The post will appear only in the backoffice' => "Ez a beküldés csak a Sóbányában látható",
   'Draft (Not published!)' => "Vázlat (nem publikált!)",
   'Deprecated (Not published!)' => "Elavult (nem publikált!)",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is enabled.' => "Megjegyzés: a blogok közti keresztbeküldés engedélyezett.",
   'Note: Cross posting among multiple blogs is currently disabled.' => "Megjegyzés: a blogok közti keresztbeküldés jelenleg nem engedélyezett.",
   'Note: Cross posting among multiple categories is currently disabled.' => "Megjegyzés: a kategóriák közti keresztbeküldés jelenleg nem engedélyezett.",
   'Comments' => "Megjegyzések",
   'Visitors can leave comments on this post.' => "Ehhez a beküldéshez a látogatók is tudnak megjegyzéseket fűzni.",
   'Open' => "Nyitott",
   'Visitors can NOT leave comments on this post.' => "Ehhez a beküldéshez a látogatók NEM írhatnak mejegyzéseket.",
   'Closed' => "Lezárt",
   'Visitors cannot see nor leave comments on this post.' => "Ennél a beküldésnél a látogatók se nem küldhetnek, se nem láthatják a megjegyzéseket.",
   'Disabled' => "Letiltva",
   'Renderers' => "Leképzők",
   'Comment info' => "Megjegyzés infó",
   'Author' => "Szerző",
   'IP address' => "IP cím",
   'Next %d days' => "Következő %d nap",
   'Previous %d' => "Előző %d",
   'Previous %d days' => "Előző %d nap",
   'Next %d' => "Következő %d",
   'from the end' => "a végéről",
   'from the start' => "az elejéről",
   'OK' => "OK",
   ' Date range: ' => " Intervallum: ",
   'level:' => "szint:",
   'Pages:' => "Oldalak:",
   '&nbsp; Edit &nbsp;' => "&nbsp; Szerkeszt &nbsp;",
   'Delete' => "Töröl",
   'Publish NOW!' => "Megjelentetés MOST!",
   'Publish now using current date and time.' => "Megjelenítve az aktuális dátummal és idővel.",
   'no comment' => "nincs megjegyzés",
   '1 comment' => "1 megjegyzés",
   '%d comments' => "%d megjegyzés",
   '1 Trackback' => "1 trackback",
   '%d Trackbacks' => "%d trackback",
   '1 Pingback' => "1 visszaping",
   '%d Pingbacks' => "%d visszaping",
   'Trackbacks' => "Trackbackek",
   'Pingbacks' => "Visszapingek",
   'No feedback for this post yet...' => "A beküldéshez még nem érkezett visszajelzés",
   'Comment from:' => "Megjegyzés innen:",
   'Trackback from:' => "Trackback innen:",
   'Pingback from:' => "Visszaping innen:",
   'Permanent link to this comment' => "Állandó link ehhez a megjegyzéshez",
   'Leave a comment' => "Szólj hozzá!",
   'User' => "Felhasználó",
   'Edit profile' => "Profil szerkesztése",
   'Comment text' => "Megjegyzés szövege",
   'Allowed XHTML tags' => "Engedélyezett XHTML tagok",
   'URLs, email, AIM and ICQs will be converted automatically.' => "URL-ek, email címek, AIM és ICQ azonosítók automatikusan átalakításra kerülnek.",
   'Options' => "Kapcsolók",
   '(Line breaks become &lt;br&gt;)' => "(A sortörések helyére &lt;br&gt; kerül)",
   'Send comment' => "Megjegyzés küldése",
   'Posts to show' => "Megjelenítendő beküldések",
   'Past' => "Múlt",
   'Future' => "Jövő",
   'Title / Text contains' => "Cím / Szöveg tartalmazza",
   'Words' => "Szó",
   'AND' => "ÉS",
   'OR' => "VAGY",
   'GPL License' => "GPL licensz",
   'visit b2evolution\'s website' => "látogass el a b2evolution weboldalára",
   'Logout' => "Kilépés",
   'Exit to blogs' => "Kilépés a blogokhoz",
   'Blog time:' => "A blog ideje:",
   'GMT:' => "GMT:",
   'Logged in as:' => "Belépve mint:",
   'New Post' => "Új beküldés",
   'Browse/Edit' => "Böngészés/Szerkesztés",
   'Stats' => "Statisztikák",
   'Templates' => "Sablonok",
   'Users' => "Felhasználók",
   'User Profile' => "Felhasználói profilok",
   'Default user rights' => "Alapértelmezett felhasználói jogosultságok",
   'New users can register' => "Új felhasználók regisztrálni tudnak",
   'Check to allow new users to register themselves.' => "Jelöld be hogy az új felhasználók regisztrálhassák saját magukat.",
   'Group for new users' => "Az új felhasználók csoportja",
   'Groups determine user roles and permissions.' => "A csoportok meghatározzák a felhasználók szerepeit és jogosultságait.",
   'Level for new users' => "Az új felhasználók szintje",
   'Levels determine hierarchy of users in blogs.' => "A szintek meghatározzák a felhasználók hierarchiáját a blogban.",
   'Display options' => "Kapcsolók megjelenítése",
   'Default blog to display' => "Alapértelmezettként megjelenített blog",
   'This blog will be displayed on index.php .' => "Ez a blog lesz megjelenítve az index.php meghívásakor",
   'days' => "napok",
   'posts' => "beküldések",
   'Display mode' => "Üzemmód megjelenítése",
   'Posts/Days per page' => "Az oldalankénti beküldések/napok száma",
   'monthly' => "havonta",
   'weekly' => "hetente",
   'daily' => "naponta",
   'post by post' => "beküldésenként",
   'Archive mode' => "Archiválás módja",
   'Link options' => "Link kapcsolók",
   'Use extra-path info' => "Extra útvonal-infó használata",
   'Permalink type' => "Permalink típusa",
   'Security options' => "Biztonsági kapcsolók",
   'Minimum password length' => "Minimális jelszóhossz",
   'for users.' => "felhasználók számára.",
   'Update' => "Frissít",
   'Rendering plug-ins' => "Megjelenítő plug-inek",
   'Plug-in' => "Plug-in",
   'Apply' => "Alkalmaz",
   'Toolbar plug-ins' => "Eszköztár plug-inek",
   'Create new locale' => "Új honosítás létrehozása",
   'Edit locale' => "Honosítás szerkesztése",
   'Enabled' => "Engedélyezve",
   'Should this locale be available to users?' => "Ez a honosítás elérhető legyen a felhasználók számára?",
   'name of the locale' => "honosítás neve",
   'Charset' => "Karakterkészlet",
   'Must match the lang file charset.' => "Egyeznie kell a honosítás karakterkészletével.",
   'Date format' => "Dátum formátuma",
   'See below.' => "Lásd lent.",
   'Time format' => "Idő formátuma",
   'Lang file' => "Nyelvi fájl",
   'Priority' => "Prioritás",
   'Create' => "Létrehoz",
   'Flags' => "Jelzők",
   'Date/Time Formats' => "Dátum/Idő formátum",
   'a - "am" or "pm"' => "a - \"am\" vagy \"pm\"",
   'A - "AM" or "PM"' => "A - \"AM\" vagy \"PM\"",
   'i - minutes; i.e. "00" to "59"' => "i - perc, \"00\" és \"59\" közti szám",
   'U - seconds since the epoch' => "U - a Unix Epoc-tól eltelt idő másodpercben",
   'w - day of the week, numeric, i.e. "0" (Sunday) to "6" (Saturday)' => "w - a hét napja, számértékkel, pl. \"0\"-tól (Vasárnap) \"6\"-ig (Szombat) terjedő intervallumban a hétfő az \"1\"",
   'Y - year, 4 digits; i.e. "1999"' => "Y - év, 4 számjeggyel; pl: \"1999\"",
   'y - year, 2 digits; i.e. "99"' => "y - év, 2 számjegy, pl: \"99\"",
   'z - day of the year; i.e. "0" to "365"' => "z - az év napja, \"0\" és \"365\" közötti szám",
   'Regional settings' => "Területi beállítások",
   'Time difference' => "Időeltolódás",
   'in hours' => "orákban",
   'Available locales' => "Elérhető honosítások",
   'Hide translation info' => "Fordítási infók elrejtése",
   'Show translation info' => "Fordítási infók megjelenítése",
   'Date fmt' => "Dátum form.",
   'Time fmt' => "Idő form.",
   'Edit' => "Szerkeszt",
   'Strings' => "Karakterláncok",
   'Translated' => "Lefordítva",
   'Extract' => "Kibont",
   'up' => "föl",
   'Move priority up' => "Egy prioritással fel",
   'down' => "le",
   'Move priority down' => "Egy prioritással le",
   'Copy locale' => "Honosítás másolása",
   'Reset custom settings' => "Egyéni beállítások visszaállítása",
   'No language file...' => "A nyelvi fájl nem lett megadva...",
   'Extract .po file into b2evo-format' => ".po fájl kicsomagolása b2evo formátumba",
   'Are you sure you want to reset?' => "Biztos, hogy vissza akarod állítani?",
   'Reset to defaults (delete database table)' => "Az alapértelmezett értékek visszaállítása (az adatbázistáblák törlésével)",
   'first user' => "legelső felhasználó",
   'previous user' => "előző felhasználó",
   'next user' => "következő felhasználó",
   'last user' => "utolsó felhasználó",
   'Close user profile' => "Felhasználói profil bezárása",
   'Create new user profile' => "Új felhasználói profil létrehozása",
   'Profile for:' => "Az ő profilja:",
   'Login' => "Belépés",
   'First name' => "Keresztnév",
   'Last name' => "Vezetéknév",
   'Nickname' => "Becenév",
   'Identity shown' => "Megjelenítéshez használt azonosító",
   'Preferred locale' => "Alapértelmezett honosítás",
   'Preferred locale for admin interface, notifications, etc.' => "Az adminisztrációs felület, megjegyzések stb. alapértelemzett honosítása.",
   'Send an email' => "Küldj emailt",
   'Visit the site' => "A site megtekintése",
   'Search on ICQ.com' => "Keresés az ICQ.com-on",
   'ICQ' => "ICQ",
   'Instant Message to user' => "Azonnali Üzenet küldése a felhasználónak",
   'AIM' => "AIM",
   'MSN IM' => "MSN IM",
   'YahooIM' => "YahooIM",
   'Notifications' => "Értesítések",
   'Check this to receive notification whenever one of your posts receives comments, trackbacks, etc.' => "Jelöld be, hogy értesítést kapj arról, ha a beküldésedhez megjegyzés, trackback, stb. került.",
   'New password' => "Új jelszó",
   'Leave empty if you don\'t want to change the password.' => "Hagyd üresen, ha nem akarod a jelszót megváltoztatni.",
   'Confirm new password' => "Új jelszó megerősítése",
   'yes' => "igen",
   'no' => "nem",
   'User rights' => "Felhasználói jogok",
   'User information' => "Felhasználói információk",
   'ID' => "ID",
   'Posts' => "Beküldések",
   'Created on' => "Létrehozva",
   'From IP' => "Erről az IP-ről",
   'From Domain' => "Ebből a tartományból",
   'With Browser' => "Ezzel a böngészővel",
   'first group' => "legelső csoport",
   'previous group' => "előző csoport",
   'next group' => "következő csoport",
   'last group' => "előző csoport",
   'Close group profile' => "Csoportprofil lezárása",
   'Creating new group' => "Új csoport létrehozása",
   'Editing group:' => "Csoport szerkesztése:",
   'Viewing group:' => "Csoport megtekintése:",
   'Permissons for members of this group' => "A csoport tagjainak engedélyei",
   'View all' => "Összes megtekintése",
   'Full Access' => "Teljes hozzáférés",
   'No Access' => "Nincs hozzáférés",
   'View only' => "Csak megtekintés",
   'Statistics' => "Statisztikák",
   'Global options' => "Általános beállítások",
   'Check to allow template editing.' => "Jelöld be a sablon szerkesztésének engedélyezéséhez",
   'User/Group Management' => "Felhasználó/Csoport menedzsment",
   'Groups &amp; Users' => "Csoportok és Felhasználók",
   'default group for new users' => "az új felhasználók alapértelmezett csoportja",
   'Copy group' => "Csoport másolása",
   'Delete group' => "Csoport törlése",
   'decrease user level' => "felhasználó szintjének csökkentése",
   'increase user level' => "felhasználó szintjének emelése",
   'Delete user' => "Felhasználó törlése",
   'Are you sure you want to delete this user?\\nWarning: all his posts will be deleted too!' => "Biztos, hogy törölni szeretnéd ezt a felhasználót?\\nFigyelem: az összes hozzászólása is törlődni fog!",
   'New user...' => "Új felhasználó...",
   'New group...' => "Új csoport...",
   'ERROR! Could not delete! You will have to delete the file [%s] by hand.' => "HIBA! A törlés sikertelen! A [%s] fájlt kézzel kell törölni.",
   '%d posts' => "%d beküldés",
   '1 post' => "1 beküldés",
   'previous month' => "előző hónap",
   'next month' => "következő hónap",
   'previous year' => "előző év",
   'next year' => "következő év",
   'go to month\'s archive' => "ugrás a hónap archívumába",
   'Member' => "Tag",
   'Visitor' => "Látogató",
   'No comment yet...' => "Még nincs megjegyzés",
   'Sorry, there is nothing to display...' => "Sajnos nincs mit megjelenítenem...",
   'Error selecting database [%s]!' => "Hiba a(z) [%s] adatbázis kiválasztásakor!",
   'MySQL error!' => "MySQL hiba!",
   'New group' => "Új csoport",
   'Parser error: ' => "Feldolgozási hiba: ",
   'Tag <code>body</code> can only be used once!' => "A <code>body</code> tag csak egyszer használható!",
   'Illegal tag' => "Érvénytelen tag",
   'Tag %s must occur inside another tag' => "A(z) %s tag csak egy másik tagban fordulhat elő",
   'Tag %s is not allowed within tag %s' => "A %s tag nem engedélyezett a %s tagban",
   'Tag %s may not have attribute %s' => "A %s tagnak nincs %s attributuma",
   'Found invalid URL: ' => "Érvénytelen URL-t találtam:",
   'Tag %s may not contain raw character data' => "A %s tag nem tartalmazhat nyers adatot",
   'Browse category' => "Böngészés a kategóriában",
   'This post is not published. You cannot leave comments.' => "Ez a beküldés nincs megjelentetve. Nem fűzhető hozzá megjegyzés.",
   'Comments are closed for this post.' => "A beküldés megjegyzései zárolva vannak.",
   'Read more!' => "Bővebben!",
   'More:' => "Bővebben:",
   'Display feedback / Leave a comment' => "Visszajelzés / Szólj hozzá",
   'Send feedback' => "Visszajelzés küldése",
   '1 feedback' => "1 visszajelzés",
   '%d feedbacks' => "%d visszajelzés",
   'Display comments / Leave a comment' => "Megjegyzések megjelenítése / Megjegyzés írása",
   'Display trackbacks / Get trackback address for this post' => "Trackbackek megjelenítése / trackback cím lekérése a beküldéshez",
   'Trackback (0)' => "Trackback (0)",
   'Trackback (1)' => "Trackback (1)",
   'Trackbacks (%d)' => "Trackback (%d)",
   'Display pingbacks' => "Visszapingek megjelenítése",
   'Pingback (0)' => "Visszaping (0)",
   'Pingback (1)' => "Visszaping (1)",
   'Pingbacks (%d)' => "Visszaping (%d)",
   'Invalid post, please correct these errors:' => "Érvénytelen beküldés, kérlek javítsd ezeket a hibákat:",
   'Sorry, there is no post to display...' => "Sajnos nincs megjeleníthető beküldés...",
   'POP3 connect:' => "POP3 kapcsolódás:",
   'No server specified' => "Nem lett kiszolgáló megadva",
   'No connection to server' => "Nincs kapcsolat a kiszolgálóval",
   'POP3 user:' => "POP3 felhasználó:",
   'No login ID submitted' => "Nem lett felhasználói ID megadva",
   'connection not established' => "a kapcsolat létrehozása sikertelen",
   'POP3 pass:' => "POP3 jelszó",
   'No password submitted' => "Nem lett jelszó megadva",
   'authentication failed ' => "az azonosítás nem sikerült",
   'abort' => "megszakít",
   'Empty command string' => "Üres parancs",
   'connection does not exist' => "a kapcsolat nem létezik",
   'POP3 delete:' => "POP3 törlés:",
   'Command failed' => "Sikertelen parancs",
   'New user' => "Új felhasználó",
   'Permission denied!' => "Hozzáférés megtagadva",
   'Oops, MySQL error!' => "Hopsz, MySQL hiba!",
   'go back' => "vissza",
   'Redirecting you to:' => "Átirányítás ide:",
   'If nothing happens, click <a %s>here</a>.' => "Ha semmi sem történik, kattints <a %s>ide</a>.",
   'No response!' => "Nincs válasz!",
   'Remote error' => "Távoli hiba",
   'Response' => "Válasz",
   'Parameter %s is required!' => "A(z) %s paraméter szükséges!",
   'Invalid URL' => "Hibás URL",
   'URI scheme not allowed' => "Az URI séma nem engedélyezett",
   'URL not allowed' => "URL nem engedélyezett",
   'Reporting abuse to b2evolution.net...' => "Garázdaság jelentése a b2evolution.net-nek...",
   'Aborted (Running on localhost).' => "Megszakítva (localhost-on futtatás).",
   'Requesting abuse list from b2evolution.net...' => "Garázdasági lista frissítése a b2evolution.net-ről...",
   'Incomplete reponse.' => "Befejezetlen válasz.",
   'No new blacklisted strings are available.' => "Nincs új feketelistás karakterlánc.",
   'Adding strings to local blacklist' => "Karakterlánc hozzáadása a helyi feketelistához",
   'Adding:' => "Hozzáadás:",
   'OK.' => "OK.",
   'Not necessary! (Already handled)' => "Nem szükséges! (Már lekezelt)",
   'Invalid reponse.' => "Érvénytelen válasz.",
   'Requested blog does not exist!' => "A kért blog nem létezik!",
   'Post details' => "Beküldés tulajdonságai",
   'PREVIEW' => "ELŐNÉZET",
   'Next page' => "Következő oldal",
   'Previous page' => "Előző oldal",
   'Previous post' => "Előző beküldés",
   'Next post' => "Következő beküldés",
   'Next Page' => "Következő oldal",
   'Previous Page' => "Előző oldal",
   'Cannot delete if there are sub-categories!' => "Nem törölhető, ha vannak még alkategóriái!",
   'Cannot delete last category if there are posts inside!' => "Nem törölhető az utolsó kategória, ha vannak még benne beküldések!",
   'Category' => "Kategória",
   'bad char in User Agent' => "hibás karakter a User Agent-ben",
   'BlackList' => "Fekete Lista",
   'robot' => "robot",
   'invalid' => "érvénytelen",
   'search engine' => "keresőmotor",
   'loading referering page' => "hivatkozó oldal betöltése",
   'not a query - no params!' => "nem lekérés - nincsenek paraméterek!",
   'name' => "név",
   'Sending pingbacks...' => "Visszapingek küldése...",
   'No pingback to be done.' => "Nem történt visszapingelés.",
   'BEGIN' => "KEZDÉS",
   'Post contents' => "Megjegyzések beküldése",
   'Processing:' => "Feldolgozás:",
   'Couldn\'t find a hostname for:' => "Nem találtam meg ennek a hosztnevét:",
   'Connect to server at:' => "Kapcsolódás a kiszolgálóra:",
   'Couldn\'t open a connection to:' => "Nem sikerült kapcsolatot létesíteni ezzel a kiszolgálóval: ",
   'Pinging %s...' => "%s pingelése...",
   'END' => "VÉGE",
   'Pingbacks done.' => "Visszapingek befejezve.",
   'Pinging b2evolution.net...' => "b2evolution.net pingelése...",
   'Pinging Weblogs.com...' => "Weblogs.com pingelése...",
   'Pinging Blo.gs...' => "Blo.gs pingelése...",
   'Pinging technorati.com...' => "technorati.com pingelése...",
   'Archives for' => "Archívja",
   'Archive Directory' => "Archív könyvtár",
   'Sending trackbacks...' => "Trackbackek küldése...",
   'No trackback to be sent.' => "Nem lett küldve trackback.",
   'Trackbacks done.' => "Trackbackek elküldve.",
   'Sending trackback to:' => "Trackback küldése ennek:",
   'Response:' => "Válasz:",
   'wrong login/password.' => "rossz felhasználónév/jelszó",
   'setcookie %s failed!' => "setcookie %s sikertelen!",
   'login/password no longer valid.' => "a felhasználónév/jelszó többé nem érvényes.",
   'You must log in!' => "Be kell jelentkezned!",
   'Login if you have an account...' => "Ha rendelkezel azonosítóval, lépj be...",
   'Register...' => "Regisztráció...",
   'Register to open an account...' => "Azonosító létrehozásához regisztrálj...",
   'Logout (%s)' => "Kilépés (%s)",
   'Logout from your account' => "Kilépés az azonosítóból",
   'Admin' => "Admin",
   'Go to the back-office' => "Vissza a Sóbányába",
   'Profile (%s)' => "Profil (%s)",
   'Edit your profile' => "Profilod szerkesztése",
   'User profile' => "Felhasználói profil",
   'Sunday' => "Vasárnap",
   'Monday' => "Hétfő",
   'Tuesday' => "Kedd",
   'Wednesday' => "Szerda",
   'Thursday' => "Csütörtök",
   'Friday' => "Péntek",
   'Saturday' => "Szombat",
   'Sun' => "Vas",
   'Mon' => "Hét",
   'Tue' => "Ked",
   'Wed' => "Sze",
   'Thu' => "Csü",
   'Fri' => "Pén",
   'Sat' => "Szo",
   ' S ' => "V",
   ' M ' => "H",
   ' T ' => "K",
   ' W ' => "S",
   ' T ' => "C",
   ' F ' => "P",
   ' S ' => "S",
   'January' => "Január",
   'February' => "Február",
   'March' => "Március",
   'April' => "Április",
   'May ' => "Május",
   'June' => "Június",
   'July' => "Július",
   'August' => "Augusztus",
   'September' => "Szeptember",
   'October' => "Október",
   'November' => "November",
   'December' => "December",
   'Jan' => "Jan",
   'Feb' => "Feb",
   'Mar' => "Már",
   'Apr' => "Ápr",
   'May' => "Máj",
   'Jun' => "Jún",
   'Jul' => "Júl",
   'Aug' => "Aug",
   'Sep' => "Sze",
   'Oct' => "Okt",
   'Nov' => "Nov",
   'Dec' => "Dec",
   'Local' => "Helyi",
   'Reported' => "Jelentve",
   'Central' => "Központi",
   'Czech (CZ)' => "Cseh (CZ)",
   'German (DE)' => "Német (DE)",
   'English (EU)' => "Angol (EU)",
   'English (UK)' => "Angol (UK)",
   'English (US)' => "Angol (US)",
   'English (CA)' => "Angol (CA)",
   'English (AU)' => "Angol (AU)",
   'Spanish (ES)' => "Spanyol (ES)",
   'French (FR)' => "Francia (FR)",
   'French (CA)' => "Francia (CA)",
   'French (BE)' => "Francia (BE)",
   'Italian (IT)' => "Olasz (IT)",
   'Japanese (JP)' => "Japán (JP)",
   'Lithuanian (LT)' => "Litván (LT)",
   'Bokm&aring;l (NO)' => "Norvég (NO)",
   'Dutch (NL)' => "Holland (NL)",
   'Dutch (BE)' => "Belga (BE)",
   'Portuguese (BR)' => "Portugál (BR)",
   'Swedish (SE)' => "Svéd (SE)",
   'Simpl. Chinese (CN)' => "Egysz. kínai (CN)",
   'Trad. Chinese (TW)' => "Trad. kínai (TW)",
   'You cannot leave comments on this post!' => "Ehhez a beküldéshez nem fűzhető megjegyzés!",
   'Please fill in the name field' => "Kérlek töltsd ki a név mezőt",
   'Please fill in the email field' => "Kérlek töltsd ki az email mezőt",
   'Supplied email address is invalid' => "A megadott email érvénytelen",
   'Please do not send empty comment' => "Kérlek ne küldj üres megjegyzést",
   'You can only post a new comment every 30 seconds.' => "Új megjegyzést csak 30 másodpercenként küldhetsz.",
   'Cannot post comment, please correct these errors:' => "Nem küldhető megjegyzés, kérlek javítsd ki az alábbi hibákat:",
   'Back to comment editing' => "Vissza a megjegyzés szerkesztéséhez",
   'New comment on your post #%d "%s"' => "Új megjegyzés érkezett a #%d \"%s\" című beküldésedhez",
   'Url' => "URL",
   'Comment' => "Megjegyzés",
   'Edit/Delete' => "Szerkeszt/Töröl",
   'Connecting to pop server...' => "Kapcsolódás a POP kiszolgálóhoz...",
   'Connection failed: ' => "Sikertelen kapcsolatfelvétel:",
   'Logging into pop server...' => "Belépés a POP kiszolgálóra...",
   'No mail or Login Failed:' => "Nem érkezett levél vagy a belépés sikertelen:",
   'Getting message #%d...' => "#%d üzenet letöltése...",
   'Processing...' => "Feldolgozás...",
   'Too old' => "Túl régi",
   'Subject prefix does not match' => "A téma előtagja nem egyezik",
   'Raw content:' => "Nyers tartalom:",
   'Login:' => "Felhasználónév:",
   'Pass:' => "Jelszó:",
   'Wrong login or password.' => "Hibás felhasználónév vagy jelszó.",
   'Category ID' => "Kategória ID",
   'Blog ID' => "Blog ID",
   'Permission denied.' => "Hozzáférés megtagadva.",
   'Posted title' => "Beküldött cím",
   'Posted content' => "Beküldött tartalom",
   'Mission complete, message deleted.' => "Akció végrehajtva, üzenet törölve.",
   'An email with the new password was sent successfully to your email address.' => "A címedre kiküldésre került egy email, amely tartalmazza az új jelszavad.",
   'New Password:' => "Új jelszó:",
   'You can login here:' => "Itt léphetsz be:",
   'your weblog\'s login/password' => "a weblogod felhasználóneve/jelszava",
   'The email could not be sent.' => "Az emailt nem sikerült elküldeni.",
   'Possible reason: your host may have disabled the mail() function...' => "Lehetséges ok: a blogot futtató kiszolgálón le van tiltva a mail() függvény...",
   'Note: You are already logged in!' => "Megjegyzés: már be vagy jelentkezve!",
   'Continue...' => "Folytatás...",
   'You are not logged in.' => "Nem vagy bejelentkezve.",
   'You are not logged in under the same account you are trying to modify.' => "Nem vagy bejelentkezve azon az azonosítón is, amelyet módosítani próbáltál.",
   'Back to profile' => "Vissza a profilhoz",
   'please enter your nickname (can be the same as your login)' => "kérlek add meg a beceneved (ugyanaz lehet, mint a felhasználóneved)",
   'your ICQ UIN can only be a number, no letters allowed' => "az ICQ UIN-ed csak szám lehet, a betűk nincsenek engedélyezve",
   'please type your e-mail address' => "kérlek add meg az email címed",
   'the email address is invalid' => "az email cím érvénytelen",
   'you typed your new password only once. Go back to type it twice.' => "csak egyszer adtad meg a jelszavad. Menj vissza és gépeld be kétszer.",
   'you typed two different passwords. Go back to correct that.' => "eltérő jelszavakat adtál meg. Menj vissza és javítsd ki.",
   'please enter a Login' => "kérlek adj meg egy Felhasználónevet",
   'please enter your password twice' => "kérlek add meg a jelszavad kétszer",
   'please type the same password in the two password fields' => "kérlek mindkét jelszó mezőbe ugyanazt a jelszót add meg",
   'this login is already registered, please choose another one' => "ez a felhasználónév már be van regisztrálva, kérlek válassz másikat",
   'new user registration on your blog' => "új felhasználó regisztrálta magát a blogodba",
   'Manage users' => "Felhasználók menedzselése",
   'New trackback on your post #%d "%s"' => "Új trackback érkezett a #%d, ,,%s'' beküldésedhez",
   'Website' => "Webhely",
   'Excerpt' => "Kivonat",
   'Login form' => "Beléptető űrlap",
   'You will have to accept cookies in order to log in.' => "El kell fogadnod a sütiket (cookie), hogy be tudj lépni.",
   'Password:' => "Jelszó:",
   'Log in!' => "Lépj be!",
   'Go to Blogs' => "Ugrás a blogokhoz",
   'Lost your password ?' => "Elvesztetted a jelszavad?",
   'Lost password ?' => "Elveszett a jelszó?",
   'A new password will be generated and sent to you by email.' => "Az új jelszó elküldésre került emailben.",
   'Generate new password!' => "Készíts új jelszót!",
   'Registration complete' => "Kész a regisztráció",
   'Registration Currently Disabled' => "Jelenleg a regisztráció tiltva van",
   'User registration is currently not allowed.' => "A felhasználók regisztrációja jelenleg nem engedélyezett.",
   'Home' => "Haza",
   'Register form' => "Regisztrációs űrlap",
   '(twice)' => "(kétszer)",
   'Minimum %d characters, please.' => "Legalább %d karaktert, légszives.",
   'Preferred language' => "Alapértelmezett nyelv",
   'Register!' => "Regisztrálj!",
   'Log into existing account...' => "Belépés egy már létező azonosítóval...",
   'b2evo installer' => "b2evo telepítő",
   'Installer for version ' => "Telepített verzió",
   'Current installation' => "Jelenlegi telepítés",
   'Install menu' => "Telepítő menü",
   'PHP info' => "PHP infó",
   'Go to Admin' => "Ugrás az Admin oldalakra",
   'Online' => "Online",
   'Manual' => "Kézikönyv",
   'Support' => "Támogatás",
   'Language/Locale' => "Nyelv/Honosítás",
   'Choose a default language/locale for your b2evo installation.' => "A b2evo telepítésedhez válaszd ki az alapértelmezett nyelvet/honosítást.",
   'Check your database config settings below and update them if necessary...' => "Ellenőrizd az adatbázisod alábbi beállításait és frissítsd őket, ha szükséges...",
   'The minimum requirement for this version of b2evolution is %s version %s but you are trying to use version %s!' => "Ennek a b2evolution változatnak minimális szükséglete a %s verzió %s, de Te a %s verzióval próbálod használni!",
   'Config file update' => "Beállítási fájl frissítés",
   'We cannot automatically update your config file [%s]!' => "A [%s] beállítási fájl automatikus frissítése sikertelen!",
   'There are two ways to deal with this:' => "Két választásod van:",
   'Come back to this page and refresh/reload.' => "Gyere vissza az oldalra és a böngészőben nyomj egy frissítést/újratöltést.",
   'Open the _config.php file locally with a text editor.' => "Nyisd meg a _config.php fájlt egy helyi szövegszerkesztővel.",
   'Delete all contents!' => "A teljes tartalom törlése!",
   'Save the new _config.php file locally.' => "Mentsd el az új _config.php fájlt.",
   'Upload the file to your server, into the /_conf folder.' => "Töltsd fel a fájlt a kiszolgálóra, a /_conf mappába.",
   'This is how your _config.php should look like:' => "Így kellene kinéznie a _config.php-dnek:",
   'Your configuration file [%s] has been successfully updated.' => "A [%s] beállítási fájl sikeresen frissítve.",
   'Base configuration' => "Alapvető beállítások",
   'Database you want to install into' => "Az adatbázis, amelybe telepíteni szeretnéd",
   'mySQL Username' => "mySQL felhasználónév",
   'Your username to access the database' => "A felhasználó, amelyik hozzáfér az adatbázishoz",
   'mySQL Password' => "mySQL jelszó",
   'Your password to access the database' => "A jelszó az adatbázis eléréséhez",
   'mySQL Database' => "mySQL adatbázis",
   'Name of the database you want to use' => "Az adatbázis neve, amelyet használni kívánsz",
   'mySQL Host' => "mySQL kiszolgáló",
   'You probably won\'t have to change this' => "Valószínűleg nem kell ezen változtatnod",
   'Additional settings' => "További beállítások",
   'Base URL' => "Címlap URL-je",
   'Your email' => "Email címed",
   'Update config file' => "Konfigurációs fájl frissítése",
   'How do you want to install b2evolution?' => "Hogyan szeretnéd telepíteni a b2evolution-t?",
   'The installation can be done in different ways. Choose one:' => "A telepítés többféle módon történhet. Válassz egyet:",
   '<strong>New Install</strong>: Install b2evolution database tables with sample data.' => "<strong>Új telepítés</strong>: mintaadatokkal együtt telepíti a b2evolution adatbázistábláit.",
   '<strong>Upgrade from a previous version of b2evolution</strong>: Upgrade your b2evolution database tables in order to make them compatible with the current version!' => "<strong>A b2evolution egy korábbi változatának frissítése</strong>: frissíti a már meglévő b2evolution adatbázistáblákat, hogy képes legyen működni a jelenlegi verzióval.",
   '<strong>Upgrade from Cafelog/b2 v 0.6.x</strong>: Install b2evolution database tables and copy your existing Cafelog/b2 data into them.' => "<strong>Frissítés a Cafelog/b2 v 0.6.x változatáról</strong>: telepíti a b2evolution adatbázistábláit és átmásolja bele a meglévő Cafelog/b2 adatait.",
   'Delete b2evolution tables' => "B2evolution tábláinak törlése",
   'GO!' => "RAJTA!",
   'Need to start anew?' => "Szükség van egy új indítására?",
   '(Set, but not shown for security reasons)' => "(Beállítva, de nem kerül megjelenítésre különböző biztonsági megfontolásokból)",
   'Admin email' => "Admin email",
   'Installing b2evolution tables with sample data' => "B2evolution telepítése minta adatokkal",
   'Installation successful!' => "Sikeres telepítés!",
   'Upgrading data in existing b2evolution database' => "A meglévő b2evolution adatbázisának frissítése",
   'Upgrade completed successfully!' => "Sikeres frissítés",
   'Deleting b2evolution tables from the datatase' => "A b2evolution táblák törlése az adatbázisból",
   'For security reasons, the reset feature is disabled by default.' => "Biztonsági megfontolásokból, a visszaállít lehetőség alapértelmezésben nem használható.",
   'Reset done!' => "Visszaállítva!",
   'Back to menu' => "Vissza a menübe",
   'official website' => "hivatalos weboldal",
   'contact' => "kapcsolat",
   'This is a sample linkblog entry' => "Ez egy minta linkblog bejegyzés",
   '%s Title' => "%s cím",
   'Short description for %s' => "A %s rövid leírása",
   'Notes for %s' => "Megjegyzések %s íráshoz",
   'Keywords for %s' => "Kurcsszavak a %s íráshoz",
   'Apache optimization...' => "Apache tuningolás...",
   'About evoSkins...' => "Az evoBőrökről...",
   'Skins, Stubs and Templates...' => "Bőrök, Csonkok és Sablonok...",
   'Extended post' => "Kiterjesztett beküldések",
   'Important information' => "Fontos információk",
   'First Post' => "Első beküldés",
   '<p>This is the first post.</p>\n\n<p>It appears on both blog A and blog B.</p>' => "<p>Ez az első beküldés.</p>\n\n<p>Megjelenik mind A blogban, mind B blogban.</p>",
   'Second post' => "Második beküldés",
   'Third post' => "Harmadik beküldés",
   'Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in, and view the posts\' comments, there you will have the option to edit or delete them.' => "Szia!<br />Ez egy megjegyzés. A megjegyzés törléséhez lépj be és nézd meg a beküldés megjegyzéseit, ahol már látni fogod a szerkesztési és törlési lehetőségeket.",
   'The database schema is already up to date. There is nothing to do.' => "Az adatbázisséma már naprakész volt. Semmit sem kellett tenni.",
   'I can\'t upgrade until you make them unique. DB field: [%s]' => "Nem tudom frissíteni, amíg nem lesznek egyediek ezek az adatbázismezők: [%s]",
   'Checking DB schema version...' => "DB séma verziójának ellenőrzése...",
   'NOT FOUND! This is not a b2evolution database.' => "NEM TALÁLHATÓ! Ez nem egy b2evolution-adatbázis.",
   'This version is too old!' => "Ez a változat túlságosan régi!",
   'This version is too recent! We cannot downgrade to it!' => "Ez a változat túlságosan új! Nem tudom visszabutítani!",
   'No desc available' => "Nem érhető el leírás",
   'No description available' => "Leírás nem elérhető",
   'Make URLs clickable' => "URL-ek kattinthatóvá alakítása",
   'Automatic &lt;P&gt; and &lt;BR&gt; tags' => "Automata &lt;P&gt; és &lt;BR&gt; tagok",
   'BB formatting e-g [b]bold[/b]' => "BB formázás pl. [b]félkövér[/b]",
   'GreyMatter style formatting' => "GreyMatter stílusú formázás",
   'Convert text smilies to icons' => "Szöveges mosolyok átalakítása ikonokká",
   'Easy HTML tags inserting' => "Könnyű HTML tag beszúrás",
   'IMaGe [Alt-G]' => "IMaGe (kép) [Alt-G]",
   'A href [Alt-A]' => "A href (link) [Alt-A]",
   'More [Alt-M]' => "Bövebb [Alt-M]",
   'next page [Alt-Q]' => "következő oldal [Alt-Q]",
   'Close all tags' => "Összes tag bezárása",
   'Trackback address for this post:' => "A beküldés trackback címe",
   'Your email address will <strong>not</strong> be displayed on this site.' => "Az email címek <strong>nem</strong> jelennek meg az oldalon.",
   'Site/Url' => "Webhely/URL",
   'Your URL will be displayed.' => "Az URL-ed meg fog jelenni.",
   'Line breaks become &lt;br /&gt;' => "A sortörések &lt;br /&gt;-re lesznek cserélve",
   'Emlékezz rám!' => "Emlékezz rám!",
   'In response to:' => "Válasz erre:",
   'more' => "bővebben",
   'AOL I.M.' => "AOL I.M.",
   'MSN I.M.' => "MSN I.M.",
   'Yahoo I.M.' => "Yahoo I.M.",
   'Top refering engines' => "Legtöbbször hivatkozó motorok",
   'blogs' => "blogok",
   'skin the site' => "bőrözd az oldalt",
   'archívok' => "archívok",
   'Select blog:' => "Válassz blogot:",
   'Select skin:' => "Válassz bőrt:",
   'words' => "szó",
   'Choose a skin' => "Válassz bőrt",
   'Choose skin' => "Bőr kiválasztása",
   'What is RSS?' => "Mi az az RSS?",
   'Browse all posts by this author' => "Böngészés a szerző összes beküldése között",
   'E-mail' => "E-mail",
   'Your Comment' => "Megjegyzésed",
   'Say It!' => "Mondd el!",
   'Other' => "Egyéb",
   'Meta' => "Meta",
   'Syndicate this site using RSS' => "Szindikáld ezt a helyet RSS-el",
   '<abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> 2.0' => "<abbr title=\"Really Simple Syndication - Valóban Egyszerű Szindikáció\">RSS</abbr> 2.0",
   'The latest comments to all posts in RSS' => "Az összes beküldés legfrissebb megjegyzései RSS-ben",
   'Comments <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> 2.0' => "Megjegyzések <abbr title=\"Really Simple Syndication - Igazán Egyszerű Szindikáció\">RSS</abbr> 2.0-ban",
   'This page validates as XHTML 1.0 Transitional' => "Ez az oldal érvényes XHTML 1.0 Transitional formában van",
   'Valid <abbr title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</abbr>' => "Érvényes <abbr title=\"eXtensible HyperText Markup Language - Kiterjeszthető Hipertext Jelölőnyelv\">XHTML</abbr>",
   'Powered by b2evolution; multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Támogatja a b2evolution, a többnyelvű, többfelhasználós, többblogos motor.",
   'Original design credits for this skin:' => "A bőr eredeti szerzői:",
   '[...] Read more!' => "[...] Bővebben!",
   'New pingback on your post #%d "%s"' => "Új visszapingelés érkezett a #%d ,,%s'' beküldésedre",
);
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index