Logo Search packages:      
Sourcecode: b2evolution version File versions  Download package

_global.php

<?php
/*
 * Global lang file
 * This file was generated automatically from messages.po
 */

$trans['da_DK'] = array(
   '' => "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nPOT-Creation-Date: 2004-05-18 03:09+0200\nPO-Revision-Date: 2004-10-09 12:45+0100\nLast-Translator: \nLanguage-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\n",
   'Selected' => "Valgte",
   'Categories' => "Kategorier",
   'Permanent link to full entry' => "Permanent link til fuldt indlæg",
   'Permalink' => "Permanent link",
   'Recently' => "Seneste",
   '(cached)' => "(cached)",
   '(no cache)' => "(ikke cache)",
   'Last comments' => "Sidste kommentarer",
   'Some viewing statistics' => "Nogle visningsstatistikker",
   'Search' => "Søg",
   'All Words' => "Alle ord",
   'Some Word' => "Nogle ord",
   'Entire phrase' => "Hele sætningen",
   'Reset form' => "Nulstil",
   'Get selection' => "Hent valgte",
   'Archives' => "Arkiv",
   'more...' => "mere...",
   'Recent Referers' => "Seneste henvisere",
   'Top Referers' => "Top henvisere",
   'Misc' => "Div",
   'Syndicate this blog' => "Syndiker denne blog",
   'Default page for b2evolution' => "Standard side for b2evolution",
   'Multilingual multiuser multi-blog engine.' => "Multisprog multibruger multiblog maskine",
   'Welcome to b2evolution' => "Velkommen til b2evolution",
   'This is the default homepage for b2evolution. It will be displayed as long as you don\'t select a default blog in the general settings.' => "Dette er standard hjemmesiden for b2evolution. Den vil blive vist så længe du ikke vælger en standard blog i de generelle indstillinger.",
   'Individual blogs on this system' => "Individuelle blogs på dette system",
   'Blog #%d' => "Blog #%d",
   'Blog #1' => "Blog #1",
   'This is a special blog that aggregates all messages from all other blogs!' => "Dette er en speciel blog der samler alle meddelelser fra alle de andre blogs!",
   'Please note: the above list (as well as the menu) is automatically generated and includes only the blogs that have a &quot;stub url name&quot;. You can set this in the blog configuration in the back-office.' => "Bemærk: den ovenstående liste (og menuen) er automatisk genereret og inkluderer kun de blogs der har et &quot;stub url navn&quot;. Du kan sætte dette i blog konfigurationen i administrationsdelen.",
   'More demos' => "Flere demoer",
   'Custom template' => "Valgfri skabelon",
   'Multiple blogs displayed on the same page' => "Flere blogs vises på den samme side",
   'Summary of last posts in all blogs' => "Resume af de sidste indlæg i alle blogs",
   'The page you\'re looking at' => "Den side du kigger på",
   'Please note: those demos do not make use of evoSkins, even if you enabled them during install. The only way to change their look and feel is to edit their PHP template. But once, again, rememner these are just demos destined to inspire you for your own templates ;)' => "Bemærk: disse demoer bruger ikke evoSkins, selv hvis du slår dem til under installation. Den eneste måde at ændre deres udseende på er ved at redigere deres PHP skabelon. Men, igen, husk at disse kun er demoer til inspiration for dine egne skabeloner ;)",
   'Administration' => "Administration",
   'Go to backoffice!' => "Gå til administrationsdelen",
   'Official website' => "Officiel hjemmeside",
   'GNU GPL license' => "GNU GPL licens",
   'Multiblog demo' => "Multiblog demo",
   'This demo template displays 3 blogs at once (1 on the left, 2 on the right)' => "Denne demoskabelon viser 3 blogs på en gang (1 til venstre, 2 til højre)",
   'Summary demo' => "Resume demo",
   'This demo template displays a summary of last posts in all blogs' => "Denne demoskabelon viser et resume af de sidste indlæg i alle blogs",
   'More posts...' => "Flere poster...",
   'Antispam' => "Antispam",
   'The keyword [%s] is too short, it has to be a minimum of 5 characters!' => "Nøgleordet [%s] er for kort, det skal være minimum 5 karakterer!",
   'Deleting log-hits matching [%s]...' => "Sletter log-hits [%s]...",
   'Deleting comments matching [%s]...' => "Sletter kommentarer [%s]...",
   'Blacklisting the keyword [%s]...' => "Sortlister kodeordet [%s]...",
   'Confirm ban &amp; delete' => "Bekræft forbud &amp; sletning",
   'No log-hits match the keyword [%s].' => "Ingen log-hits passer på nøgleordet [%s].",
   'Delete the following %d referer hits:' => "Slet følgende %d henviseres hits:",
   'No comments match the keyword [%s].' => "Ingen kommentarer passer på nøgleordet [%s].",
   'Delete the following %d comments:' => "Sletter følgende %d kommentarer:",
   'The keyword [%s] is already handled by the blacklist.' => "Nøgleordet [%s] er allerede håndteret på sortlisten.",
   'Blacklist the keyword [%s] locally.' => "Sortlist nøgleordet [%s] lokalt.",
   'Report the keyword [%s] as abuse to b2evolution.net.' => "Rapporter nøgleordet [%s] som misbrug til b2evolution.net.",
   'Terms of service' => "Vilkår",
   'Perform selected operations' => "Udfør valgte operationer",
   'Removing entry #%d from the ban list...' => "Fjerner posten #%d fra forbudslisten...",
   'Add a banned keyword' => "Tilføj et forbudt nøgleord",
   'Check &amp; ban...' => "Check &amp; forbud.",
   'Banned domains blacklist' => "Forbudte domæners sortliste",
   'Any URL containing one of the following keywords will be banned from posts, comments and logs.' => "Enhver URL der indeholder et af følgende nøgleord vil blive forbudt fra indlæg, kommentarer og logs.",
   'If a keyword restricts legitimate domains, click on the green tick to stop banning with this keyword.' => "Hvis et nøgleord begrænser legitime domæner, klik på det grønne flueben for at stoppe forbuddet af dette nøgleord.",
   'Request abuse update from centralized blacklist!' => "Hent misbrugsupdate fra centraliseret sortliste!",
   'Allow keyword back (Remove it from the blacklist)' => "Tillad nøgleord (Fjern det fra sortlisten!)",
   'Allow Back' => "Tillad igen",
   'Report abuse to centralized ban blacklist!' => "Rapporter misbrug til centraliseret sortliste!",
   'Report' => "Rapporter",
   'Check hit-logs and comments for this keyword!' => "Tjek hits-logs og kommenter for dette nøgleord!",
   'Re-check' => "Tjek igen",
   'Blogs' => "Blogs",
   'New' => "Ny",
   'Creating blog...' => "Laver blog...",
   'You must provide an URL blog name / Stub name!' => "Du må give et URL blog navn / Stub navn!",
   'This URL blog name / Stub name is already in use by another blog. Choose another name.' => "Dette URL navn /Stub navn er allerede i brug af en anden blog. Vælg venligst et andet navn.",
   'Cannot create, please correct these errors:' => "Kan ikke udføre, korriger venligst disse fejl:",
   'You should <a %s>create categories</a> for this blog now!' => "Du skal <a %s>lave kategorier</a> for denne blog nu!",
   'New weblog' => "Ny weblog",
   'New blog' => "Ny blog",
   'General' => "Generelt",
   'Permissions' => "Tilladelser",
   'Advanced' => "Avanceret",
   'Updating Blog [%s]...' => "Opdaterer blog [%s]...",
   'Cannot update, please correct these errors:' => "Kan ikke opdatere, ret venligst disse fejl:",
   'Delete blog [%s]?' => "Slet blog [%s]?",
   'Deleting this blog will also delete all its categories, posts and comments!' => "Sletning af denne blog vil også slette alle kategorier, indlæg og kommentarer!",
   'THIS CANNOT BE UNDONE!' => "DETTE KAN IKKE GØRES OM!",
   'Also try to delete stub file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "Prøv også at slette stub filen [<strong><a %s>%s</a></strong>]",
   'Also try to delete static file [<strong><a %s>%s</a></strong>]' => "Prøv også at slette den statiske fil [<strong><a %s>%s</a></strong>]",
   'I am sure!' => "Jeg er sikker!",
   'CANCEL' => "FORTRYD",
   'Generating static page for blog [%s]' => "Genererer statisk side for blog [%s]",
   'You haven\'t set a static filename for this blog!' => "Du har ikke angivet et statisk filnavn for denne blog!",
   'File cannot be written!' => "Der kan ikke skrives til filen",
   'You should check the file permissions for [%s]. See <a %s>online manual on file permissions</a>.' => "Du skal tjekke tilladelserne for [%s]. Se <a %s>online manualen om filtilladelser</a>.",
   'Writing to file [%s]...' => "Skriver til fil [%s]...",
   'Done.' => "Færdig.",
   'Browse blog:' => "Gennemse blog:",
   'Since you\'re a newcomer, you\'ll have to wait for an admin to authorize you to post. You can also <a %s>e-mail the admin</a> to ask for a promotion. When you\'re promoted, just reload this page and you\'ll be able to blog. :)' => "Siden du er nylig tilkommet må du vente for at en admin autoriserer dig til at skrive indlæg. Du kan også <a %s>emaile admin</a> og spørge om forfremmelse. Når du er forfremmet, så opdater denne side og du er nu i stand til at blogge. :)",
   'Categories for blog:' => "Kategorier for blog:",
   'New sub-category in category: %s' => "Ny underkategori i kategorien: %s",
   'New category in blog: %s' => "Ny kategori i blog: %s",
   'New category name' => "Nyt kategorinavn",
   'Create category' => "Lav ny kategori",
   'Deleting category #%d : %s ...' => "Sletter kategori #%d : %s ...",
   'ERROR' => "FEJL",
   'Category deleted.' => "Kategori slettet.",
   'Properties for category:' => "Valgmuligheder for kategori:",
   'Name' => "Navn",
   'New parent category' => "Ny overkategori",
   'Old Parent' => "Gammel overordnet",
   'Root (No parent)' => "Rod (ingen overordnet)",
   'Edit category!' => "Rediger kategori!",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any category\'s properties.' => "Desværre har du ikke tilladelse til at redigere/se en kategoris valgmuligheder.",
   'Oops, no post with this ID.' => "Ups ingen poster med dette ID.",
   'Editing post' => "Redigerer post",
   '#%d in blog: %s' => "#%d i blog: %s",
   'Oops, no comment with this ID!' => "Ups, ingen kommentarer med denne ID!",
   'Editing comment' => "Redigerer kommentar",
   'New post in blog:' => "Nyt indlæg i blog:",
   'Since this blog has no categories, you cannot post to it. You must create categories first.' => "Eftersom denne blog ikke har en kategori kan du ikke skrive indlæg. Du skal oprette kategorier først.",
   'Switch to this blog (keeping your input if Javascript is active)' => "Skift til denne blog (holder dit indput i Javascript aktivt)",
   'b2evo' => "b2evo",
   'Login...' => "Login...",
   'In b2evolution, you do not need to point to the b2login.php page to log in.' => "I b2evolution behøver du ikke at pege på b2login.php for at logge ind.",
   'Simply point directly to the backoffice page you need, for example: %s or %s. b2evo will prompt you to log in if needed.' => "Peg direkte på administrationsdelssiden du har brug for. F.eks.: %s eller %s. b2evo vil kræve login hvis det er nødvendigt.",
   'Settings' => "Indstillinger",
   'Regional' => "Regional",
   'Plug-ins' => "Plug-ins",
   'Parameter %s required!' => "Parameter %s kræves!",
   'General settings updated.' => "Generelle indstilinger opdateret.",
   'Regional settings updated.' => "Regionale indstillinger opdateret.",
   'You must provide a locale code!' => "Du skal oprette en lokal kode!",
   'Inserted locale \'%s\' into database.' => "Indsæt lokal '%s' i databasen.",
   'Updated locale \'%s\'.' => "Opdateret lokal '%s'",
   'Created locale \'%s\'.' => "Oprettede lokal '%s'.",
   'Locales table deleted, defaults from <code>/conf/_locales.php</code> loaded.' => "lokal tabel slettet, standard fra <code>/conf/_locales.php</code> hentet.",
   'File <code>%s</code> not found.' => "Fil <code>%s</code> ikke fundet.",
   'Deleted locale \'%s\' from database.' => "Slettede lokal '%s' fra database.",
   'Switched priorities.' => "Skiftede prioriteter.",
   'Spell Check' => "Stavekontrol",
   'Loading Spell Checker. Please wait' => "Henter stavekontrol. Vent venligst",
   'View Stats for Blog:' => "Se statistik for blog:",
   'None' => "Ingen",
   'Changing hit #%d type to: %s' => "Skift hit #%d type til: %s",
   'Deleting hit #%d...' => "Slet hit #%d...",
   'Summary' => "Resume",
   'Referers' => "Henvisere",
   'Refering Searches' => "Henvisende søgninger",
   'Syndication' => "Syndikation",
   'User Agents' => "Bruger agenter",
   'Direct Accesses' => "Direkte adgang",
   'Date' => "Dato",
   'Indexing Robots' => "Indekserende robotter",
   'Total' => "Total",
   'Last referers' => "Sidste henvisere",
   'These are hits from external web pages refering to this blog' => "Disse er hits fra eksterne websider der henviser til denne blog",
   'Delete this hit!' => "Slet dette hit!",
   'Del' => "Del",
   'Log as a search instead' => "Log som en søgning istedet",
   '-&gt;S' => "-&gt;S",
   'Ban this domain!' => "Forbyd dette domæne!",
   'Ban' => "Forbyd",
   'Top referers' => "Top henvisere",
   'Total referers' => "Totale henvisere",
   'Last refering searches' => "Sidste henvisende søgninger",
   'Top refering search engines' => "Top henvisende søgemaskiner",
   'Top Indexing Robots' => "Top indekserende robotter",
   'These are hits from automated robots like search engines\' indexing robots. (Robots must be listed in /conf/_stats.php)' => "Disse er hits fra automatiserede robotter såsom søgemaskiners indeksrobotter. (Robotter skal være listet i /conf/_stats.php)",
   'Total RSS hits' => "Total RSS hits",
   'Last direct accesses' => "Sidste direkte adgang",
   'Top User Agents' => "Top bruger agenter",
   'Invalid filename!' => "Ugyldigt filnavn!",
   'Oops, no such file !' => "Ups, ingen fil ved det navn!",
   'File edited!' => "Fil redigeret!",
   'update template !' => "Opdater skabelon !",
   'This is the main template. It displays the blog.' => "Dette er hovedskabelonen. Den viser blog'en.",
   'This is the template that displays stats for a blog' => "Dette er den skabelon der viser stats for en blog",
   'This is the page displayed in the comment popup' => "Dette er siden der vises i kommentar popup",
   'upload images/files' => "upload billeder/filer",
   'File upload' => "Upload fil",
   'Allowed file types:' => "Tilladte filtyper:",
   'Maximum allowed file size: %d KB' => "Maximum tilladt størelse: %d KB",
   'Description' => "Beskrivelse",
   'Upload !' => "Upload !",
   'Couldn\'t upload your file to:' => "Kunne ikke uploade din fil til:",
   'Duplicate File?' => "Dupliker filer?",
   'The filename "%s" already exists!' => "Filnavnet \"%s\" eksisterer allerede!",
   'Filename "%s" moved to "%s"' => "Filnavn \"%s\" flyttet til \"%s\"",
   'Confirm or rename:' => "Bekræft omdøbning:",
   'Alternate name' => "Alternativt navn",
   'Confirm !' => "Bekræft !",
   'File uploaded !' => "Fil uploaded !",
   'Your file <strong>"%s"</strong> was uploaded successfully !' => "Din fil <strong>\"%s\"</strong> blev uploaded succesfuldt!",
   'Here\'s the code to display it:' => "Her er koden der skal vise det:",
   'Add the code to your post !' => "Tilføj denne kode til dit indlæg !",
   'Image Details' => "Billede detaljer",
   'Size' => "Størelse",
   'Type' => "Type",
   'Close this window' => "Luk dette vindue",
   'User management' => "Bruger styring",
   'You cannot change the demouser profile in demo mode!' => "Du kan ikke ændre demobrugerprofilen i demotilstand!",
   'You are only allowed to update your own profile!' => "Du har kun tilladelse til at opdatere din egen profil!",
   'You must provide an unique login!' => "Du skal skrive et unikt login!",
   'User level must be between %d and %d.' => "Brugerniveau skal være mellem %d og %d.",
   'This login already exists. Do you want to <a %s>edit the existing user</a>?' => "Dette login eksisterer allerede. Vil du <a %s>redigere den eksisterende bruger</a>?",
   'You typed two different passwords.' => "Du tastede to forskellige kodeord.",
   'The mimimum password length is %d characters.' => "Minimum længe for kodeord er %d karakterer.",
   'User updated.' => "Bruger opdateret.",
   'New user created.' => "Ny bruger oprettet.",
   'Invalid promotion.' => "Ugyldig forfremmelse.",
   'User level changed.' => "Brugerniveau ændret.",
   'You can\'t delete yourself!' => "Du kan ikke slette dig selv!",
   'You can\'t delete User #1!' => "Du kan ikke slette Bruger #1!",
   'Delete User %s?' => "Slet Bruger %s?",
   'Warning' => "Advarsel",
   'deleting an user also deletes all posts made by this user.' => "sletning af en bruger sletter også alle indlæg fra denne bruger.",
   'Deleting User...' => "Sletter bruger...",
   'You can\'t delete Group #1!' => "Du kan ikke slette Gruppe #1!",
   'You can\'t delete the default group for new users!' => "Du kan ikke slette standardgruppen for nye brugere!",
   'Delete group [%s]?' => "Slet gruppe [%s]?",
   'Group deleted...' => "Gruppe slettet...",
   'This group name already exists! Do you want to <a %s>edit the existing group</a>?' => "Dette gruppenavn eksisterer allerede! Vil du <a %s>redigere den eksisterende gruppe</a>?",
   'Group updated.' => "Gruppe opdateret.",
   'The user was not created:' => "Denne bruger blev ikke oprettet:",
   'The user was not updated:' => "Denne bruger blev ikke opdateret:",
   'The group was not created:' => "Denne gruppe blev ikke oprettet:",
   'The group was not updated:' => "Denne gruppe blev ikke opdateret:",
   'You are not allowed to view other users.' => "Du har ikke tilladelse til at se andre brugere.",
   'Adding new post...' => "Tilføjer ny post...",
   'Supplied URL is invalid: ' => "Angivne URL er ugyldig:",
   'Cannot post, please correct these errors:' => "Kan ikke poste, ret disse fejl:",
   'Back to post editing' => "Tilbage til redigering af indlæg",
   'Recording post...' => "Gemmer indlæg...",
   'Sleeping...' => "Sover...",
   'Post not publicly published: skipping trackback, pingback and blog pings...' => "Indlæg ikke offentligt publiceret: springer over trackback, pingback og blog pings...",
   'Posting Done...' => "Postering færdig...",
   'Updating post...' => "Opdaterer indlæg...",
   'Post had already pinged: skipping blog pings...' => "Indlæg har allerede ping'ed: springer over blog pings...",
   'Updating done...' => "Opdatering færdig...",
   'Updating post status...' => "Opdaterer indlæg status...",
   'Deleting post...' => "Sletter indlæg...",
   'Oops, no post with this ID!' => "Ups, intet indlæg med denne ID!",
   'Deleting Done...' => "Sletning færdig...",
   'Error' => "Fejl",
   'Cannot update comment, please correct these errors:' => "Kan ikke opdatere kommentar, ret venligst disse fejl:",
   'Back to posts!' => "Tilbage til indlæg!",
   'You may also want to generate static pages or view your blogs...' => "Du vil måske også generere statiske sider eller se dine blogs...",
   'New post' => "Nyt indlæg",
   'Tools' => "Værktøjer",
   'Add this link to your Favorites/Bookmarks:' => "Tilføj dette link til dine favoritter/bogmærker: ",
   'Post to b2evolution' => "Post til b2evolution",
   'No Sidebar found! You must use Mozilla 0.9.4 or later!' => "Intet sidepanel fundet! Du skal bruge Mozilla 0.9.4 eller senere!",
   'SideBar' => "Sidepanel",
   'Add this link to your favorites:' => "Tilføj dette link til dine favoritter:",
   'b2evo sidebar' => "b2evo sidepanel",
   'Static file generation' => "Generation af statisk side",
   'Static filename' => "Statisk filnavn",
   'After each new post...' => "Efter hvert nyt indlæg...",
   'Ping b2evolution.net' => "Ping b2volution.net",
   'Ping technorati.com' => "Ping technorati.com",
   'to give notice of new post.' => "at meddele nye indlæg",
   'Ping weblogs.com' => "Ping weblogs.com",
   'Ping blo.gs' => "Ping blo.gs",
   'Advanced options' => "Avancerede muligheder",
   'Allow trackbacks' => "Tillad trackbacks",
   'Allow pingbacks' => "Tillad pingbacks",
   'Update blog!' => "Opdater blog!",
   'Reset' => "Nulstil",
   'General parameters' => "Generelle parametre",
   'Full Name' => "Fuldt navn",
   'Will be displayed on top of the blog.' => "Vil blive vist i toppen af blog'en.",
   'Short Name' => "Kort navn",
   'Main Locale' => "Hoved lokal",
   'Access parameters' => "Adgang til parametre",
   'Default blog on index.php' => "Standard blog på index.php",
   'Current default is:' => "Nuværende standard er:",
   'Other blog through index.php' => "Anden blog gennem index.php",
   'Other blog through stub file' => "Anden blog gennem stub fil",
   'Preferred access type' => "Foretrukken adgangstype",
   'Blog Folder URL' => "Blog URL folder",
   'URL blog name / Stub name' => "URL blog navn / Stub navn",
   'Default display options' => "Standardvisnings valgmuligheder",
   'Default skin' => "Standard skabelon",
   'This is the default skin that will be used to display this blog.' => "Dette er standard skabelonen, der vil bliver brugt til at vise denne blog.",
   'Allow skin switching' => "Tillad ændring af skabelon",
   'Display public blog list' => "Vis offentlig blog liste",
   'Include in public blog list' => "Inkluder i offentlig blogliste",
   'Default linkblog' => "Standard linkblog",
   'Long Description' => "Lang beskrivelse",
   'This is displayed on the blog template.' => "Dette er vistpå blog skabelonen",
   'Short Description' => "Kort beskrivelse",
   'This is is used in meta tag description and RSS feeds. NO HTML!' => "Dette er brugt i meta tag beskrivelsen og RSS feeds. INGEN HTML!",
   'Keywords' => "Nøgleord",
   'This is is used in meta tag keywords. NO HTML!' => "Dette er brugt i \"mega tag\" nøgleord. INGEN HTML!",
   'Notes' => "Noter",
   'Additional info.' => "Yderligere info.",
   'Create new blog!' => "Opret ny blog!",
   'Blog' => "Blog",
   'Blog URL' => "Blog URL",
   'Static File' => "Statisk fil",
   'Locale' => "Lokal",
   'Properties' => "Egenskaber",
   'Default' => "Standard",
   'Gen!' => "Opret!",
   'Delete this blog!' => "Slet denne blog",
   'Copy this blog!' => "Kopier denne blog!",
   'Copy' => "Kopier",
   'Sorry, you have no permission to edit/view any blog\'s properties.' => "Du har ingen tilladelser til at redigere/se en blog's egenskaber.",
   'New blog...' => "Ny Blog...",
   'User permissions' => "Bruger tilladelser",
   'Login ' => "Login",
   'Is<br />member' => "er<br />medlem",
   'Can post/edit with following statuses:' => "Kan poste/redigere med følgende statbrug:",
   'Delete<br />posts' => "Slet<br />indlæg",
   'Edit<br />comts' => "Rediger<br />kommentarer",
   'Edit<br />cats' => "Rediger<br />kats",
   'Edit<br />blog' => "Rediger<br />blog",
   'Published' => "Udgivet",
   'Protected' => "Beskyttet",
   'Private' => "Privat",
   'Draft' => "Kladde",
   'Deprecated' => "Misbilliget",
   'Members' => "Medlemmer",
   'Permission to read protected posts' => "Tilladelse til at læse beskyttede indlæg",
   'Permission to post into this blog with private status' => "Tilladelse til at post i denne blog med privat status",
   'Permission to post into this blog with protected status' => "Tilladelse til at poste i denne blog med beskyttet status",
   'Permission to post into this blog with draft status' => "Tilladelse til at poste i denne blog med kladde status",
   'Permission to post into this blog with deprecated status' => "Tilladelse til at poste i denne blog med misbilliget status",
   'Permission to delete posts in this blog' => "Tilladelse til at slette indlæg i denne blog",
   'Permission to edit comments in this blog' => "Tilladelse til at redigerer kommentarer i denne blog",
   'Permission to edit categories for this blog' => "Tilladelse til at redigere kategorier i denne blog",
   'Permission to edit blog properties' => "Tilladelse til at redigere blog egenskaber",
   'Non members' => "Ikkemedlemmer",
   'Edit category properties' => "Rediger kategoriegenskaber",
   'Are you sure you want to delete?' => "Er du sikker på du vil slette?",
   'New sub-category here' => "Ny sub-kategori her",
   'New category here' => "Ny kategori her",
   'Title' => "Titel",
   'Language' => "Sprog",
   'Link to url' => "Link til url",
   'Email' => "Email",
   'URL' => "URL",
   'Auto-BR' => "Auto-linieskift",
   'This option is deprecated, you should avoid using it.' => "Denne instilling er forældet, du skal undgå at bruge den.",
   'Preview' => "Smugkig",
   'Blog this !' => "Blog dette !",
   'Edit this !' => "Rediger dette !",
   'Spellcheck' => "Stavekontrol",
   'Upload a file/image' => "Upload en fil/billede",
   'Edit timestamp' => "Rediger tidsmærke",
   'URL Title' => "URL titel",
   '(to be used in permalinks)' => "(bruges i permalinks)",
   'Additional actions' => "Yderligere handlinger",
   'Status' => "Status",
   'The post will be publicly published' => "Posten vil blive offentliggjort",
   'Published (Public)' => "Udgivet (Offentlig)",
   'The post will be published but visible only by logged-in blog members' => "Dette indlæg vil blive offentliggjort, men kun synligt for blogmedlemmer der er logget ind",
   'Protected (Members only)' => "Beskyttet (Kun medlemmer)",
   'The post will be published but visible only by yourself' => "Dette indlæg vil kun være synligt for dig selv",
   'Private (You only)' => "Privat (Kun for dig)",
   'The post will appear only in the backoffice' => "Dette indlæg vil kun være i administrationsdelen",
   'Draft (Not published!)' => "Kladde (Ikke offentliggjort!)",
   'Select as an additionnal category' => "Vælg som en yderligere kategori",
   'Select as MAIN category' => "Vælg som HOVED-kategori",
   'Comments' => "Kommentarer",
   'Visitors can leave comments on this post.' => "Besøgende kan lægge kommentarer til dette indlæg.",
   'Open' => "Åbn",
   'Visitors can NOT leave comments on this post.' => "Besøgende kan IKKE lægge kommentarer til dette indlæg.",
   'Closed' => "Lukket",
   'Visitors cannot see nor leave comments on this post.' => "Besøgende kan ikke se eller lægge kommentarer til dette indlæg.",
   'Disabled' => "Slået fra",
   'Comment info' => "Kommentarinfo",
   'Author' => "Forfatter",
   'IP address' => "IP adresse",
   'Previous %d' => "Forrige %d",
   'Next %d' => "Næste %d",
   ' to ' => "til",
   ' of ' => "af",
   'from the end' => "fra slut",
   'from the start' => "fra start",
   'OK' => "OK",
   ' Date range: ' => "Datoer:",
   'by' => "af",
   'level:' => "niveau:",
   'in' => "i",
   'Pages:' => "Sider:",
   'Delete' => "Slet",
   'Publish NOW!' => "Offentliggør NU!",
   'Publish now using current date and time.' => "Udgiv nu og brug nuværende dato og tid.",
   'no comment' => "ingen kommentar",
   '1 comment' => "1 kommentar",
   '%d comments' => "%d kommentarer",
   '1 Trackback' => "1 Trackback",
   '%d Trackbacks' => "%d Trackbacks",
   '1 Pingback' => "1 Pingback",
   '%d Pingbacks' => "%d Pingbacks",
   'No feedback for this post yet...' => "Ingen respons på dette indlæg endnu...",
   'Comment from:' => "Kommentar fra:",
   'Trackback from:' => "Trackback fra:",
   'Pingback from:' => "Pingback fra:",
   'Permanent link to this comment' => "Permanent link til denne kommentar!",
   'Leave a comment' => "Læg kommentar",
   'User' => "Bruger",
   'Edit profile' => "Rediger profil",
   'Comment text' => "Kommentar tekst",
   'Allowed XHTML tags' => "Tilladte XHTML koder",
   'URLs, email, AIM and ICQs will be converted automatically.' => "URLSs, email, AIM og ICQ vil blive konverteret automatisk.",
   'Options' => "Muligheder",
   '(Line breaks become &lt;br&gt;)' => "(Liniebrydninger bliver &lt;br&gt;)",
   'Send comment' => "Send kommentar",
   'Posts to show' => "Indlæg der skal vises",
   'Past' => "Fortid",
   'Future' => "Fremtid",
   'Title / Text contains' => "Titel / Tekst indeholder",
   'Words' => "Ord",
   'AND' => "OG",
   'OR' => "ELLER",
   'GPL License' => "GPL Licens",
   'Logout' => "Log af",
   'Exit to blogs' => "Exit til blogs",
   'Blog time:' => "Blog tid:",
   'GMT:' => "GMT:",
   'Logged in as:' => "Logget på som:",
   'New Post' => "Nyt indlæg",
   'Browse/Edit' => "Gennemse/rediger",
   'Stats' => "Stats",
   'Templates' => "Skabeloner",
   'Users' => "Brugere",
   'User Profile' => "Brugerprofil",
   'Default user rights' => "Standard brugerrettigheder",
   'New users can register' => "Ny bruger kan registere",
   'Check to allow new users to register themselves.' => "Marker for at tillade at nye brugere selv kan registere.",
   'Group for new users' => "Gruppe for nye brugere",
   'Level for new users' => "Niveau for nye brugere",
   'Default blog to display' => "Standard blog der vises",
   'This blog will be displayed on index.php .' => "Denne blog vil blive vist på index.php",
   'days' => "dage",
   'posts' => "indlæg",
   'Display mode' => "Visnings modus",
   'Posts/Days per page' => "Indlæg/dage per side",
   'monthly' => "månedsvis",
   'weekly' => "ugevis",
   'daily' => "dagligt",
   'post by post' => "indlæg efter indlæg",
   'Archive mode' => "Arkiv modus",
   'Link options' => "Link indstillinger",
   'Security options' => "Sikkerhedsmuligheder",
   'for users.' => "for brugere",
   'Update' => "Opdater",
   'Apply' => "Tilføj",
   'Create new locale' => "Opret ny lokal",
   'Edit locale' => "Rediger lokal",
   'Enabled' => "Slået til",
   'Should this locale be available to users?' => "Skal denne lokale være tilgængelig for alle brugere?",
   'Date format' => "Datoformat",
   'See below.' => "Se nedenfor.",
   'Time format' => "Tidsformat",
   'Lang file' => "Sprogfil",
   'Priority' => "Prioritet",
   'Create' => "Opret",
   'Date/Time Formats' => "Dato/tids formater",
   'Edit' => "Rediger",
   'Translated' => "Oversat",
   'Extract' => "Udpak",
   'up' => "op",
   'Move priority up' => "Flyt prioritet op",
   'down' => "ned",
   'Move priority down' => "Flyt prioritet ned",
   'Copy locale' => "Kopier lokale",
   'No language file...' => "Ingen sprogfil",
   'first user' => "første bruger",
   'previous user' => "næste bruger",
   'next user' => "næste bruger",
   'last user' => "sidste bruger",
   'Close user profile' => "Luk bruger profil",
   'Create new user profile' => "Lav ny brugerprofil",
   'Profile for:' => "Profil for:",
   'Login' => "Login",
   'First name' => "Fornavn",
   'Last name' => "Efternavn",
   'Nickname' => "Kælenavn",
   'Identity shown' => "Identitet vist",
   'Preferred locale' => "Foretrukket lokalindstilling",
   'Send an email' => "Send en email",
   'Visit the site' => "Besøg siden",
   'Search on ICQ.com' => "Søg på ICQ.com",
   'Confirm new password' => "Bekræft kodeord",
   'yes' => "ja",
   'no' => "nej",
   'Level' => "Niveau",
   'User group' => "Brugergruppe",
   'User information' => "Brugerinformation",
   'ID' => "ID",
   'Posts' => "Indlæg",
   'Created on' => "Lavet den",
   'From IP' => "Fra IP",
   'From Domain' => "Fra Domæne",
   'With Browser' => "Med Browser",
   'first group' => "første gruppe",
   'previous group' => "forrige gruppe",
   'next group' => "næste gruppe",
   'last group' => "sidste gruppe",
   'Close group profile' => "Luk gruppeprofil",
   'Creating new group' => "Lav ny gruppe",
   'Editing group:' => "Rediger gruppe:",
   'Viewing group:' => "Se gruppe:",
   'Permissons for members of this group' => "Tilladelser for medlemmer af denne gruppe",
   'View all' => "Se alle",
   'Full Access' => "Fuld adgang",
   'No Access' => "Ingen adgang",
   'View only' => "Se kun",
   'Statistics' => "Statistik",
   'Delete user' => "Slet bruger",
   'New user...' => "Ny bruger...",
   'New group...' => "Ny gruppe...",
   'previous month' => "forrige måned",
   'next month' => "næste måned",
   'previous year' => "forrige år",
   'next year' => "næste år",
   'go to month\'s archive' => "gå til månedens arkiv",
   'Member' => "Medlem",
   'Visitor' => "Besøgende",
   'No comment yet...' => "Igen kommentar endnu...",
   'Sorry, there is nothing to display...' => "Der er desværre ikke noget at vise...",
   'Browse category' => "Gennemse kategori",
   'Comments are closed for this post.' => "Kommentarer er lukkede for dette indlæg.",
   'Read more!' => "Læs mere!",
   'More:' => "Mere:",
   'Display feedback / Leave a comment' => "Vis feedback / Læg en kommentar",
   'Send feedback' => "Send feedback",
   'Display comments / Leave a comment' => "Vis kommentarer / Læg en kommentar",
   'Display trackbacks / Get trackback address for this post' => "Vis trackbacks / Få trackback for dette indlæg",
   'Sorry, there is no post to display...' => "Desværre, der er ingen indlæg at vise...",
   'Post details' => "Indlæg detaljer",
   'PREVIEW' => "SMUGKIG",
   'Next page' => "Næste side",
   'Previous page' => "Forrige side",
   'Previous post' => "Forrige indlæg",
   'Next post' => "Næste indlæg",
   'Next Page' => "Næste side",
   'Previous Page' => "Forrige side",
   'Cannot delete if there are sub-categories!' => "Kan ikke slette hvis der er underkategorier",
   'Category' => "Kategori",
   'search engine' => "søgemaskine",
   'name' => "navn",
   'Archives for' => "Arkiver for",
   'Archive Directory' => "Arkiv folder",
   'You must log in!' => "Du skal logge ind!",
   'Login if you have an account...' => "Login hvis du har en konto...",
   'Register...' => "Register...",
   'Register to open an account...' => "Register for at åbne en konto...",
   'Logout (%s)' => "Log ud (%s)",
   'Logout from your account' => "Log ud fra din konto...",
   'Admin' => "Admin",
   'Go to the back-office' => "Gå til administrationsdelen",
   'Profile (%s)' => "Profil (%s)",
   'Edit your profile' => "Rediger din profil",
   'User profile' => "Bruger profil",
   'Sunday' => "Søndag",
   'Monday' => "Mandag",
   'Tuesday' => "Tirsdag",
   'Wednesday' => "Onsdag",
   'Thursday' => "Torsdag",
   'Friday' => "Fredag",
   'Saturday' => "Lørdag",
   'Sun' => "Søn",
   'Mon' => "Man",
   'Tue' => "Tir",
   'Wed' => "Ons",
   'Thu' => "Tor",
   'Fri' => "Fre",
   'Sat' => "lør",
   'January' => "Januar",
   'February' => "Februar",
   'March' => "Marts",
   'April' => "April",
   'May ' => "Maj",
   'June' => "Juni",
   'July' => "Juli",
   'August' => "August",
   'September' => "September",
   'October' => "Oktober",
   'November' => "November",
   'December' => "December",
   'Jan' => "Jan",
   'Feb' => "Feb",
   'Mar' => "Mar",
   'Apr' => "Apr",
   'May' => "Maj",
   'Jun' => "Jun",
   'Jul' => "Jul",
   'Aug' => "Aug",
   'Sep' => "Sep",
   'Oct' => "Okt",
   'Nov' => "Nov",
   'Dec' => "Dec",
   'Local' => "Lokal",
   'Reported' => "Rapporteret",
   'Central' => "Central",
   'You cannot leave comments on this post!' => "Du kan ikke lægge kommentarer til dette indlæg!",
   'Please fill in the name field' => "Udfyld venligst navnefeltet",
   'Please fill in the email field' => "Udfyld venligst emailfeltet",
   'Supplied email address is invalid' => "Den angivne emailadresse er ikke gyldig",
   'Please do not send empty comment' => "Send venligst ikke en tom kommentar",
   'You can only post a new comment every 30 seconds.' => "Du kan kun poste en kommentar hvert 30. sekund.",
   'Cannot post comment, please correct these errors:' => "Kan ikke poste kommentaren, ret venligst disse fejl:",
   'Back to comment editing' => "Tilbage til kommentarredigeringen",
   'New comment on your post #%d "%s"' => "Nye kommentarer til dit indlæg #%d \"%s\"",
   'Comment' => "Kommentar",
   'Edit/Delete' => "Rediger/Slet",
   'Category ID' => "Kategori ID",
   'Blog ID' => "Blog ID",
   'New Password:' => "Nyt kodeord",
   'You can login here:' => "Du kan logge ind her:",
   'your weblog\'s login/password' => "din weblogs brugernavn/kodeord",
   'The email could not be sent.' => "Email kunne ikke sendes.",
   'Note: You are already logged in!' => "Bemærk: Du er allerede logget ind!",
   'Continue...' => "Fortsæt",
   'You are not logged in.' => "Du er ikke logget ind.",
   'Back to profile' => "Tilbage til profil",
   'please type your e-mail address' => "skriv venligst din emailadresse",
   'the email address is invalid' => "emailadressen er ugyldig",
   'new user registration on your blog' => "ny brugerregistering på din blog",
   'Website' => "Hjemmeside",
   'Login form' => "Login formular",
   'You will have to accept cookies in order to log in.' => "Din brower skal acceptere cookies for at kunne logge ind.",
   'Password:' => "Kodeord:",
   'Log in!' => "Log ind!",
   'Go to Blogs' => "Gå til blog'ene",
   'Lost your password ?' => "Glemt dit kodeord?",
   'Lost password ?' => "Glemt kodeord?",
   'A new password will be generated and sent to you by email.' => "Et nyt kodeord vil blive genereret og sendt til dig per email.",
   'Generate new password!' => "Generer nyt kodeord!",
   'Registration complete' => "Registeringen er færdig",
   'Registration Currently Disabled' => "Registering er pt. slået fra",
   'User registration is currently not allowed.' => "Brugerregistering er pt. ikke tilladt.",
   'Home' => "Hjem",
   'Register form' => "Registering formular",
   '(twice)' => "(to gange)",
   'Preferred language' => "Foretrukket sprog",
   'Register!' => "Register!",
   'Log into existing account...' => "Log ind på eksisterende konto...",
   'Reset done!' => "Nulstil færdig!",
   'Back to menu' => "Tilbage til menu",
   'official website' => "officiel hjemmeside",
   'contact' => "kontakt",
   'This is a sample linkblog entry' => "Dette er et eksempel linkblog indlæg",
   '%s Title' => "%s Titel",
   'Keywords for %s' => "Nøgleord for %s",
   'Important information' => "Vigtig information",
   'First Post' => "Første indlæg",
   'Trackback address for this post:' => "Trackback adresse for dette indlæg:",
   'No %s for this post yet...' => "Ingen %s til dette indlæg endnu...",
   'Your email address will <strong>not</strong> be displayed on this site.' => "Din emailadresse vil <strong>ikke</strong> blive vist på denne site.",
   'Site/Url' => "Website/URL",
   'Your URL will be displayed.' => "Din URL vil blive vist.",
   'Line breaks become &lt;br /&gt;' => "Lineskift bliver &lt;br /&gt;",
   'Remember me' => "Husk mig",
   '(Set cookies for name, email &amp; url)' => "(Sæt cookies for navn, email &amp; url)",
   'In response to:' => "Som svar til:",
   'Linkblog' => "Linkblog",
   'more' => "mere",
   'AOL I.M.' => "AOL IM",
   'MSN I.M.' => "MSN IM",
   'Yahoo I.M.' => "Yahoo IM",
   'Top refering engines' => "Top henvisende maskiner",
   'blogs' => "blogs",
   'archives' => "Arkiv",
   'Select blog:' => "Vælg blog:",
   'Select skin:' => "Vælg skabelon:",
   'words' => "Ord",
   'Read more...' => "Læs mere...",
   'Choose a skin' => "Vælg en skabelon",
   'Choose skin' => "Vælg skabelon",
);
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index